Články / Aktuality Dnes je 17. 1. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Kurz duchovního doprovázení pokračuje praktickou částí

Pondělí, 11.12.2017
Olomouc/Hostýn. Po říjnové a listopadové teoretické části, která se uskutečnila v Olomouci, pokračoval o prodlouženém víkendu 7. až 10. prosince druhý běh kurzu duchovního doprovázení prvním setkáním praktické části tohoto kurzu. Zasněžený Svatý Hostýn účastníkům nabídl prostor pro osobní modlitbu, reflexi a nácvik duchovních rozhovorů.


Druhý běh kurzu duchovního doprovázení, který v rámci programu Celoživotního vzdělávání nabízí CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, zahájila teoretická část, jež se konala na půdě fakulty v hanácké metropoli. Dvě dvoudenní setkání, 6. až 7. října a 10. až 11. listopadu, zájemce uvedla do dané problematiky a přiblížila jim i obecnější témata dotýkající se religiozity, psychologie a duchovního života člověka. Tým vedoucích kurzu, který tvoří Sestry Dítěte Ježíše Klára Maliňáková a Veronika Řeháková, P. Daniel Bořkovec ze Schönstattského hnutí a P. František Hylmar z Tovaryšstva Ježíšova, účastníky postupně seznámil se základy vedení duchovního rozhovoru i s hranicemi duchovního doprovázení a přiblížil jim také modlitbu examen a pravidla ignaciánského rozlišování. Nechyběla ani témata, s nimiž se doprovázející nezřídka setkávají, jako jsou pocity viny a hanby, falešné obrazy Boha či rozdíly mezi mužskou a ženskou spiritualitou.

Zhruba čtyřicet pět účastníků, mezi nimiž byli řeholníci a řeholnice, kněží a laici ze všech koutů České republiky i ze Slovenska, mělo vedle přednášek také prostor k diskuzi, sdílení a osobní modlitbě. Inspirativní byly i praktické videoukázky duchovního doprovázení, které nastínily různé situace, jež mohou při konkrétních setkáních nastat. Účastníci sami se při nich zamýšleli, jak při duchovním rozhovoru postupovat a čeho se naopak vyvarovat.

Duchovní obnova pro účastníky i organizátory

Během prvního víkendu praktické části, který od 7. do 10. prosince hostilo významné moravské poutní místo Svatý Hostýn, začínal každý den provázenou imaginativní kontemplací a končil modlitbou examen, což jsou dva základní pilíře duchovního života. Páteř programu tvořily praktické nácviky doprovázení v malých skupinách, takže si každý účastník vyzkoušel roli doprovázené/ho i doprovázející/ho a zbývající členové skupiny byli pozorovateli. Všichni pak společně každý rozhovor pod vedením jednoho z členů týmu zreflektovali a vyhodnotili. Členové týmu také nabídli dvě živé provázené modlitby mezi sebou, tzv. fishbowl neboli akvárium. Důležitou součástí sebereflexe byl pohled na to, jak je náš obraz Boha ovlivněn naším vztahem k rodičům či jiným autoritám v dětství a mládí. Všichni účastníci měli příležitost v závěru dne pohovořit s jedním z doprovázejících o tom, jak kurz osobně prožívají.

Během praktické části rozšířil čtyřčlenný tým vedoucích kurzu bratr kapucín Radek Navrátil, který působí v Olomouci. Pět vedoucích provázelo dvacet jedna účastníků, z nichž bylo třináct žen a osm mužů. Účastníci pocházeli z šesti diecézí republiky; byli mezi nimi dva diecézní a tři řeholní kněží, řeholní bratr, trvalý jáhen, laik, deset řeholnic a tři laičky. Tři účastníci přijeli také ze Slovenska. „Setkání na Hostýně sloužilo nejen k nácviku nových dovedností, ale samo bylo hlubokou duchovní obnovou pro účastníky i pro tým provázejících,“ dělí se o svou zkušenost P. František Hylmar SJ. Další dvě setkání praktické části se uskuteční na Vranově u Brna v březnu a květnu 2018.


Fotografie z teoretické části a prvního víkendu praktické části si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.1.2018 Duchovní doprovázející se setkali ke společné supervizi
7.1.2018 Minulost a současnost
23.12.2017 Vánoční svátky s jezuity
20.12.2017 Četl jsem v novinách…
18.12.2017 O adventu s František Hylmarem na střeše Lucerny


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Křesťanský Východ a Západ

Inkulturace a interkulturace
Pavel Ambros

Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostupné. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, které měly teologické kořeny. Hlavním záměrem...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii
Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.
více »

Nejbližší akce

Studentská mše u Ignáce s P. Františkem Hylmarem


Pouť za jednotu křesťanů


Jsme odvážní (?)


Studentský Velehrad 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Škola modlitby Lectio Divina


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Ignaciánské exercicie (Kurz 226)


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil