Články / Rozhovory Dnes je 21. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Náboženství je jako cit pro hudbu II.

Úterý, 13.9.2016
Druhá část rozhovoru s P. Adolfem Nicolásem před nadcházející 36. GK

Redakce Jesuit.cz

Přinášíme druhou část rozhovoru s generálním představeným jezuitů P. Adolfem Nicolásem, který pro časopis italských jezuitů La Civiltà Cattolica a další evropská jezuitská periodika připravil P. Antonio Spadaro při příležitosti nadcházející 36. generální kongregace (GK). Otec generál se v této části vyjadřuje například k aktuálním otázkám migrace a ochrany životního prostředí a komentuje výzvy, se kterými se na jezuity obrací jejich spolubratr papež František.


Přejděme k Evropě. Jak vidíte situaci v evropské církvi? Co představuje hlavní výzvy a napětí, kterým čelí tento kontinent? Jaká jsou rizika, jimž je zapotřebí se vyhnout?

Nejsem odborník na evropské záležitosti, a Evropa tvoří pouze velmi malou, ačkoli důležitou část světa; je pro mě tedy velmi těžké odpovědět na tuto otázku. Ti, kdo o tom ví více, hovoří o sekularizaci, o krizi smyslu a naděje a o nedostatku radosti, vedle dalších problémů, jako jsou chudoba, nezaměstnanost, násilí atd., které bohužel trápí také jiná místa.

Do popředí výrazně vystupuje problém migrace. Jaká je ta správná perspektiva, ze které máme pohlížet na tento fenomén?

Ta, kterou zaujímá papež František. Nastala situace plná utrpení a vyloučení. Jsme ale lidé, a jsme tedy schopni solidarity a soucitu, a proto tuto situaci přijímáme za vlastní a společně se snažíme najít řešení do budoucnosti, které pomůže skutečně všem. Tváří v tvář částečným řešením se nicméně chceme podělit o to, co máme. Dokud nenajdeme úplné a definitivní řešení, můžeme se vzájemně sdílet, i když tyto odpovědi nejsou jednoduché.

Musíme si neustále připomínat, že komunikace mezi různými civilizacemi se uskutečňuje právě prostřednictvím uprchlíků a migrantů. Svět, který známe, se vyvinul takto. Nejednalo se jen o to přidat kultury ke kulturám - došlo ke skutečné výměně. Dokonce i náboženství se rozšířila tímto způsobem. Migranti nám poskytli svět, bez kterého bychom byli uzamčeni ve své kultuře a žili bychom se svými předsudky a limity. Každá země je v nebezpečí, že se uzavře do velmi omezených a velmi úzkých horizontů, zatímco díky migrantům se naše srdce, a i země samotné, mohou otevřít novým dynamikám.

Neznamená to však vidět svět jinak?

Nastal okamžik, kdy je zapotřebí myslet na lidstvo jako na celek a ne jako na soubor mnoha samostatných zemí, z nichž každá má své tradice, svou kulturu a své předsudky. Musíme myslet na lidstvo, které potřebuje Boha a určitou hloubku, jež může vycházet pouze ze spojení všech.

Díky encyklice Laudato siʼ se ekologie stala nedílnou součástí sociálního učení církve. Tovaryšstvu leží v posledních letech ekologická tematika velmi na srdci. Jaká byla vaše osobní reakce na tuto encykliku?

Myslím si, že papež zasáhl ve správnou chvíli a že tato otázka již nemohla déle čekat. Byla opravdu naléhavá. Všichni potřebujeme nové uvědomění, abychom pozitivně přijali iniciativy na ochranu stvoření, kterých je všude plno. Zvláště na mě zapůsobilo, jak papež dává do souvislosti přírodu a problémy chudých, kteří jako první nesou důsledky našeho zanedbávání přírodního prostředí.

Během vašeho generalátu byl zvolen první papež-jezuita v historii. S jakým pocitem jste tuto zprávu přijal? Co pro Tovaryšstvo znamená mít papeže jezuitu? Pokud generální kongregace přijme vaši rezignaci, nedomníváte se, že při volbě generálního představeného nastane v okamžiku, kdy je papežem jezuita, zajímavá a velmi zvláštní situace? V jakém smyslu?

Především, my jezuité jsme považovali za nemožné, aby jeden z nás byl zvolen papežem pouhých dvě stě let od zrušení řádu a třicet pět let od okamžiku, kdy papež zasáhl do řízení Tovaryšstva. Když už se jednou stalo to, co se zdálo nepravděpodobným, nabývá volba generálního představeného zvláštního významu v období pontifikátu papeže Františka, který je sám jezuitou, a proto zná mnohé jezuity. Musím říci, že papež již od počátku vždy projevoval velký respekt vůči Konstitucím a velmi dbal na způsob jednání Tovaryšstva, který opravdu přijal za vlastní.

Během rozhovoru, který mi poskytl v roce 2013, mi papež František řekl, že „jezuita musí být člověkem nedovršeného myšlení, otevřeného myšlení“. Co to znamená pro vás?

Znamená to něco velmi důležitého a hlubokého. V pozadí tohoto tvrzení stojí vědomí − někdy zapomenuté či zamlžené −, že Bůh je tajemství, ba dokonce že je „tajemství všech tajemství“. Je zřejmé, že pokud tomu věříme, nemůžeme se o sobě domnívat, že máme poslední slovo ve věcech Boha a všech tajemství, o kterých diskutujeme: lidská osoba, dějiny, žena, svoboda, zlo atd. Naše myšlení je vždy „nekompletní“, otevřené novým skutečnostem, novým poznatkům, novým úsudkům o pravdě atd. Máme se hodně co učit od ticha pokory, od prosté uvážlivosti. Jezuita, jak jsem kdysi řekl v Africe, musí být cítit třemi věcmi: ovcemi, to je životem svého lidu a své komunity; knihovnou, to znamená hlubokou reflexí; a budoucností, to je radikální otevřeností vůči překvapením, která nám připravuje Bůh. Myslím si, že právě toto může z jezuity udělat člověka otevřeného myšlení.

Jaké místo zaujímá eucharistie a svátosti v životě jezuity?

Pokud se týče eucharistie, tolik a tak dlouho jsme trvali na reálné přítomnosti, že jsme zapomněli na mnoho dalších aspektů, které se týkají našeho každodenního života a ovlivňují ho. Eucharistie je vzájemná výměna darů: dostáváme chléb jako svou každodenní potravu, část tohoto chleba bereme a nabízíme ji Bohu. Pán tento chléb proměňuje a vrací nám ho. Eucharistie je tedy výměna darů, která nikdy neskončí a může změnit naše životy. Eucharistie nám pomáhá být velkorysými, otevřenými. Svatý Ignác zažil tuto skutečnost a zásadní rozhodnutí činil během slavení eucharistie. Velmi se mě dotýká způsob, jakým slaví eucharistii papež František: s přestávkami, důstojně, v rytmu, který nás zve k rozjímání a zvnitřnění. Jezuité slaví takto.

Ve své homilii, kterou pronesl v kostele Il Gesù dne 3. ledna 2014, papež František řekl, že jenom když jsme soustředěni na Boha, můžeme jít až periferie světa. Co podle vás představuje tyto „periferie“ v současné době?

Vždy jsem byl přesvědčen, že výzvy Tovaryšstva Ježíšova jsou stejné jako výzvy celého lidstva, tedy chudoba, nezaměstnanost, absence smyslu, násilí či nedostatek radosti. Naše otázka zní: Jak se stavíme k těmto výzvám? A právě zde přichází do hry faktor celkový, tedy náboženský, který s sebou nese toto upřednostňování „druhého“ a onen odstup, jenž umožňuje přesunout se tam, kde ztrácíme jistotu, na kterou jsme zvyklí.


Připravil P. Antonio Spadaro SJ pro časopis La Civiltà Cattolica (III 2016, č. 3989, 10. září 2016, s. 376-388).
Pokračování příště.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na Filipíny


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil