Akce Dnes je 9. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
III. konference o evangelizaci

Začátek - konecpátek, 23.11.2018 do soboty, 24.11.2018
Popis akce:Konferenci o evangelizaci pořádá Komunita Blahoslavenství v ČR. Program sestává z přednášek, workshopů, svědectví, času na modlitbu a večera chval. Přednášejícími budou kněží, řeholní osoby i laici, a to z České i Slovenské republiky, Velké Británie a Izraele. Mši sv. 24. 11. bude slavit otec arcibiskup Graubner. V jednom z workshopů promluví P. Pavel Ambros SJ o evangelizaci jako životním stylu nového člověka. Účelem konference je podnítit a inspirovat nás k evangelizaci lidí kolem sebe.

Podrobnější informace naleznete na níže uvedených webových stránkách.

Místo:Olomouc
Regionální centrum
Kontakt:konference@evangelizace.eu
WWW:http://www.evangelizace.eu
Kategorie:
Pro koho:Pro všechny

Novinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil