Hlavní stránka Dnes je 26. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Pomoc uprchlíkům v době pandemie

Pondělí, 26.10.2020
Řím. Pandemie koronaviru, která postihla svět, je velmi znepokojivá. Je známo, že nejchudší lidé po celém světě trpí následky šíření nákazy více než ostatní. Jejich nejistá pracovní místa jsou často rušena jako první; přístup k jídlu a lékům je ještě omezenější než obvykle. Mezi těmi, kteří jsou během krize přehlíženi, je přibližně osmdesát milionů uprchlíků a vysídlených osob. Jezuitská služba uprchlíkům se jim snaží i nadále sloužit, doprovázet je a prosazovat jejich práva, a to navzdory omezením plynoucím z vysídlení a rizikům pro své zaměstnance. Mezinárodní tým...

Rozbíhá se další rok formace mladých jezuitů v Dublinu a Salamance

Pátek, 23.10.2020
Dublin / Salamanca. Formace jezuitů začíná dvěma roky noviciátu. Poté následují studia filozofie a teologie. Poslední fází je tzv. třetí probace neboli terciát. Jde o dobu strávenou částečně v ústraní, kde se jezuita snaží scelit všechny dosud nabyté vědomosti ohledně spirituality řádu, prohloubit svůj duchovní život a vztah k řádovému společenství. Nechybějí ani „experimenty“, včetně měsíčních duchovních cvičení. Po ukončení třetí probace se jezuita...

Letní duchovní cvičení pro mladé v Chorvatsku

Čtvrtek, 22.10.2020
Chorvatsko. P. Luka Ilić SJ z chorvatské provincie popisuje letní nabídku pro mladé lidi za pandemických omezení. „Léto je čas na dovolenou a zotavení. V ideálním případě bychom chtěli tento čas využít nejen k odpočinku, ale také k návratu k tomu, co jsme udělali, a přípravě na to, co je před námi. Léto je také obdobím duchovní obnovy, a proto existuje mnoho letních táborů pro studenty a mladé pracující. Epidemiologická situace, které nyní čelíme, však...

Opravdu procítit bolesti a radosti těch, pro něž chceme pracovat

Středa, 21.10.2020
Výběr z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 8. září 1946
Následujícími slovy se P. Kajpr obrací na prvním místě na kněze a řeholníky, ale nejen na ně. "Musíme hledět, abychom dovedli opravdu procítit bolesti a radosti těch, pro něž chceme pracovat, pochopit jejich starosti, i jejich hmotné starosti, starosti, které jsou velmi tíživé a velmi pochopitelné u laiků, kteří mají na starosti rodinu, a o kterých se nám mnohdy vůbec nezdá. V jedné francouzské knize, v kapitole „Kněz a katolická akce“, vytýká její pisatel především kněžím, že se...

Jezuitské školy

Úterý, 20.10.2020
Prezident jezuitské vzdělávací nadace P. Jimmy Bartolo SJ odpovídá na otázky
Jedenáct institucí, šest tisíc čtyři sta žáků, téměř tisíc pedagogických a nepedagogických pracovníků. Jezuitské školy, jejichž cílem je vychovávat „muže a ženy pro druhé“, se mohou ohlédnout za dlouhou tradicí a specifickou metodou, která je podrobně popsána v Ratio Studiorum. Pět fází, které se vzájemné ovlivňují a spojují v cyklickém sledu: kontext, zkušenost, reflexe, činnost, hodnocení. Školy různého stupně sídlí v Turíně, Miláně, Neapoli, Římě...

I v nebi o nás vědí

Úterý, 20.10.2020
Rozpravy o duchovním životě
Nakladatelství Refugium vydalo před krátkým časem knihu "I v nebi o nás vědí". Jejím autorem je P. Michal Altrichter SJ, který patří do jezuitské komunity v Olomouci, vyučuje na Cyrilometodějské teologické fakultě a působí v Centru Aletti i nakladatelství Refugium.
O tématech víry a duchovního života se vede rozprava nejlépe mezi přáteli. Text sleduje dialogickou formu, v níž se označují naše nesnáze, záměry, karikatury i příznivé podněty. Autor tak vybízí čtenáře k dalším otázkám a odpovědím...

Nově objevit slavení neděle a svátků

Pondělí, 19.10.2020
Krizová pastorační nabídka 16
Podněty k prohloubenému chápání propojení eucharistického přijímání se životem od P. Pavla Ambrose SJ. "K čemu nás tato krize více přiblížila, je i bližší poznání toho, jak běžně ztotožňujeme slavení eucharistie s přijímáním eucharistie. Jistá současná „lehkost“ podmínek k přijímání eucharistie je pochopitelná, když vezmeme do úvahy pravidlo kyvadla, totiž že jedna extrémní poloha vnitřního postoje k eucharistii v dějinách zbožnosti je překonávána jinou...

Svatá Markéta Marie Alacoque – usmiřující Ježíšovo Srdce

Čtvrtek, 15.10.2020
P. Pavel Ambros SJ přibližuje poselství sv. Markéty pro celý svět
Letos 13. května jsme si připomněli sté výročí kanonizace sv. Markéty Marie Alacoque. Narodila se 22. července 1647 v burgundské vesničce Hautecour. Záhy osiřela. Vychovávala ji nejbližší rodina, příbuzní zemřelých rodičů. V srdci talentované mladé Francouzky se během času stále častěji ozývala touha vstoupit do řehole a zasvětit se v ní Bohu. Její záměr byl splněn v roce 1671, kdy se jí otevřely brány konventu v Paray-le-Monial. Žily zde sestry vizitantky...

Nově objevit liturgii hodin

Středa, 14.10.2020
Krizová pastorační nabídka 15
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ o modlitbě breviáře. "Ze zkušenosti nemožnosti slavit eucharistii veřejně uprostřed a spolu se shromážděným Božím lidem je na místě promýšlet i vlastní pastorační prostor liturgie hodin. Z vícera stran se ozývají vážné připomínky, týkající se nevyužití daného stavu ke znovuobjevení modlitby posvěcující denní doby a slavení liturgického roku prostředky vlastní lidové zbožnosti. Můžeme se ptát, jak povzbudit Boží lid k nalezení cesty ke...

V Indii byl zatčen P. Stan Swamy SJ

Středa, 14.10.2020
Prohlášení Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii Tovaryšstva Ježíšova
Indie. Dne 8. října byl zatčen jezuita P. Stan Swamy. Své prohlášení k tomu vydal Sekretariát pro sociální spravedlnost a ekologii. Připojena jsou slova P. Swama, která nahrál v předtuše zákroku proti své osobě. Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité), které působí ve více než osmdesáti zemích po celém světě, je hluboce znepokojeno zprávou, že včera (8. října 2020) večer zatkla Národní vyšetřovací agentura (NIA) P. Stana Swamyho SJ, třiaosmdesátiletého jezuitu, který patří...

další články > 


Názory

Bez Kříže

Jan Rybář
Otec Jan Rybář reflektuje zkušenosti
Těžiště života mých předků bylo u Krista. Přesněji - u Krista ukřižovaného. V našem domě, hned v předsíni, visel kříž s Kristovým tělem, dobrých jeden a půl metru vysoký. Každý hned věděl, kdo tu bydlí a co je zač. Život byl tehdy těžký, bylo to nesení kříže. Ten visel v každém nemocničním pokoji, v každé školní třídě; byl na rozcestích, na ulicích, na hřbitovech, na sanitkách červeně - barva krve. Postupně se kříže v bytech začaly zmenšovat, až vymizely úplně, stejně...

Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil