Články / Rozhovory Dnes je 21. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Nový tvůrčí duch v přístupu k našemu poslání

Pátek, 5.8.2016
P. Adolfo Nicolás SJ o očekáváních spojených s 36. generální kongregací

Redakce Jesuit.cz

Mší svatou slavenou v neděli 2. října v podvečer bude v Římě zahájena 36. generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova. Již před dvěma lety generální představený řádu Adolfo Nicolás oznámil, že má v úmyslu předložit kongregaci svou rezignaci. Na svobodném rozhodnutí členů kongregace pak bude, zda tuto rezignaci přijmou nebo ne. V krátkém rozhovoru otec generál hovoří o svých očekáváních spojených s nadcházející kongregací a nastiňuje, v čem se odlišuje od několika předchozích generálních kongregací.Průběh generální kongregace je samozřejmě v rukou Ducha svatého a volitelů, ale co obecně očekáváte od příští generální kongregace?

Rád bych od kongregace očekával to, co je správné od ní očekávat a co od ní realisticky očekávat lze. Po Druhém vatikánském koncilu bylo třeba znovu zformulovat řadu aspektů a dimenzí řeholního života, a k tomuto došlo na 31. až 35. generální kongregaci. Kongregace se ujaly tohoto úkolu a s větším či menším úspěchem změnily metodiku tak, aby zahrnovala tento aspekt nových časů v církvi.

Nyní se znovu můžeme vrátit k úkolům, které jsou vlastní kongregaci tohoto druhu a tak velkého počtu účastníků. Myslím si, že obecně se neočekává, že by kongregace sepisovala dlouhé dokumenty. Spíše zastupuje celé Tovaryšstvo při rozlišování, jak zdokonalit náš řeholní život a jak vylepšit naši službu církvi a evangeliu ve „službě duším“.

V této skutečnosti jsou obsažena má očekávání. Doufám tedy, že mezi plody kongregace budou patřit lepší řeholní život v duchu evangelia a nový tvůrčí duch v přístupu k našemu poslání.

Máte pocit, že tato kongregace se bude lišit od poslední kongregace, na které jste byl zvolen generálním představeným řádu?

Ano, myslím, že bude velmi odlišná. Časy se změnily a v Tovaryšstvu vládne nové vědomí toho, že potřebujeme smělost, fantazii a odvahu k tomu, abychom se ke svému poslání stavěli jako k části většího Božího poslání v našem světě. Máme také novou formuli, která ustavila nový způsob pojímání generální kongregace. Sejdeme až letos v říjnu, ale kongregace začala již v září roku 2015 zasedáním Přípravného výboru (září 2015) a Koordinačního výboru (prosinec 2015). To je velká změna a zajisté bude mít vliv na kongregaci.

Co by se stalo, kdyby kongregace hlasovala proti vaší žádosti o rezignaci?

To by opravdu bylo překvapení. Myslím si, že celé Tovaryšstvo si je vědomo toho, že tváří v tvář budoucnosti potřebujeme hbitost a odvahu a že pro Tovaryšstvo není dobré procházet obdobím nejistot, které doprovází poslední dva roky (či více let) služby každého generálního představeného. Konkrétněji, je na svobodném rozhodnutí generální kongregace, zda mou žádost o rezignaci přijme nebo ne. V případě, že ji nepřijme, bude kongregace muset zvolit vikáře, aby tak Tovaryšstvo zabezpečila pro nadcházející roky, během nichž se mé schopnosti jistě výrazně zmenší, což na sobě začínám pociťovat již v současnosti.

Promluví k 36. generální kongregaci také papež František?

Doufáme, že ano. Je to však na svobodném rozhodnutí papeže a mohu vás ujistit, že této svobody využije. Všichni doufáme, že ke kongregaci promluví a že jí vyjeví své pocity a starosti.

Rozhovor připravil P. Patrick Mulemi SJ, vedoucí oddělení PR a mediální komunikace na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě.

Přípravu a průběh 36. generální kongregace je možno sledovat na jejích webových stránkách, kde se dozvíte i další informace nejen o generálních kongregacích Tovaryšstva.

Zdroj: SJWeb.

8

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Beseda o sv. Anežce České


Přednáška „Pavel Švanda a otec Špidlík“


"Mysterium světla" v podání Divadla Víti Marčíka


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil