Články / Aktuality Dnes je 29. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nový bulletin o řeholních slibech

Středa, 10.12.2014
Praha. Před polovinou prosince vychází letošní poslední číslo bulletinu Jezuité, které se věnuje řeholním slibům čistoty, chudoby a poslušnosti v kontextu jezuitského řádu. K tématu čísla se váže rozhovor s dlouholetým ekonomem české jezuitské provincie Václavem Dlapkou. Ve druhém z rozhovorů přibližuje teolog Vojtěch Novotný odkaz českého jezuity a mučedníka komunizmu Adolfa Kajpra. Na mimořádný synod o rodině vzpomíná jeden z jeho účastníků, belgický jezuita Georges-Henri Ruyssen. V rubrice Historie přibližujeme způsob vyhnání jezuitů ze Španělska roku 1767.


Úvodní text v rubrice Spiritualita přináší některé myšlenky o smyslu řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti z knihy Milovat, dělit se, sloužit amerického jezuity L. Patricka Carrolla. Na slib čistoty se zaměřuje úvaha Petra Havlíčka nadepsaná Celibát spojuje s lidmi. „Celibát (…) je příležitost včleňovat se mezi mnohem více lidí, než jak by mi to mohl dovolit můj život v manželství. Celibát nesmí lidi oddělovat, musí je naopak spojovat,“ zdůrazňuje autor. O jezuitském slibu poslušnosti ve svém příspěvku uvažuje Petr Kolář.

První z rozhovorů, nazvaný Chudoba odradí nefachčenky, se soustředí na to, jakým způsobem naplňují čeští jezuité slib chudoby. Dlouholetý ekonom české jezuitské provincie a správce jejího majetku bratr Václav Dlapka v něm přibližuje, jak se slib chudoby odráží v životě komunit i jednotlivých členů řádu, upřesňuje, jaké nemovitosti vlastně patří českým jezuitům, a dotýká se i tématu církevních restitucí. Objasňuje také apoštolský charakter slibu chudoby, který znamená, že „nepěstujeme chudobu pro chudobu, že tedy smyslem naší chudoby není v prvé řadě naše duchovní dokonalost, ale že řeholní chudoba nás především osvobozuje pro práci pro druhé, pro spásu duší“.

Ve druhém z rozhovorů, nadepsaném Dát přítomnosti Kristovu tvář, přibližuje teolog Vojtěch Novotný odkaz jezuitského intelektuála, novináře a mučedníka komunizmu Adolfa Kajpra, který byl letos o svátku sv. Anežky České in memoriam vyznamenán Cenou Václava Bendy, udělovanou Ústavem pro studium totalitních režimů. Dotýká se rovněž možného procesu jeho blahořečení. „Také papež sv. Jan Pavel II. během svých cest do Prahy představil Adolfa Kajpra jako řeholníka, který dokázal i v podmínkách pronásledování dávat «příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností» a který «zemřel v pověsti svatosti»,“ připomíná docent Novotný.

Rubrika Studie přináší ohlédnutí za letošním mimořádným synodem o rodině z pera belgického jezuity Georgese-Henriho Ruyssena, který se synodu zúčastnil jako jeden z šestnácti expertů a spolupracovníků zvláštního sekretáře synodu. Rubrika Historie popisuje „kalvárii španělských jezuitů“ během jejich vyhnání ze Španělska roku 1767.

Číslo uzavírá recenze sborníku Dialektika mysli a činu, který vznikl u příležitosti 90. narozenin českého jezuity a filozofa Karla Říhy, a stručné anotace knih Bergogliův seznam italského investigativního novináře Nella Scava a Čtvrthodinka upřímnosti polského jezuity a psychologa Józefa Augustyna. Následují nejnovější zprávy ze života řádu u nás i ve světě.


Bulletin si lze zdarma vyžádat v místech, kde u nás jezuité působí, nebo objednat na adrese redakce(zavináč)jesuit.cz. Archiv čísel z let 2005-2014 je k dispozici ZDE.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.7.2022 Těšte se na druhé letošní číslo bulletinu Jezuité
22.3.2022 Nové číslo bulletinu Jezuité hovoří o misijním poslání
31.12.2019 Poslední letošní číslo bulletinu už i ve webovém archivu
29.7.2019 Vyšlo dvojčíslo bulletinu o odkazu Tomáše Špidlíka
28.3.2019 První letošní číslo o duchovním rozlišováníNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil