Články / Rozhovory Dnes je 23. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Objevovat opravdový domov

Čtvrtek, 8.10.2015
Rozhovor se scholastikem Václavem Novotným

Lenka Češková

Dalším ze dvou českých noviců, kteří o letošním svátku košických mučedníků, 7. září, složili v ružomberském noviciátu své první sliby, je Václav Novotný z Olomouce. V následujícím rozhovoru se tento náš nový scholastik podělí o to, jak prožíval noviciát i co jej čeká v několika příštích letech.


Můžeš nám prozradit něco o sobě, z jaké rodiny pocházíš a jaká byla tvoje cesta k víře a do Tovaryšstva?

Narodil jsem se roku 1986 v Olomouci. Pocházím z početné rodiny, mám dvě starší sestry a dva mladší bratry. V Olomouci jsem též navštěvoval gymnázium a poté jsem pokračoval v Brně studiem medicíny. Po dokončení studií jsem před vstupem do noviciátu strávil půl roku v jezuitské komunitě v Olomouci.

Rád cestuji. Již jako děti jsme s rodiči jezdili do Beskyd a později jsem sám či s kamarády jezdil do různých východních a západních zemí. Putování, stejně jako růst ve víře, pro mě vždy znamenalo setkávání s konkrétními lidmi, kteří mě vedli k hlubšímu ponoru do Srdce k objevování opravdového domova. Nezastupitelnou roli má v mém životě podpora rodiny a formace jezuity duchovním doprovázením, exerciciemi a četbou knih, silně mě formovalo jezuitské nakladatelství Refugium.

Co je ti na jezuitské spiritualitě nejbližší?

Důraz, který Ignác klade na objevení toho, jakým konkrétním způsobem si mě Duch vede v mém životě. Dále vysoká úroveň intelektuální formace, která je nezbytná pro orientaci v tolika nabídkách, jež nám svět ponouká. A v neposlední řadě ignaciánská mystika jako vrchol růstu každého jezuity (vidět Boha ve všech věcech) – žádná laciná syntéza či eklekticizmus, ale vidět vše sjednoceno skrze zející ránu Božského Srdce.

Máš nějaký jezuitský „vzor“ - svatého, který je ti blízký, nebo jiného jezuitu, který je pro tebe inspirativní?

V poslední době mě intenzivně doprovází Martin Středa – jemná a citlivá povaha spojená s každodenní praktičností a obrovskou statečností, čerpající ze spojení s Matkou Boží. Dále například Petr Faber (stálé naslouchání Duchu), Alfons Rodriguez (velký mystik s charizmatem poslušnosti) či Robert Bellarmino (jeden z nejvzdělanějších duchů své doby).

Nedávno jsi završil noviciát. Co ti toto období dalo především? Co pro tebe bylo nejtěžší a co tě naopak nejvíce potěšilo?

Noviciát jako období intenzivní formace asi pro nikoho není jednoduchou záležitostí. Náš noviciát silně ovlivnil fakt, že většina z nás vstoupila až po absolvování vysoké školy, již s některými návyky hlouběji zakořeněnými a názory více či méně zformovanými. O to těžší potom bylo vytvářet si návyky nové, udržet si stálou otevřenost a schopnost podívat se na některé věci z jiné strany. V průběhu noviciátu jsme vysílání na různé tzv. experimenty, kde se učíme fungovat v různých situacích, objevujeme v sobě nové dary, ale i své hranice. Pro mě osobně byly nejdůležitější měsíční duchovní cvičení, období silného očišťování, učení se naslouchání Duchu a hluboké radosti.

8 Jak se říká, je důležité když se v průběhu noviciátu něco děje (stagnace a mrtvolný klid nejsou zrovna znakem života), i když to často není jen to veselé. Jestliže však navzdory všemu roste vnitřní radost a blízkost Pánu, budoucnost se pomalu vykresluje v jasnějších konturách.

Co znamenají první sliby na životní cestě jezuity? K čemu ses při nich zavázal?

První sliby po noviciátě jsou klasickými řeholními sliby, tedy sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Z naší strany jsou skládány s vnitřní dispozicí jako věčné, i když samotné Tovaryšstvo si vyhrazuje právo definitivního rozhodnutí až do posledních slibů, které jsou často až po patnácti či dvaceti letech formace.

Kam dál teď povede tvoje cesta? Na co se nejvíc těšíš a z čeho máš největší obavy?

Nyní začínám studia filozofie na univerzitě Ignacianum v Krakově, které standardně trvají tři roky. Nové prostředí, jiná kultura, seznamování se s novými spolubratry, formace nyní spíše intelektuální... To vše patří do období tzv. filozofikátu, na který se upřímně těším. To, že nám je umožněno studovat v jiných zemích a odlišných kulturách, patří do velkého bohatství darů, které v průběhu své formace dostáváme. Učí nás to nejen novým jazykům, ale i hlubšímu porozumění kulturním či národním různicím, a vede nás to také k hlubšímu zakořenění ve vlastních tradicích, které jasněji zahlédneme v kontrastu s jiným kulturním prostředím.

Máš nějaké „sny“ ohledně svého působení v Tovaryšstvu? Čemu by ses v budoucnu rád věnoval?

Nejsem jasně vyhraněným typem, který by od počátku přesně věděl, co bude v životě dělat. Spíše přijímám, co přichází, a učím se rozpoznávat, proč mě Bůh postavil zrovna do této situace a co bych zde pro něj mohl vykonat. Myslím, že mnoho z budoucího směřování se ukáže až právě teď během studií. odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.8.2021 Ze slavnosti svatého Ignáce v pražském jezuitském kostele
17.9.2019 Noviciát ve slovenském Ružomberku byl svědkem prvních slibů
18.9.2015 Kvalitní výchova je obrovský dar do života
16.12.2014 Vnitřní zákon čistoty se týká všech křesťanů
18.3.2011 Poslední sliby složí Josef StuchlýNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Varhanní koncert "Křížová cesta"


Varhanní koncert s recitací


Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro všechny


Našli jsme Mesiáše


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil