Články / Nové knihy Dnes je 17. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Nové knihy

         A     A     A

Jezuité a Brno

Sobota, 1.11.2014
Město Brno vydalo sborník o dějinách brněnské jezuitské koleje

Miroslav Herold

Počátkem letošního roku byl v Brně představen sborník Jezuité a Brno, který je výsledkem několikaleté práce interdisciplinárního týmu badatelů. Recenzi sborníku z pera církevního historika P. Miroslava Herolda SJ jsme ve zkrácené podobě otiskli v letošním třetím čísle bulletinu Jezuité, které vyšlo koncem října. Zde přinášíme její plnou verzi.


25. března letošního jubilejního roku Tovaryšstva Ježíšova byl v Rytířském sále Nové radnice v Brně představen sborník Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Kniha, vydaná v roce 2013 Statutárním městem Brno a Archivem města Brna, čerpá ze stejnojmenného symposia, které proběhlo v Brně ve dnech 16. – 17. října 2008 za spolupráce několika kulturně vzdělávacích institucí (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Moravská zemská knihovna, Archiv města Brna atd.) a pod záštitou tehdejšího provinciála České provincie jezuitského řádu, P. Františka Hylmara SJ.

Od sympozia ke sborníku

Symposium volně navázalo na konferenci Morava a Brno na sklonku třicetileté války (Brno 1995), na níž byl projeven zájem o historii brněnské jezuitské koleje a noviciátu. Další bádání k tomuto tématu časem přineslo natolik bohaté výsledky, že bylo možno uvažovat o jejich souborném představení veřejnosti. Vhodnou příležitostí se stalo výročí 430 let od nastěhování prvních jezuitů do objektu herburského kláštera v historickém jádru Brna (1578), kde potom řeholníci působili až do zrušení řádu v roce 1773.

Následná pětiletá prodleva mezi uskutečněním symposia a publikováním sborníku umožnila některým dílčím tématům „vyzrát“. Část příspěvků symposia byla upravena, přepracována či nahrazena na základě nových objevů, učiněných hlubším studiem dobových pramenů, literatury i dochovaných hmotných památek.

Působení koleje z pohledu různých disciplín

Sborník ve čtyřech částech přibližuje působení jezuitů nejenom ve městě Brně, ale i na připojených doménách, jako byla poutní místa Tuřany či Ostrá horka u Soběšic.

První část postihuje předbělohorskou éru činnosti brněnských jezuitů: výstavbu a první fázi výzdoby kolejního kostela Nanebevzetí Panny Marie v citlivém předivu vztahů s mecenáši (Lenka Češková), dále šíření potridentského katolicismu skrze propagaci kopií milostného obrazu Panny Marie Sněžné z Říma, z nichž ona pro české jezuity nejcennější byla uchovávána v kapli brněnského noviciátu (Ondřej Jakubec), nakonec pak významnou osobnost spojenou s brněnským noviciátem i zmíněnou kopií mariánského obrazu, jezuitského mučedníka a světce Edmunda Campiona (Petr Osolsobě).

Druhá část se posunuje po časové ose do druhé poloviny 17. století a přibližuje dva vybrané jezuitské kněze, kteří přišli do styku s brněnským řádovým domem, slavný učenec Bohuslav Balbín pouze epizodicky (Jiří K. Kroupa), Jan Dilát naopak velice pevně. Oba spisovatelé se v brněnském období dotkli mariánské úcty, Balbín tvorbou příručky pro tamní studentskou mariánskou kongregaci (Zdeněk Orlita – Vladimír Maňas), Dilatus sepsáním knížky pro poutníky do mariánské svatyně v Tuřanech (Jan Kvapil). Zajímavým pohledem do zákulisí vztahů tuřanského poddaného obyvatelstva k jezuitům, majitelům obce, je pojednání o sodalitě sv. Izidora, kterou pro tuřanské vesničany Tovaryšstvo zřídilo, aby zkvalitnilo jejich náboženský život (Zdeněk Orlita).

Třetí část se postupně posunuje do ještě mladšího období a upřednostňuje dílčí témata z dějin hudby (Obsazení kůru u brněnských jezuitů v letech 1676-1770, Jiří Sehnal; Feriální mše na brněnském jezuitském gymnáziu a latinský písňový repertoár v 17. a 18. století, Vladimír Maňas) a výtvarného umění (Jezuitská kaple na Ostré horce a malířská rodina Wohlhaupterů, Tomáš Valeš).

Závěrečný oddíl zpřístupňuje některé historické doklady k dějinám brněnského jezuitského domu, totiž pozoruhodné zápisky ekonomické povahy z r. 1703 (Jakub Jírů, Vladimír Maňas), bohatou obrazovou a fotografickou dokumentaci koleje, noviciátu a kostela (Lenka Češková) a tisk z roku 1678, vzniklý u příležitosti stého výročí existence téhož řeholního domu.

Cesta k dalšímu bádání

Sborník, inspirativní a rozmanitý vhled do vybraných fenoménů z historie konkrétního domu staré České provincie Tovaryšstva Ježíšova, je počinem, který otevírá široké pole badatelských možností do budoucna. Již úvod k této knize nezakrývá, že písemných pramenů k poznání dějin brněnských jezuitů je dochováno velmi mnoho, ba že se mezi nimi nacházejí prameny typologicky velice vzácné s porovnáním s dochovanými písemnými doklady k dějinám jiných jezuitských domů v Čechách a na Moravě.

Symposium ani sborník nemohly tento široký záběr ani zdaleka vyčerpat, úspěšně však naznačily, jakou cestou se ubírat. Brněnský jezuitský dům si pro významnou roli, kterou sehrál v celkových dějinách českých jezuitů a potažmo českých dějinách vůbec, zaslouží obsáhlejší, celistvé zpracování, které by ideálně mohlo být výsledkem interdisciplinární skupiny odborníků. odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.11.2018 Duchovní hudba v brněnském jezuitském kostele
1.11.2018 Rozezní se varhany jezuitského kostela v Brně
9.10.2018 Manželské večery a příprava na manželství v brněnském jezuitském kostele
1.10.2018 V brněnském jezuitském kostele začne další běh kurzu alfa
15.1.2018 V Brně vznikne socha jezuitského obránce města Martina StředyNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil