Články / Rozhovory Dnes je 27. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Nový tvůrčí duch v přístupu k našemu poslání

Pátek, 5.8.2016
P. Adolfo Nicolás SJ o očekáváních spojených s 36. generální kongregací

Redakce Jesuit.cz

Mší svatou slavenou v neděli 2. října v podvečer bude v Římě zahájena 36. generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova. Již před dvěma lety generální představený řádu Adolfo Nicolás oznámil, že má v úmyslu předložit kongregaci svou rezignaci. Na svobodném rozhodnutí členů kongregace pak bude, zda tuto rezignaci přijmou nebo ne. V krátkém rozhovoru otec generál hovoří o svých očekáváních spojených s nadcházející kongregací a nastiňuje, v čem se odlišuje od několika předchozích generálních kongregací.Průběh generální kongregace je samozřejmě v rukou Ducha svatého a volitelů, ale co obecně očekáváte od příští generální kongregace?

Rád bych od kongregace očekával to, co je správné od ní očekávat a co od ní realisticky očekávat lze. Po Druhém vatikánském koncilu bylo třeba znovu zformulovat řadu aspektů a dimenzí řeholního života, a k tomuto došlo na 31. až 35. generální kongregaci. Kongregace se ujaly tohoto úkolu a s větším či menším úspěchem změnily metodiku tak, aby zahrnovala tento aspekt nových časů v církvi.

Nyní se znovu můžeme vrátit k úkolům, které jsou vlastní kongregaci tohoto druhu a tak velkého počtu účastníků. Myslím si, že obecně se neočekává, že by kongregace sepisovala dlouhé dokumenty. Spíše zastupuje celé Tovaryšstvo při rozlišování, jak zdokonalit náš řeholní život a jak vylepšit naši službu církvi a evangeliu ve „službě duším“.

V této skutečnosti jsou obsažena má očekávání. Doufám tedy, že mezi plody kongregace budou patřit lepší řeholní život v duchu evangelia a nový tvůrčí duch v přístupu k našemu poslání.

Máte pocit, že tato kongregace se bude lišit od poslední kongregace, na které jste byl zvolen generálním představeným řádu?

Ano, myslím, že bude velmi odlišná. Časy se změnily a v Tovaryšstvu vládne nové vědomí toho, že potřebujeme smělost, fantazii a odvahu k tomu, abychom se ke svému poslání stavěli jako k části většího Božího poslání v našem světě. Máme také novou formuli, která ustavila nový způsob pojímání generální kongregace. Sejdeme až letos v říjnu, ale kongregace začala již v září roku 2015 zasedáním Přípravného výboru (září 2015) a Koordinačního výboru (prosinec 2015). To je velká změna a zajisté bude mít vliv na kongregaci.

Co by se stalo, kdyby kongregace hlasovala proti vaší žádosti o rezignaci?

To by opravdu bylo překvapení. Myslím si, že celé Tovaryšstvo si je vědomo toho, že tváří v tvář budoucnosti potřebujeme hbitost a odvahu a že pro Tovaryšstvo není dobré procházet obdobím nejistot, které doprovází poslední dva roky (či více let) služby každého generálního představeného. Konkrétněji, je na svobodném rozhodnutí generální kongregace, zda mou žádost o rezignaci přijme nebo ne. V případě, že ji nepřijme, bude kongregace muset zvolit vikáře, aby tak Tovaryšstvo zabezpečila pro nadcházející roky, během nichž se mé schopnosti jistě výrazně zmenší, což na sobě začínám pociťovat již v současnosti.

Promluví k 36. generální kongregaci také papež František?

Doufáme, že ano. Je to však na svobodném rozhodnutí papeže a mohu vás ujistit, že této svobody využije. Všichni doufáme, že ke kongregaci promluví a že jí vyjeví své pocity a starosti.

Rozhovor připravil P. Patrick Mulemi SJ, vedoucí oddělení PR a mediální komunikace na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě.

Přípravu a průběh 36. generální kongregace je možno sledovat na jejích webových stránkách, kde se dozvíte i další informace nejen o generálních kongregacích Tovaryšstva.

Zdroj: SJWeb.

8

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na Filipíny


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil