Články / Články Dnes je 19. 6. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Od Františka Xaverského k pronásledování křesťanů

Středa, 15.2.2017
První jezuitská misie v Japonsku

Redakce Jesuit.cz

Do českých kin právě přichází nový historický velkofilm Mlčení, věnovaný misijnímu působení jezuitů v Japonsku v době pronásledování křesťanů v první polovině 17. století. Postupně si přiblížíme několik historických souvislostí dramatického příběhu, který snímek vypráví.


Již devět let po založení jezuitského řádu dorazil sv. František Xaverský roku 1549 jako první jezuitský misionář do Japonska. Koncem října 1550 si od císaře vyprosil povolení kázat v celé zemi, což mu bylo roku 1551 dovoleno. Císař (Tennó) však měl politicky jen malý vliv a vše záviselo na místních vládcích (daimyos). Po dvou letech, během kterých došlo k mnoha konverzím, se František Xaverský vypravil do Číny, ale zemřel před jejími branami. Další jezuité vykonávali svou misionářskou činnost s oddaností, ale i s velkou ochotou přizpůsobit se místním zvykům. Křesťanství se šířilo. Vznikaly kostely, koleje a nemocnice v Kjótu, Ósace, Jamaguči a v oblasti Kjúšú. Od počátků působení jezuitů v Japonsku do roku 1576 bylo pokřtěno více než 50 tisíc lidí. Tovaryšstvo Ježíšovo mělo v té době sedmdesát pět členů, cizinců i domácích.

Akomodace jako misijní metoda

P. Alessandro Valignano, vizitátor řádových misií v Číně a Japonsku v letech 1574 až 1606, zavedl nová pravidla misionářské práce a od jesuitů požadoval, aby se přizpůsobili japonským zvykům, učili se japonsky a chovali se jako Japonci. V lednu 1582 byla misie v Japonsku (ke které patřilo i Macao) povýšena na viceprovincii.

Od osmdesátých let 16. století se pod vojenskými diktátory (Nobunaga Oda, Hidejoši Tojotomi a Iejasu Tokugawa) prosazovalo politické sjednocení a centralizace, což bylo institucionalizováno úřadem šóguna. Dekretem z 15. července 1587 vypověděl guvernér Hidejoši všechny jezuity ze země a přikázal, aby se do odjezdu portugalské lodi do Macaa shromáždili na ostrově Hirado. Kostely byly zavřeny a o něco později zbourány, ale úplného vyhnání dosaženo nebylo. V roce 1590 bylo v Japonsku 150 jesuitů, Japonců a cizinců, kteří se na japonské půdě zdržovali ilegálně.

Nagasačtí mučedníci

Protože filipínští vyslanci a jejich spojky v Kjótu a okolí rozkazu o vykázání ze země neuposlechli, nechal je Hidejoši zatknout; bylo mezi nimi šest Španělů a dvacet Japonců, mezi nimi tři jezuité. V zimě 1596/97 byli, navzájem svázaní, pěšky vlečeni z Kjóta do Nagasaki, aby každý viděl, co se mu stane, když nebude dodržovat zákony země. Nakonec Hidejoši přikázal, aby byli v Nagasaki popraveni. Jezuita Pavel Miki a dvacet pět dalších mučedníků bylo 5. února 1597 ukřižováno a jejich těla zůstala viset na křížích devět měsíců. V roce 1862 byli papežem Piem IX. svatořečeni.

V roce 1611 byla ustanovena samostatná jezuitská japonská provincie, jejímž prvním představeným se stal Valentim Carvalho. Ale krátce nato, roku 1612, došlo v Tokiu a Suruze k násilným zásahům. Systematické pronásledování a útlak ve velkém začaly teprve roku 1614. Iejasu Tokugawa, šógun od roku 1605, podepsal v Tokiu výnos o vyhnání všech misionářů a o vymýcení křesťanství. Roku 1639, po potlačení šimabarského povstání, se Japonsko začalo důsledně uzavírat vůči ostatnímu světu. Toto uzavření trvalo 215 let – až do roku 1854. Ze 400 000 katolíků v Japonsku bylo několik deset tisíc popraveno. Až do roku 1644 zemřeli 93 jezuitů, z nich tři byli svatořečeni, 37 blahořečeno a o blahořečení ostatních se jedná.


Zdroj/Foto: Jesuiten und ihre Mission in Japan. Die Geschichte, die Martin Scorseses Film „Silence“ inspirierte, Pressemappe, Jesuiten.org
Přeložil Josef Loub
Redakčně upraveno


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.2.2018 Do kin přichází nový český film Alenka v zemi zázraků
31.12.2017 Film o sv. Ignáci z Loyoly přichází na české obrazovky
22.12.2017 Nepomucký o Vánocích v programu ČT
8.10.2017 Hledání srdce na cestách víry
18.9.2017 Cesty víry přiblížily nejstarší jezuitskou univerzituNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Sociální sítě
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.
Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


Ignaciánské exercicie


Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (Kurz 248)


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil