Články / Rozhovory Dnes je 21. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Zlepšovat službu duším a církvi

Středa, 22.6.2016
Rozhovor s Adolfem Nicolásem o multikulturní realitě a nových způsobech řízení

Redakce Jesuit.cz

V různých částech dnešního světa působí více než 16 tisíc jezuitů. Tato multikulturní realita představuje velké bohatství, ale zároveň s sebou přináší také mnoho výzev. V nejnovějším z řady letošních rozhovorů P. Patrick Mulemi, ředitel oddělení mediální komunikace a PR jezuitské generální kurie v Římě, rozpráví s generálem představeným Tovaryšstva Ježíšova Adolfem Nicolásem o tom, co tato multikulturní realita znamená ve vztahu k řízení největšího mužského řeholního řádu na světě.


Setkal jste se s tím, že způsob řízení je v každé jezuitské provincii jiný? Můžete uvést nějaký příklad toho, jak se jednotlivé způsoby vedení mohou odlišovat?

Ano, způsob řízení se v jednotlivých provinciích liší. Někdy je to rozdíl kulturní, který odráží obecný způsob myšlení a konání těch lidí, jež v daných zemích působí ve vedoucích pozicích. Jindy je to otázka osobnosti; existují představení, kteří jsou si více jisti sami sebou a předtím, než učiní nějaké rozhodnutí, jsou vždy připraveni naslouchat různým názorům. Jsou také takoví představení, kteří žijí v jakémsi „zamlžení“ a jezuité tím trpět. Bohužel čas od času se setkáme také s typickým představitelem člověka, který není schopen naslouchat druhým a jehož rozhodnutí jsou vždy definitivní. To jsou lidé, kteří velmi trpí a kvůli nimž trpí také ostatní.

Začínají se prosazovat nové modely řízení?

Ano, bezpochyby. Systémy, které jsou uplatňovány v nově vzniklých provinciích Španělsko a Brazílie, vybočují z tradičních způsobů řízení a probíhá supervize, abychom zjistili, zda podporují způsob života a poslání Tovaryšstva. Není důležité, že jsou nové či odlišné, ale že jsou prospěšné Tovaryšstvu v tomto období změn a že nám pomáhají zlepšit naši službu duším a církvi.

Pomýšlí se na to, že představeným velkých jezuitských provincií, kteří se cítí zatížení vydáváním počtu ze svědomí, by bylo umožněno přenést některé povinnosti na asistenty nebo „viceprovinciály“?

Vůbec se nejedná o lehkou otázku. Se svými konzultory o této záležitosti uvažujeme a v žádném případě nechceme nijak měnit vizi sv. Ignáce. Pro něj bylo vydávání počtu ze svědomí vždy spojeno s posláním, tak, aby se žádný jezuita nedostal do situací či rolí, které by ohrožovaly jeho duchovní dobro nebo které by s sebou nesly negativní důsledky pro ty, jež se snažíme doprovázet a jimž chceme sloužit. Je-li tato zásada respektována, je konkrétní forma, podle níž jsou věci, časy a způsoby organizovány, ponechána na rozhodnutí příslušného provinciála.


Zdroj: SJWeb. Foto: Sjapc.net.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na Filipíny


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil