Články / Nové knihy Dnes je 24. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Nové knihy

         A     A     A

Jezuité a Brno

Sobota, 1.11.2014
Město Brno vydalo sborník o dějinách brněnské jezuitské koleje

Miroslav Herold

Počátkem letošního roku byl v Brně představen sborník Jezuité a Brno, který je výsledkem několikaleté práce interdisciplinárního týmu badatelů. Recenzi sborníku z pera církevního historika P. Miroslava Herolda SJ jsme ve zkrácené podobě otiskli v letošním třetím čísle bulletinu Jezuité, které vyšlo koncem října. Zde přinášíme její plnou verzi.


25. března letošního jubilejního roku Tovaryšstva Ježíšova byl v Rytířském sále Nové radnice v Brně představen sborník Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Kniha, vydaná v roce 2013 Statutárním městem Brno a Archivem města Brna, čerpá ze stejnojmenného symposia, které proběhlo v Brně ve dnech 16. – 17. října 2008 za spolupráce několika kulturně vzdělávacích institucí (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Moravská zemská knihovna, Archiv města Brna atd.) a pod záštitou tehdejšího provinciála České provincie jezuitského řádu, P. Františka Hylmara SJ.

Od sympozia ke sborníku

Symposium volně navázalo na konferenci Morava a Brno na sklonku třicetileté války (Brno 1995), na níž byl projeven zájem o historii brněnské jezuitské koleje a noviciátu. Další bádání k tomuto tématu časem přineslo natolik bohaté výsledky, že bylo možno uvažovat o jejich souborném představení veřejnosti. Vhodnou příležitostí se stalo výročí 430 let od nastěhování prvních jezuitů do objektu herburského kláštera v historickém jádru Brna (1578), kde potom řeholníci působili až do zrušení řádu v roce 1773.

Následná pětiletá prodleva mezi uskutečněním symposia a publikováním sborníku umožnila některým dílčím tématům „vyzrát“. Část příspěvků symposia byla upravena, přepracována či nahrazena na základě nových objevů, učiněných hlubším studiem dobových pramenů, literatury i dochovaných hmotných památek.

Působení koleje z pohledu různých disciplín

Sborník ve čtyřech částech přibližuje působení jezuitů nejenom ve městě Brně, ale i na připojených doménách, jako byla poutní místa Tuřany či Ostrá horka u Soběšic.

První část postihuje předbělohorskou éru činnosti brněnských jezuitů: výstavbu a první fázi výzdoby kolejního kostela Nanebevzetí Panny Marie v citlivém předivu vztahů s mecenáši (Lenka Češková), dále šíření potridentského katolicismu skrze propagaci kopií milostného obrazu Panny Marie Sněžné z Říma, z nichž ona pro české jezuity nejcennější byla uchovávána v kapli brněnského noviciátu (Ondřej Jakubec), nakonec pak významnou osobnost spojenou s brněnským noviciátem i zmíněnou kopií mariánského obrazu, jezuitského mučedníka a světce Edmunda Campiona (Petr Osolsobě).

Druhá část se posunuje po časové ose do druhé poloviny 17. století a přibližuje dva vybrané jezuitské kněze, kteří přišli do styku s brněnským řádovým domem, slavný učenec Bohuslav Balbín pouze epizodicky (Jiří K. Kroupa), Jan Dilát naopak velice pevně. Oba spisovatelé se v brněnském období dotkli mariánské úcty, Balbín tvorbou příručky pro tamní studentskou mariánskou kongregaci (Zdeněk Orlita – Vladimír Maňas), Dilatus sepsáním knížky pro poutníky do mariánské svatyně v Tuřanech (Jan Kvapil). Zajímavým pohledem do zákulisí vztahů tuřanského poddaného obyvatelstva k jezuitům, majitelům obce, je pojednání o sodalitě sv. Izidora, kterou pro tuřanské vesničany Tovaryšstvo zřídilo, aby zkvalitnilo jejich náboženský život (Zdeněk Orlita).

Třetí část se postupně posunuje do ještě mladšího období a upřednostňuje dílčí témata z dějin hudby (Obsazení kůru u brněnských jezuitů v letech 1676-1770, Jiří Sehnal; Feriální mše na brněnském jezuitském gymnáziu a latinský písňový repertoár v 17. a 18. století, Vladimír Maňas) a výtvarného umění (Jezuitská kaple na Ostré horce a malířská rodina Wohlhaupterů, Tomáš Valeš).

Závěrečný oddíl zpřístupňuje některé historické doklady k dějinám brněnského jezuitského domu, totiž pozoruhodné zápisky ekonomické povahy z r. 1703 (Jakub Jírů, Vladimír Maňas), bohatou obrazovou a fotografickou dokumentaci koleje, noviciátu a kostela (Lenka Češková) a tisk z roku 1678, vzniklý u příležitosti stého výročí existence téhož řeholního domu.

Cesta k dalšímu bádání

Sborník, inspirativní a rozmanitý vhled do vybraných fenoménů z historie konkrétního domu staré České provincie Tovaryšstva Ježíšova, je počinem, který otevírá široké pole badatelských možností do budoucna. Již úvod k této knize nezakrývá, že písemných pramenů k poznání dějin brněnských jezuitů je dochováno velmi mnoho, ba že se mezi nimi nacházejí prameny typologicky velice vzácné s porovnáním s dochovanými písemnými doklady k dějinám jiných jezuitských domů v Čechách a na Moravě.

Symposium ani sborník nemohly tento široký záběr ani zdaleka vyčerpat, úspěšně však naznačily, jakou cestou se ubírat. Brněnský jezuitský dům si pro významnou roli, kterou sehrál v celkových dějinách českých jezuitů a potažmo českých dějinách vůbec, zaslouží obsáhlejší, celistvé zpracování, které by ideálně mohlo být výsledkem interdisciplinární skupiny odborníků. odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.1.2018 V Brně vznikne socha jezuitského obránce města Martina Středy
13.1.2018 V Brně u jezuitů vyvrcholil podzimní běh kurzu Alfa
6.9.2016 V Brně u jezuitů byla odhalena nová pamětní deska sv. Matky Terezy
5.5.2016 Brňané budou opět putovat do Křtin
19.4.2016 Brněnská anglická komunita oslavila deset let


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil