Články / Rozhovory Dnes je 17. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

O komunitě s generálním představeným jezuitů

Úterý, 2.2.2016
První z řady rozhovorů s otcem generálem Adolfem Nicolásem

Redakce Jesuit.cz

Od ledna tohoto roku začala v bulletinu generální kurie jezuitského řádu „Jezuité ve světě“ vycházet zvláštní série rozhovorů s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova Adolfem Nicolásem. Jednotlivé rozhovory se postupně budou týkat různých aspektů jezuitského života. V prvním z nich otec generál hovoří o komunitním životě jezuitů.


Třicátá pátá generální kongregace mluví o komunitě jako o poslání (dekret 3, č. 41). V jednom ze svých dopisů navrhujete, aby jezuité považovali komunitu za určitý druh „služby“. Co tím myslíte?

Naše služba laikům a způsob, jakým jsme jako komunita vidět, se radikálně změnily. Už nemáme „klauzuru“ a všechny naše komunity se mnohem zlepšily, co se týče pohostinství – a to je opravdu velmi dobrá věc. I náš stůl je více než dříve otevřený skutečným lidem, které jsme předtím považovali za „lidi zvenčí“. To mimo jiné znamená, že kvalita našeho komunitního života, hloubka a radost našich rozhovorů a sdílení jsou nyní transparentní a jako takové mohou laikům sloužit, nebo je pohoršovat. Budovat komunitu a pečovat o její členy proto může být velmi hodnotnou službou v našem apoštolském životě.

Zdá se, že komunitní život je typickou starostí jezuitů. Proč si myslíte, že v Tovaryšstvu máme potíže s komunitním životem? Jaké jsou hlavní problémy, kterým čelí komunitní život v dnešním jezuitském řádu?

Nemohu vám podat vyčerpávající vysvětlení všech důvodů. Mohu hovořit o své vlastní zkušenosti, kterou se mnou v minulosti sdílelo mnoho dalších jezuitů. Byli jsme uvedeni do komunitního života pomocí spisů svatých mnichů a dalších „řeholníků“ minulosti. V prvních letech svého života v Tovaryšstvu jsem nikdy neslyšel to, o čem jsem četl později. Tím chci říci, že „komunita obecně“ není tématem Nového zákona; že v Novém zákoně nenajdeme definice toho, co je či není komunitou. Místo toho tam nacházíme mnoho náznaků křesťanských postojů, které budují komunitu, a naléhavých výzev k tomu, abychom dělali to, co je dobré pro ostatní. V dopisech sv. Pavla nalezneme více než osmdesát frází o tom, abychom si vzájemně odpouštěli, podporovali se a pomáhali si, abychom měli trpělivost jedni s druhými, abychom si pomáhali nést svá břemena, povzbuzovali se atd. Dokážu pochopit, že bylo opomenuto to, o co teprve mělo být usilováno. Jednoduše se snažím vysvětlit, proč se to týká jezuitů.

Jak podle vašeho mínění přispívá k obtížím v komunitním životě „workoholismus“? Máte nějaké praktické návrhy, jak zmírnit tento problém?

Myslím si, že lidé mají tendenci identifikovat se s tím, co dělají, se svými povinnostmi atd. A když přijde čas, se svou společenskou úlohou, kterou chtějí vykonávat co nejlépe. Tento problém je ještě umocněn tím, že, pokud jsou talentovaní, budou se na ně požadavky jen sypat. Čím více možností sloužit máte, tím větší bude potřeba dobře rozlišit, jak rozložit svůj čas. Nemůžeme dělat všechno. Abychom sloužili dobře, potřebujeme soustředění, studium, reflexi a čas. Rozptýlení pozornosti a energie jistě ani v nejmenším nepomůže k dosažení evangelijní hloubky a kreativity, o které při své službě usilujeme.


Rozhovor připravil P. Patrick Mulemi SJ, ředitel oddělení mediální komunikace a PR jezuitské generální kurie v Římě.
Zdroj: SJWeb.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil