Články / Rozhovory Dnes je 20. 9. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

O komunitě s generálním představeným jezuitů

Úterý, 2.2.2016
První z řady rozhovorů s otcem generálem Adolfem Nicolásem

Redakce Jesuit.cz

Od ledna tohoto roku začala v bulletinu generální kurie jezuitského řádu „Jezuité ve světě“ vycházet zvláštní série rozhovorů s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova Adolfem Nicolásem. Jednotlivé rozhovory se postupně budou týkat různých aspektů jezuitského života. V prvním z nich otec generál hovoří o komunitním životě jezuitů.


Třicátá pátá generální kongregace mluví o komunitě jako o poslání (dekret 3, č. 41). V jednom ze svých dopisů navrhujete, aby jezuité považovali komunitu za určitý druh „služby“. Co tím myslíte?

Naše služba laikům a způsob, jakým jsme jako komunita vidět, se radikálně změnily. Už nemáme „klauzuru“ a všechny naše komunity se mnohem zlepšily, co se týče pohostinství – a to je opravdu velmi dobrá věc. I náš stůl je více než dříve otevřený skutečným lidem, které jsme předtím považovali za „lidi zvenčí“. To mimo jiné znamená, že kvalita našeho komunitního života, hloubka a radost našich rozhovorů a sdílení jsou nyní transparentní a jako takové mohou laikům sloužit, nebo je pohoršovat. Budovat komunitu a pečovat o její členy proto může být velmi hodnotnou službou v našem apoštolském životě.

Zdá se, že komunitní život je typickou starostí jezuitů. Proč si myslíte, že v Tovaryšstvu máme potíže s komunitním životem? Jaké jsou hlavní problémy, kterým čelí komunitní život v dnešním jezuitském řádu?

Nemohu vám podat vyčerpávající vysvětlení všech důvodů. Mohu hovořit o své vlastní zkušenosti, kterou se mnou v minulosti sdílelo mnoho dalších jezuitů. Byli jsme uvedeni do komunitního života pomocí spisů svatých mnichů a dalších „řeholníků“ minulosti. V prvních letech svého života v Tovaryšstvu jsem nikdy neslyšel to, o čem jsem četl později. Tím chci říci, že „komunita obecně“ není tématem Nového zákona; že v Novém zákoně nenajdeme definice toho, co je či není komunitou. Místo toho tam nacházíme mnoho náznaků křesťanských postojů, které budují komunitu, a naléhavých výzev k tomu, abychom dělali to, co je dobré pro ostatní. V dopisech sv. Pavla nalezneme více než osmdesát frází o tom, abychom si vzájemně odpouštěli, podporovali se a pomáhali si, abychom měli trpělivost jedni s druhými, abychom si pomáhali nést svá břemena, povzbuzovali se atd. Dokážu pochopit, že bylo opomenuto to, o co teprve mělo být usilováno. Jednoduše se snažím vysvětlit, proč se to týká jezuitů.

Jak podle vašeho mínění přispívá k obtížím v komunitním životě „workoholismus“? Máte nějaké praktické návrhy, jak zmírnit tento problém?

Myslím si, že lidé mají tendenci identifikovat se s tím, co dělají, se svými povinnostmi atd. A když přijde čas, se svou společenskou úlohou, kterou chtějí vykonávat co nejlépe. Tento problém je ještě umocněn tím, že, pokud jsou talentovaní, budou se na ně požadavky jen sypat. Čím více možností sloužit máte, tím větší bude potřeba dobře rozlišit, jak rozložit svůj čas. Nemůžeme dělat všechno. Abychom sloužili dobře, potřebujeme soustředění, studium, reflexi a čas. Rozptýlení pozornosti a energie jistě ani v nejmenším nepomůže k dosažení evangelijní hloubky a kreativity, o které při své službě usilujeme.


Rozhovor připravil P. Patrick Mulemi SJ, ředitel oddělení mediální komunikace a PR jezuitské generální kurie v Římě.
Zdroj: SJWeb.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Mladí lidé v Africe
Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.
Národní úmysl: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).
více »

Nejbližší akce

Pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Konference Řád a město, řád a jeho mecenáši


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro teenagery


Víkend pro seniory


Ignaciánské duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil