Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

36. generální konference byla představena na tiskové konferenci

Středa, 28.9.2016
Vatikán. V úterý 27. září, ve výroční den schválení Tovaryšstva Ježíšova papežem Pavlem III., se na generální kurii Tovaryšstva v Římě uskutečnila tisková konference k nadcházející 36. generální kongregaci (GK) jezuitského řádu. Rektor mezinárodní koleje del Gesù Orlando Torres, tiskový mluvčí generální kurie Patrick Mulemi, filipínský provinciál a člen koordinačního výboru 36. GK Antonio Moreno a generální konzultor a asistent ad providentiam Federico Lombardi na ní přítomným přiblížili postupy, práci a různé aspekty GK. Z kongregace, která bude zahájena v neděli 2. října slavností mší svatou slouženou od 17.00 hodin v mateřském chrámě jezuitů Il Gesù v Římě, vzejde nový generální představený tohoto nejpočetnějšího mužského řeholního společenství katolické církve, v pořadí již třicátý nástupce zakladatele řádu sv. Ignáce z Loyoly.


„Tato generální kongregace bude první probíhající za jezuitského papeže. Pro Tovaryšstvo, které bylo z rozhodnutí papežů vždy vysíláno na místa intenzívní konfrontace víry a kultury, je to skutečně významný okamžik. Posláním kongregace bude otevřít globálně oči pro svět,“ uvedl pro Vatikánský rozhlas P. Antonio Spadaro SJ, šéfredaktor časopisu La Civiltà Cattolica. „Mnoho delegátů přijíždí z různých kontinentů a přinesou s sebou bohatství i složitost situací na různých světadílech. A pak je tady velká výzva v podobě volby otce generála, který v příštích letech povede Tovaryšstvo v jeho poslání,“ dodává italský jezuita.

Hlavním úkolem kongregace bude přijmout demisi současného generálního představeného Adolfa Nicoláse a zvolit jeho nástupce. Jak na úterní tiskové konferenci vysvětlil rektor mezinárodní jezuitské koleje del Gesù P. Orlando Torres, první osobou, která musí být ihned informována o nově zvoleném generálním představeném, je papež. Teprve poté může být jméno nového jezuitského generála oficiálně oznámeno veřejnosti. Celý průběh kongregace se řídí tzv. Formulí generální kongregace. „Jediné, co není obsaženo ve Formuli, co je ale přitom to nejdůležitější, je, jak nás bude inspirovat Duch svatý,“ doplňuje otec Torres.

Čas rozlišování

Neexistuje žádný předem sepsaný seznam kandidátů. Po přijetí rezignace současného generálního představeného budou shromáždění jezuité diskutovat o stavu Tovaryšstva (De statu Societatis), což napomůže při stanovování charakteristik příštího otce generála. Pak budou následovat čtyři dny tzv. murmurationes, které nabízejí příležitost k vzájemné výměně názorů a informací mezi čtyřma očima. Rozhovory ve skupinách nejsou v této době povoleny. Delegáti tyto dny, které jsou časem rozlišování, tráví v modlitbách, usebrání a pokání.

Tyto murmurationes přiblížil pro mikrofony Vatikánského rozhlasu otec Federico Lombardi, který při tom vycházel i ze své vlastní zkušenosti: „Je to zkušenost velmi důležitá rovněž z duchovního hlediska. Během čtyř dní má každý příležitost k velkému množství rozhovorů a osobních setkání. (...) Samozřejmě každý si vyhrazuje čas na modlitbu a reflexi, ale může také vyhledávat lidi z různých částí světa a klást konkrétní dotazy. Je to sice obtížné vysvětlit, ale skutečně dochází k tomu, že během těchto dní vyplyne shoda, aniž by bylo nutné pořádat diskuze a společná setkání. Objeví se jako výsledek intenzívních rozhovorů a osobní komunikace. Tato procedura také dokonale čelí obavám sv. Ignáce, aby se nevytvářely nátlakové skupiny a různé strany. Při posledních volbách – a myslím, že také při mnoha předcházejících – bylo konsenzu dosaženo velmi rychle.“

Z přítomných 215 jezuitů se jich na volbě nového generálního představeného bude podílet na 212. K platné volbě se vyžaduje nadpoloviční většina, v tomto případě tedy nejméně 107 hlasů.


Zdroj: RV, 36.GK
Foto: 36.GK

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.9.2018 Jezuité usilují o nové uchopení svého poslání
5.9.2018 Jezuité pokračují na cestě k volbě apoštolských preferencí
22.8.2018 Jezuité-senioři v Clarkstonu se stále podílejí na poslání Tovaryšstva
15.8.2018 Italští jezuité vychovávají sportem
14.8.2018 Univerzita v Nikaragui žádá o mezinárodní podporuNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Mladí lidé v Africe
Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.
Národní úmysl: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).
více »

Nejbližší akce

Konference Řád a město, řád a jeho mecenáši


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro teenagery


Víkend pro seniory


Ignaciánské duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil