Články / Aktuality Dnes je 17. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Odvaha usilovat o nemožné

Sobota, 15.10.2016
Vatikán. V sobotu 15. října dopoledne slavil nově zvolený generální představený Tovaryšstva Arturo Sosa se svými spolubratry shromážděnými na generální kongregaci i dalšími jezuity děkovnou mši svatou v kostele Il Gesù. Ve své první homilii ve funkci představeného nejpočetnějšího mužského řeholního společenství na světě navázal na kázání, které v tomtéž chrámě pronesl představený dominikánů Bruno Cadoré během zahajovací mše 36. generální kongregace (GK), a odkazem na to, že pro Boha není nic nemožné, zašel ještě o krok dále.


V kázání, kterým se obracel na přítomné spolubratry, nový generální představený jezuitů Arturo Sosa nejprve připomněl slova magistra dominikánského řádu Bruna Cadoré, který jezuity vyzýval k odvaze usilovat o nepravděpodobné, což je vlastnost charakteristická pro člověka víry. P. Sosa byl dokonce ještě odvážnější. Odkazem na Pannu Marii otevřel cestu ke smělosti usilovat nejen o „nepravděpodobné“, nýbrž také o „nemožné“, protože „u Boha není nic nemožné“, jak řekl archanděl Gabriel.

„Prosme tedy Pána o takovouto víru, aby se slova, jimiž Panna Maria odpověděla na neobyčejné pozvání – ‘Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.’ –, mohla stát také našimi vlastními slovy, slovy Tovaryšstva Ježíšova. Stejně jako sv. Ignác a jeho první druhové, stejně jako mnoho spolubratrů, kteří bojovali a bojují pod praporem kříže výhradně ve službě Pánu a jeho církvi, také my chceme přispět k uskutečnění toho, co se dnes zdá nemožným: lidstvo usmířené ve spravedlnosti, pokojně žijící v dobře udržovaném společném domě, kde je místo pro každého, protože jsme si vědomi toho, že jsme sourozenci, synové a dcery téhož jediného Otce“, uvedl během kázání nový jezuitský generál.

Pak P. Sosa zdůraznil skutečnost, že při plnění tohoto úkolu nejsou jezuité sami, spolupracují s druhými. A to nejen na jezuitských dílech, nýbrž mají spolupracovat s dalšími lidmi, uvnitř i vně církve, a být si při tom vědomi, že se podílejí na poslání Ježíše Krista, které není výlučně posláním jezuitů, ale posláním, které sdílejí s mnoha muži a ženami, jež zasvětili svůj život službě druhým.


Homilii v plném znění si můžete přečíst ZDE.
Fotografie z děkovné mše si můžete prohlédnut ZDE.

Zdroj/ Foto: 36. GK

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.12.2018 Filipínská jezuitská provincie přivítala generálního představeného
13.12.2018 Otec generál navštívil Vietnamskou provincii
7.12.2018 Papež František poskytl audienci pro Mezinárodní kolej Del Gesù
27.11.2018 P. Arturo Sosa se stal prezidentem Unie generálních představených
23.11.2018 Blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Pedra ArrupehoNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil