Články / Články Dnes je 18. 11. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Japonská misie německých jezuitů ve 20. století

Středa, 22.2.2017
Z dějin křesťanství v Japonsku v 19. a 20. století

Redakce Jesuit.cz

Neprodyšné uzavření Japonska od ostatního světa skončilo až v první polovině 19. století. Zdálo se, že japonského křesťanství bude zcela vykořeněno, ale misionáři z Pařížské misijní společnosti učinili senzační objev.


Když pařížský misionář P. Bernard Petitjean vystavil roku 1865 v kostele v Nagasaki obraz Matky Boží, Japonci se na něj obrátili a říkali, že mají „stejné srdce“ jako on. Ukázalo se, že v oné oblasti přežilo téměř dvacet tisíc japonských křesťanů jako podzemní společenství bez kněze dva a půl století trvající pronásledování. Tehdy se veřejně přihlásili ke křesťanské víře, což vedlo k dalšímu pronásledování. Teprve roku 1873 odvolala japonská vláda pod mezinárodním tlakem protikřesťanské zákony a roku 1889 v ústavě vyhlásila náboženskou svobodu.

18. října 1908 opět vstoupili na japonskou půdu první tři jezuité, Němec P. Josef Dahlmann, Američan P. James Rockliff a Francouz P. Henri Boucher. Jezuité byli posláni do Japonska na výslovné přání papeže Pia X., aby tam založili institut „vyšších studií“. Indolog P. Dahlmann přesvědčil papeže, že Japonsko jako rychle se modernizující země potřebuje církevně-misionářskou aktivitu především v oblasti vzdělávání a vědy.

Založení Sophia University

V roce 1910 přišel do Tokia P. Hermann Hoffman. Poté, co bývalé ministerstvo války upadlo do dluhů a muselo prodat svůj dům, se mu v roce 1911 podařilo získat ústřední místo pro dnešní Sophia University v samotném srdci Tokia. Výuka začala roku 1913, nejprve ve velmi skromném rozsahu a zahrnovala jen filozofii a německou literaturu. Instituce nesla jméno Jochi daigaku (Vysoká škola nejvyšší moudrosti), čemuž odpovídá název Sophia University. Plného státního uznání dosáhla roku 1928.

Misie jezuitů v Tokiu nejprve podléhala přímo generálnímu představenému Tovaryšstva sídlícímu v Římě; od roku 1921 spadala pod tehdejší Dolnoněmeckou provincii. V následujícím roce byla k misii přiřazena oblast jihozápadní Honšú se střediskem v Hirošimě. Roku 1923 svěřil Svatý stolec právě zřízený apoštolský vikariát Hirošima Tovaryšstvu.

Misie začala díky německým jezuitům, kteří byli během první světové války britskou koloniální mocností vykázáni z Indie. Mnozí misionáři si zpočátku jen těžce zvykali a nenaučili se dostatečně japonsky. Při vizitaci roku 1929 požadoval P. Augustin Bea, pozdější kardinál, pro všechny misionáře důkladný jazykový kurz japonštiny a znalost japonské kultury a náboženství.

Nezávislá provincie

Podstatně jiná situace nastala po druhé světové válce. Národní zkáza a krize mnoha tradičních hodnot přispěly k připravenosti přijmout křesťanství a staly se základem pro vlnu konverzí, které ovšem v dobách blahobytu nepokračovaly. To vyžadovalo nové síly, které ale Dolnoněmecká provincie už nemohla poskytnout. Proto byly všechny provincie řádu po celém světě vyzvány, aby přispěly tím, že do Japonska pošlou své členy, i když misie samotná nadále zůstala pod zvláštní odpovědností a péčí Dolnoněmecké provincie.

Roku 1948 bylo Japonsko prohlášeno za nezávislou viceprovincii. V dějinách nového, roku 1814 obnoveného Tovaryšstva Ježíšova to bylo poprvé, co misijní území již nespadalo pod žádnou evropskou či americkou provincii, ale bylo podle řádového práva osamostatněno.

Jezuité v Japonsku dnes

Dnes působí v Japonsku asi dvě stě jezuitů, z nichž 30% pochází z Japonska; dvanáct je původem z Německa. Vedle vědecké práce na Sophia University v Tokiu, kterou navštěvuje asi 13 000 studentů, a jezuitské Vysoké školy hudební v Hirošimě se řád stará o čtyři gymnázia a centra spirituality a duchovních cvičení. Ve více než dvaceti obcích jsou jezuité zodpovědní za farní pastoraci. V rámci sociálního apoštolátu pečují japonští jezuité v Tokiu o migranty a v Ósace o dům pro bezdomovce.


Zdroj: Jesuiten und ihre Mission in Japan. Die Geschichte, die Martin Scorseses Film „Silence“ inspirierte, Pressemappe, Jesuiten.org
Přeložil Josef Loub
Redakčně upraveno
Fotografie zachycuje hlavní budovu Sophia University v Tokiu.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.10.2017 Hledání srdce na cestách víry
18.9.2017 Cesty víry přiblížily nejstarší jezuitskou univerzitu
9.7.2017 Petr Vacík v Ekumenické porotě karlovarského festivalu
21.6.2017 Ocenění pro tvůrce dokumentů o jezuitech
26.2.2017 Cesta k Mlčení IV.


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Spirituální teologie

Michal Altrichter

Text Spirituální teologie zahrnuje důležitá témata duchovního života a jejich uchopení v každodenním životě. Četné otázky, které vyslovuje současný člověk a které byly důležité i pro předchozí generace, se systematicky vyhodnocují. I když text vyrostl z mnohaleté zkušenosti ve výuce oboru na teologické fakultě, nemá pouze studijní účel. Publikace...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).
více »

Nejbližší akce

Velehradská literární pouť


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro členy Matice velehradské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské a hasiče


Adventní duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Památku bl. Michala Augustina Pro


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil