Články / Rozhovory Dnes je 12. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Ať dáváme a nepočítáme

Pondělí, 7.3.2016
Rozhovor s hlavním organizátorem Magisu 2016 Waldemarem Losem

Redakce Jesuit.cz

Hlavním koordinátorem programu Magis 2016, jezuitského předprogramu Světového dne mládeže v Krakově, je mladý polský jezuita Waldemar Los. V rozhovoru přibližuje dějiny a hlavní ideu Magisu i jeho propojení s probíhajícím Rokem milosrdenství. Registrace na Magis zůstává otevřená do tohoto čtvrtka 10. března, takže zájemci se stále mohou hlásit.


Můžeš nám přiblížit, jak Magis vznikl a co je jeho cílem?

Magis má dlouhou historii. Jeho kořeny sahají do roku 1997, kdy si jezuité řekli, že by bylo dobré připravit jezuitskou mládež zvláštním způsobem na prožívání Světového dne mládeže. Začali tehdy s poutí do Paříže. Další Světový den mládeže se konal v Římě a při jeho příležitosti jezuité znovu uspořádali několik poutí. A konečně v roce 2005 vytvořili němečtí jezuité program nazvaný Magis, jehož srdcem jsou ignaciánské experimenty. Magis mladým lidem pomáhá růst, prohloubit jejich ignaciánskou spiritualitu a objevovat sami sebe.

Do Polska na Magis přijedou mladí lidé z celého světa. Co mohou očekávat po příjezdu?

Magis je určen především pro jezuitskou mládež, takže doufáme, že mladí lidé, kteří přijedou – a letos bych jich mělo být zhruba dva tisíce – budou očekávat, že Magis jim pomůže růst a prohloubit jejich vztah s Bohem, s ostatními lidmi i se sebou samými, aby mohli být lepšími křesťany, lepšími lidmi a v podstatě aby mohli žít magis. Slovo magis pochází z latiny a znamená více.

Co konkrétně tedy mohou očekávat? Řekl bych, že mnoho výzev, protože nejrůznější výzvy tvoří významnou součást Magisu. Nemělo by to být příliš snadné, protože člověk může růst pouze tehdy, když se dotkne svých limitů nebo když se ocitne před nějakou překážkou. To je nejlepší způsob, jak růst. Kromě výzev mohou mladí lidé očekávat různá překvapení. Mohu slíbit, že se setkají s mnoha vynikajícími lidmi z celého světa, že na ně čeká hluboký duchovní program a že Magis pro ně bude časem milosti. Myslím a doufám, že prostřednictvím jiných lidí se budou moci setkat s Bohem.

Můžeš nám trochu přiblížit experimenty, kterých se mladí lidé budou během Magisu účastnit?

Připravujeme více než sto experimentů, které jsou rozděleny do pěti kategorií. Jednou z kategorií jsou poutě, další sociální práce a práce v přírodě; pak jsou kulturní a mezináboženské experimenty, experimenty umělecké a duchovní. Všechny experimenty potrvají pět celých dní a účastníci je stráví v malých skupinách o asi dvaceti pěti osobách. Skupinky budou tvořit tři až čtyři různé národnosti, takže jednou z výzev bude navzájem se spolu domluvit.

Během experimentu budou mladí dělat nějakou činnost. Lidé na putovních experimentech budou putovat pěšky, na kolech, na plachetnicích či na kánoích. Na uměleckých experimentech budou mladí lidé malovat, tančit, vytvářet nějaké umělecké dílo atd. Tento týden tedy stráví nějakou činností, kterou zároveň budou společně reflektovat, a to by jim mělo pomoci pokročit dál na jejich duchovní cestě.

Papež František, který je prvním jezuitským papežem, se bude účastnit Světového dne mládeže v Krakově. Co se mohou mladí lidé, kteří se zajímají o ignaciánskou spiritualitu a chystají se na Magis, od Svatého otce naučit?

Především by mu měli naslouchat; nejen jeho slovům, ale také jeho poselstvím, která předává nejen verbálně. Myslím, že to je nejdůležitější věc. Lidé, kteří znají ignaciánské spiritualitu a jezuity, mají výhodu, protože papež František pořád zůstává jezuitou. Ve svém způsobu učení stále vychází ze svého pozadí. Stále sdílí svou spiritualitu. Takže doufám, že lidé, kteří projdou Magisem, budou moci ještě lépe rozumět poselství, které nám papež František předává každý den, a budou na ně citlivější.

Prožíváme Rok Božího milosrdenství. Motto Světového dne mládeže, „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“, také hovoří o milosrdenství. Mottem Magisu je „Ať dáváme a nepočítáme“. Chceme mladé lidi učit velkorysosti. Všechny tyto prvky vycházejí z hloubky srdce papeže Františka. Všichni jsme zváni otevřít svá srdce Božímu milosrdenství, o kterém papež František tak často hovoří.


Více informací o Magisu 2016 a o způsobu, jak se na něj přihlásit, naleznete ZDE.

Zdroj: Jesuits Midwest. Redakčně upraveno.
Foto: Magis Brasil.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.7.2018 V Polsku proběhl Středoevropský Magis
3.7.2018 Jezuité v Myanmaru zorganizovali první myanmarský Magis
21.3.2018 Středoevropský Magis se letos uskuteční v Polsku
10.11.2017 Univerzitní kaplani diskutovali o doprovázení mladých při volbě povolání
21.8.2017 Celostátního setkání mládeže se zúčastnili i mladí jezuitéNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil