Akce Dnes je 15. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Akce

Nejbližší akce

Od: 
dd.mm.rrrr
 Do: 
dd.mm.rrrr
 Typ:   

Výstava o kardinálu Špidlíkovi

Čtvrtek 5.12.2019 - Neděle 23.2.2020
Boskovice

Adventní koncert

Neděle 15.12.2019
Praha

Nejbližší duchovní akce

Od: 
dd.mm.rrrr
 Do: 
dd.mm.rrrr
 

Víkendová duchovní obnova

Pátek 24.1.2020 - Neděle 26.1.2020
Hostýn

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti

Pátek 24.1.2020 - Neděle 26.1.2020
poutní dům Stojanov

Kněžské exercicie

Neděle 9.2.2020 - Pátek 14.2.2020
poutní dům Stojanov

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty

Pondělí 17.2.2020 - Středa 19.2.2020
poutní dům Stojanov

Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity

Středa 19.2.2020 - Pátek 21.2.2020
poutní dům Stojanov

Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel

Pátek 28.2.2020 - Neděle 1.3.2020
poutní dům Stojanov

Ignaciánská duchovní cvičení

Úterý 3.3.2020 - Sobota 7.3.2020
Hostýn

Postní duchovní obnova pro všechny

Pátek 6.3.2020 - Neděle 8.3.2020
poutní dům Stojanov

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce

Neděle 8.3.2020 - Neděle 15.3.2020
Klášter komunity Chemin Neuf

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty

Pátek 13.3.2020 - Neděle 15.3.2020
poutní dům StojanovDalší duchovní akce »


Náš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil