Články / Články Dnes je 19. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury

Neděle, 3.12.2017
Z rozhovoru s otcem generálem Arturem Sosou

Redakce Jesuit.cz

Zatímco papež František navštívil během posledních listopadových dní Myanmar a Bangladéš, zavítal generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa při své první návštěvě jezuitské konference východní Asie a Tichomoří letos v červenci na další křesťanské „periferie“ této oblasti, do Indonésie, Kambodže a Singapuru. Postupně si prohlédl jezuitská díla v jednotlivých státech a setkal se také s představiteli místních většinových náboženství, islámu a buddhizmu. Přinášíme některé z jeho myšlenek, které při této příležitosti adresoval asijským spolubratrům a místním věřícím.


Jako mladý jezuita měl P. Arturo Sosa strach, že bude poslán pryč z Venezuely. „Byl jsem tak nadšený z misie ve Venezuele, že jsem nechtěl slyšet slova ʽMohl bys jít tam a tam?ʾ,“ vzpomíná P. Sosa a dodává, že dnes se najde mnoho mladých jezuitů, kteří smýšlejí přesně naopak a nemohou se dočkat, až budou posláni na zahraniční misii. „Mladé muži přitahuje do Tovaryšstva svědectví jezuitských misionářů. Když se ale sami stanou jezuity, musejí mít na paměti, že nejsou vietnamskými či myanmarskými jezuity, ale že náleží k celosvětovému Tovaryšstvu, což znamená, že musejí být k dispozici pro univerzální poslání,“ zdůraznil otec generál.

„Být k dispozici je něco jiného než mít touhu jít na misii do zahraničí. Disponibilita pro poslání znamená ʽbýt poslánʼ – není to jen ʽmít touhu jítʾ. ʽBýt poslánʼ znamená něco jiného. Být poslán do jiné oblasti, do jiné země. Ale také být poslán do vaší domovské země, to je také misie, protože misie v rámci vaší vlastní kultury není vždy snadnější – vzpomeňme na Ježíše, který čelil nepochopení, když začal kázat svému vlastnímu lidu,“ uvedl P. Sosa. „Disponibilita neznamená jen jít do zahraničí na misie. Zůstat doma, protože jste obdrželi toto poslání, to je také druh disponibility,“ podtrhnul otec generál.

Bohatství církve

Tento druh disponibility je důležitý také ve východní Asii, kde jsou místní církve mladé a malé. „Myslím si, že to, co jezuité dělají v Asii při budování a rozvíjení místních církví, je velmi důležitým příspěvkem k mezinárodnímu poslání Tovaryšstva a církve,“ uvedl v rozhovoru na konci své červencové návštěvy východní Asie otec generál Arturo Sosa. Církev v Asii podle něj stojí před výzvou, jak vtělit evangelium do každé ze svých kultur, a tamní křesťané před výzvou, jak vést křesťanský život zakořeněný ve své vlastní kultuře. „Panuje zde napětí,“ poznamenal P. Sosa, který hovořil o „obtížné rovnováze“ mezi zachováváním a rozvíjením bohatství asijských kultur a tradic a důsledky globalizace a hospodářského a společenského vývoje.

Druhou zastávkou během červencové návštěvy otce generála byla Kambodža, která je misijním územím korejské jezuitské provincie. „V Kambodži mají svůj vlastní způsob, jakým představují Pannu Marii. Je velmi bohatý, a dokonce i když nejste Kambodžané, poznáte univerzální symboly katolické církve a rozeznáte v nich místní kulturní tradice. S tím obrazem se dokážou identifikovat Kambodžané i katolíci. I v Indonésii existuje něco podobného. A také v Latinské Americe či v Africe, ne? To představuje bohatství církve v tomto smyslu,“ uvažuje otec generál.

Skutečným dialogem je sdílet život

Jednu z výzev pro jezuity ve východní Asii a Tichomoří podle otce generála představuje společné rozlišování, po kterém volala 36. generální kongregace v kontextu, kde křesťané představují menšinu. „Musíme společně rozlišovat ve svých komunitách. Byli jsme vyzváni k tomu, abychom rozlišovali společně s laiky, s nimiž sdílíme své poslání. Jsme ale také zváni rozlišovat společně s lidmi, kteří nemají křesťanskou víru, a to je výzva,“ zdůraznil P. Sosa.

„Jak vést dialog s lidmi, kteří nesdílejí naši víru, ale podílejí se na apoštolském poslání?“ táže se otec generál. „Duchovní cvičení říkají, že Bůh komunikuje s každou lidskou bytostí. To znamená, že musíme vidět a vnímat, jak Bůh komunikuje s ostatními a jak skrze ně také komunikuje s námi,“ vybízí P. Sosa. Jedním ze způsob, jak toho lze dosáhnout, je sdílet své životy. To se děje například na indonéské jezuitské univerzitě Sanata Dharma, kde někteří z muslimů, s nimiž se otec generál během své návštěvy setkal, vyučují více než třicet let. „Identifikují se s tím, co univerzita dělá. Mají velmi dobrou zkušenost s tamní výukou a studenti mají dobrou zkušenost s muslimskými profesory. Nejde tedy jen o formální způsoby dialogu. Myslím, že skutečný dialog představuje sdílet život,“ uvažuje P. Sosa.

Blízkost k chudým

Mladým lidem odkázal otec generál během své návštěvy východní Asie dvě poselství. Vyzval je, aby v tomto rychle se měnícím světě byli aktivní a aby uprostřed společenských změn svědčili o své víře. „Být křesťanem neznamená stáhnout se. Ne, mladý křesťan musí být při tom, když se tvoří tato nová kultura; musí používat média, technologie a uprostřed toho být svědkem evangelia,“ vyzývá mladé lidi nejen v Asii P. Sosa.

Jeho druhá výzva pro mladé lidi se týká chudých, na které mají vždy pamatovat. „Inkarnace Ježíše Krista se uskutečnila uprostřed chudých lidí, takže když následujeme Ježíše, který se stal člověkem, nemůžeme si nevšímat chudých. Mladí lidé v církvi – a jezuité – jsou zváni, aby měli blízko k chudým. Blízkost k chudým je jednou z dimenzí naší křesťanské víry a velmi nás přibližuje způsobu, jakým jednal Ježíš,“ zdůrazňoval během své červencové návštěvy ve východní Asii generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa.


Zdroj/Foto: JCAP.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na Filipíny
22.12.2016 Boj a kontemplaceNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Duchovní obnova od 18 let


více »

Kalendárium

Památka bl. Michaela Augustina Pro

Památka sv. Jana Berchmanse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil