Články / Aktuality Dnes je 20. 3. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Kurz duchovního doprovázení pokračuje praktickou částí

Pondělí, 11.12.2017
Olomouc/Hostýn. Po říjnové a listopadové teoretické části, která se uskutečnila v Olomouci, pokračoval o prodlouženém víkendu 7. až 10. prosince druhý běh kurzu duchovního doprovázení prvním setkáním praktické části tohoto kurzu. Zasněžený Svatý Hostýn účastníkům nabídl prostor pro osobní modlitbu, reflexi a nácvik duchovních rozhovorů.


Druhý běh kurzu duchovního doprovázení, který v rámci programu Celoživotního vzdělávání nabízí CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, zahájila teoretická část, jež se konala na půdě fakulty v hanácké metropoli. Dvě dvoudenní setkání, 6. až 7. října a 10. až 11. listopadu, zájemce uvedla do dané problematiky a přiblížila jim i obecnější témata dotýkající se religiozity, psychologie a duchovního života člověka. Tým vedoucích kurzu, který tvoří Sestry Dítěte Ježíše Klára Maliňáková a Veronika Řeháková, P. Daniel Bořkovec ze Schönstattského hnutí a P. František Hylmar z Tovaryšstva Ježíšova, účastníky postupně seznámil se základy vedení duchovního rozhovoru i s hranicemi duchovního doprovázení a přiblížil jim také modlitbu examen a pravidla ignaciánského rozlišování. Nechyběla ani témata, s nimiž se doprovázející nezřídka setkávají, jako jsou pocity viny a hanby, falešné obrazy Boha či rozdíly mezi mužskou a ženskou spiritualitou.

Zhruba čtyřicet pět účastníků, mezi nimiž byli řeholníci a řeholnice, kněží a laici ze všech koutů České republiky i ze Slovenska, mělo vedle přednášek také prostor k diskuzi, sdílení a osobní modlitbě. Inspirativní byly i praktické videoukázky duchovního doprovázení, které nastínily různé situace, jež mohou při konkrétních setkáních nastat. Účastníci sami se při nich zamýšleli, jak při duchovním rozhovoru postupovat a čeho se naopak vyvarovat.

Duchovní obnova pro účastníky i organizátory

Během prvního víkendu praktické části, který od 7. do 10. prosince hostilo významné moravské poutní místo Svatý Hostýn, začínal každý den provázenou imaginativní kontemplací a končil modlitbou examen, což jsou dva základní pilíře duchovního života. Páteř programu tvořily praktické nácviky doprovázení v malých skupinách, takže si každý účastník vyzkoušel roli doprovázené/ho i doprovázející/ho a zbývající členové skupiny byli pozorovateli. Všichni pak společně každý rozhovor pod vedením jednoho z členů týmu zreflektovali a vyhodnotili. Členové týmu také nabídli dvě živé provázené modlitby mezi sebou, tzv. fishbowl neboli akvárium. Důležitou součástí sebereflexe byl pohled na to, jak je náš obraz Boha ovlivněn naším vztahem k rodičům či jiným autoritám v dětství a mládí. Všichni účastníci měli příležitost v závěru dne pohovořit s jedním z doprovázejících o tom, jak kurz osobně prožívají.

Během praktické části rozšířil čtyřčlenný tým vedoucích kurzu bratr kapucín Radek Navrátil, který působí v Olomouci. Pět vedoucích provázelo dvacet jedna účastníků, z nichž bylo třináct žen a osm mužů. Účastníci pocházeli z šesti diecézí republiky; byli mezi nimi dva diecézní a tři řeholní kněží, řeholní bratr, trvalý jáhen, laik, deset řeholnic a tři laičky. Tři účastníci přijeli také ze Slovenska. „Setkání na Hostýně sloužilo nejen k nácviku nových dovedností, ale samo bylo hlubokou duchovní obnovou pro účastníky i pro tým provázejících,“ dělí se o svou zkušenost P. František Hylmar SJ. Další dvě setkání praktické části se uskuteční na Vranově u Brna v březnu a květnu 2018.


Fotografie z teoretické části a prvního víkendu praktické části si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.3.2018 Rozhodnutí pro království Kristovo
9.3.2018 Útěcha v bezvýchodné situaci
4.3.2018 Půl roku na Srí Lance
5.2.2018 Pokračování kurzu spirituality pro veřejnost
10.1.2018 Duchovní doprovázející se setkali ke společné supervizi


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Osmé výročí úmrtí kardinála Špidlíka a kněžské svěcení


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 1. týden


Duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Víkend pro seniory


Duchovní cvičení (Kurz 238)


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil