Články / Aktuality Dnes je 23. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Nový rok zahájilo provinční setkání českých jezuitů

Pátek, 5.1.2018
Kolín. Na začátku nového roku, ve dnech 2. až 4. ledna, se v Kolínském klášteře konalo provinční setkání, kterého se zúčastnily téměř tři desítky jezuitských spolubratří. K hlavním tématům, o nichž účastníci diskutovali, patřily otázky spojené se slučováním české a slovenské řádové provincie a úvahy nad celosvětovými prioritami jezuitského řádu.


Setkání bylo zahájeno v úterý 2. ledna obědem v Kolínském klášteře, jezuitském Centru spirituality a duchovních cvičení, které letos opět hostilo celou akci. Odpoledne po krátké bohoslužbě následovalo vystoupení českého provinciála Josefa Stuchlého, který hovořil především o procesu restrukturalizace provinčních celků a o stavu české řádové provincie. Nechyběl ani prostor pro dotazy a krátkou debatu. Po přestávce se účastníci rozdělili do čtyř skupin, ve kterých měli sdílet své postřehy a obavy spojené se začátkem procesu sloučení provincií. Po večeři program pokračoval neformálním setkáním.

Následujícího dne ráno se celá skupina přesunula do Prahy na malou pouť za povolání k oltáři sv. Stanislava Kostky, patrona mládeže a jezuitských noviců, v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Tam v 10 hodin slavili účastníci setkání mši svatou ze svátku Nejsvětějšího jména Ježíš, titulární slavnosti Tovaryšstva Ježíšova, která připadla právě na tento den. Bohoslužbě předsedal kaplan pražské akademické farnosti Jan Regner. „Nejsme v řádu ze své svévole, ale protože jsme uslyšeli Boží volání. Na ně jsme kdysi odpověděli svým souhlasem a rozhodli jsme se vstoupit do tohoto společenství,“ uvedl ve své promluvě. „Toto povolání je třeba stále obnovovat, stále musíme obnovovat své přitakání, své svolení, své 'ano' Bohu,“ zdůraznil hlavní celebrant.

Po mši si jezuité prohlédli ke kostelu přiléhající nejstarší řádovou kolej v českých zemích, Klementinum, a setkali se s generálním ředitelem Národní knihovny, která dnes v prostorách Klementina sídlí, Martinem Kocandou. Po návratu do Kolína odpoledne následovaly další diskuze ve skupinách. Nyní měli účastníci za úkol promýšlet konkrétní kroky, které jsou nutné v rámci slučování provincií. Plody jednání ještě před večeří zástupci jednotlivých skupin prezentovali v plénu.

Kdo jsme a kam jdeme

Ve čtvrtek dopoledne setkání pokračovalo posledním jednáním ve skupinách a v plénu; tématem tentokrát byly priority celosvětového Tovaryšstva. Nejčastěji zmiňovány byly exercicie a intelektuální apoštolát, zejména pak pastorace univerzitních studentů, která se již stala vlajkovou lodí české provincie. V 11 hodin následovala bohoslužba, které předsedal český provinciál. Kázání pronesl novicmistr Jan Adamík a hovořil v něm o dvou otázkách, jež si musí každý z nás položit. První se týká toho, kdo jsme, tedy jaká je naše identita, a druhá se vztahuje k tomu, kam jdeme, neboli jakou máme vizi. Jezuitská spiritualita nám podle kazatele pomáhá na obě otázky adekvátně odpovědět.

Po obědě na provinční setkání navázala ještě schůzka vedoucích letních rytířských táborů, jejíž koordinace se ujali jezuitští bratři Václav Dlapka a Tomáš Novák. Nejdůležitějším cílem schůzky bylo rozhodnout o termínech dalších letních táborů a zvážit, zda se do budoucna tábořiště přesune na jiné místo.


Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ZDE.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.1.2019 Čeští a slovenští jezuité prožili své exercicie na Hostýně
4.1.2019 Hostýn byl opět svědkem provinčního setkání
3.1.2019 Pořady o jezuitech a s jezuity
12.12.2018 Adventní koncerty a dobročinnost
24.11.2018 Jen se dívám, jak to všechno Pán děláNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil