Články / Rozhovory Dnes je 16. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

O ekologii s generálním představeným jezuitů

Úterý, 23.2.2016
Rozhovor s otcem generálem Adolfem Nicolásem a jeho sekretářem Patxim Álvarezem

Redakce Jesuit.cz

V druhém z řady nově připravovaných rozhovorů s jezuitským generálním představeným rozmlouval vedoucí oddělení mediální komunikace na jezuitské generální kurii v Římě Patrick Mulemi s otcem Adolfem Nicolásem o tom, jak se jezuité apoštolsky angažují v záležitostech ekologie a životního prostředí. Text je obohacen také o rozhovor s baskickým jezuitou Patxim Álvarezem de los Mozos, vedoucím Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova.


Jaká byla vaše osobní reakce na encykliku Laudato Si'?

Velmi mě potěšilo, že papež František napsal tuto encykliku. Více než třicet let jsem žil v Japonsku a viděl jsem, jak mnoho pro Japonce znamenají příroda a stvoření. Skutečnost, že křesťanství může říci něco významného jak o přírodě, tak o stvoření, mě naplňuje radostí. Velký význam má především zdůrazňování souvislostí mezi přírodou se všemi jejími problémy a chudými lidmi, kteří musí nést následky naší bezohlednosti vůči přírodě jako první − a tak je tomu na celém světě. Buddhismus má velmi hlubokou úctu k životu ve všech jeho formách. Tato úcta je založena na buddhistickém přesvědčení, že všechny věci v sobě mají něco božského (podle šintoistické tradice) anebo něco z Buddhovy přirozenosti (podle buddhistické tradice).

Na Pastoračním institutu na Filipínách spolu s námi působil jeden buddhistický mnich. Dělal doktorát v oboru křesťanství, protože tento předmět vyučoval na buddhistické univerzitě na Srí Lance. Žil na Filipínách pět let a za celou tu dobu ho nikdo nikdy neviděl zabít ani komára, a že jich tam bylo hodně. Mohli jste ho vidět, jak komáry jemně zahání ze svých paží nebo z obličeje, ale nikdy je nezabil, jak to běžně děláme my. Takové chování vyžaduje velký respekt k životu a ucelenost názorů. Ptám se sám sebe, jaké svědectví bychom v podobných situacích vydávali my. Encyklika Laudato Si' nám nabízí pozvání, které – doufám − přijmeme.

Jak může Tovaryšstvo podpořit Svatého otce v jeho touze zaměřit naši pozornost na stvoření?

Především mu můžeme pomoci tím, že budeme šířit jeho poselství všude tam, kde pracujeme. To znamená na univerzity, kde můžeme pokračovat ve výzkumu, který nejrůznějšími způsoby ovlivní společnost; na naše školy, do farností a všech dalších center a s nimi souvisejících děl, v nichž jsme zapojeni. Můžeme také pomoci tím, že budeme sledovat, jaký vztah k přírodě prosazují naši politici, a že se budeme účastnit celosvětové kampaně, jejímž cílem je respekt k přírodě a snaha, aby se z přírody mohli těšit i naši potomci. Z této záležitosti není nikdo omluven a každý z nás je za ni odpovědný. Před každým jezuitou stojí naléhavá výzva objevit nejlepší způsob, jak pomáhat světu, a být si při tom vědom, že cokoli děláme pro přírodu, bude přínosem pro lidstvo, a zejména pro chudé.

Setkal jste se s konkrétními iniciativami jezuitů na poli ekologie?

Vím, že se rozvíjejí nové sítě, které podporují spolupráci pracovních skupin v Africe, Latinské Americe, Indii a dalších částech světa. Těmto věcem se věnuje náš sekretář pro sociální spravedlnost a ekologii, P. Patxi Álvarez.

Rozhovor s P. Patxim Álvarezem SJ, generálním sekretářem pro sociální spravedlnost a ekologii

Kdy a jakým způsobem byly otázky týkající se ekologie propojeny se sociálním apoštolátem Tovaryšstva?

Obecně řečeno, jezuité se začali angažovat v ekologické problematice, když na vlastní kůži zažili, jak degradace životního prostředí zasahuje chudé venkovské komunity, ve kterých působili. Již od samého začátku existovala souvislost mezi obranou chudých a ochranou životního prostředí. V posledních letech jsme se snažili zesílit propojení mezi těmito třemi misijními cíli: péčí o stvoření, službou chudým a rozvojem ekologicky šetrného životního stylu. Po poslední generální kongregaci otec generál rozhodl, že Sekretariát pro sociální spravedlnost se bude zabývat také otázkami ekologie, a proto se nyní jmenuje Sekretariát pro sociální spravedlnost a ekologii.

Otec generál nám řekl, že se rozvíjejí nové sítě, které spojují jezuity a jejich spolupracovníky po celém světě v jednu společnou apoštolskou odpověď. Mohl byste zmínit některé z těchto sítí a vysvětlit, jakým způsobem fungují?

Existuje mnoho sítí. Zmíním jen některé působící v oblasti ekologie. Ecojesuit je webová stránka, která se zaměřuje na mezinárodní díla jezuitů na tomto poli. Dnes představuje spolehlivý referenční bod pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více o dílech Tovaryšstva. Ecojesuit je podporována ekologickou sítí, která se v současné době zaměřuje na vodní zdroje: „Voda pro všechny“ (Water for All) je jednou z právě probíhajících aktivit. Další nedávno vzniklou iniciativou je „Uzdravovat zemi“ (Healing Earth), což je on-line učebnice pro studenty, která nabízí vědecké informace, etické a duchovní reflexe a návrhy možných opatření. Do této knihy přispělo asi devadesát autorů. Existuje také mezinárodní síť „Spravedlnost v důlním průmyslu“ (Justice in Mining); to je jezuitská iniciativa na obranu chudých komunit, které v řadě zemí trpí následky hornické činnosti.

Můžete nám přiblížit některé konkrétní iniciativy jezuitů na poli ekologie a životního prostředí v dnešním světě?

Školy a univerzity se snaží zahrnout toto téma do svých osnov a reflektovat ho ve svých kampusech. Výstavba „zelených“ kampusů je jednou z iniciativ, které se prosazují v oblasti vzdělávání. Studenti jsou stále citlivější na problematiku životního prostředí, a to je velmi důležité, protože právě oni budou příštími lídry. Taru Mitra, „Přátelé stromů“, je indický mládežnické hnutí podporované jezuity, které zdůrazňuje význam stromů a lesů. Nasazení, přesvědčení a tvořivost mladých lidí v tomto hnutí jsou mimořádné. Pan-amazonský projekt je společnou iniciativou latinsko-amerických jezuitů, kteří pracují s domorodými komunitami v Amazonii, a zahrnuje sedm zemí. Jezuité tam bojují za práva těchto komunit a ochranu jejich životního prostředí. V Pacifické Asii Tovaryšstvo podporuje projekt „Lety pro lesy“ (Flights for Forests), v rámci něhož ti, kdo využívají letecké dopravy, odvádějí fixní poplatek na výsadbu stromů. K zemím, které rozvíjejí tuto zalesňovací politiku, patří Kambodža. Toto jsou jen některé příklady ekologických iniciativ, existuje ještě mnoho dalších.


Zdroj: SJWeb. Foto: Ecojesuit.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil