Články / Aktuality Dnes je 21. 3. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Postní doba ve farnostech spravovaných jezuity

Čtvrtek, 1.3.2018
Tovaryšstvo Ježíšovo působí na sedmi místech naší republiky. Je pověřeno duchovní správou běžných farností, akademických farností, poutních míst, exercičního domu, Centra Aletti a Školy Nativity. V postní době se na těchto místech můžeme setkat s obvyklými i méně obvyklými aktivitami, z nichž některé uvádíme.


Probíhá příprava dospělých lidí ke křtu s obřadem přijetí mezi čekatele křtu a následnými skrutinii, jak to církev ukládá. Většina z nich bude pokřtěna o Velikonocích. Katechumeni připravovaní olomouckými jezuity jsou spolu s dalšími z diecéze těmto obřadům přítomni v katedrále. Pokřtěni budou ke konci letního semestru, současně přijmou svátost biřmování. Brněnští jezuité nabízejí v rámci přípravy těchto osob třídenní postní obnovu.

Zúčastnit se dvoudenní postní duchovní obnovy mohou studenti v prostředí Vysokoškolského katolického hnutí v Brně a pro zájemce je možnost osobního doprovázení v modlitbě poskytovaného několika kněžími (i nejezuity) a řeholnicemi. Olomoučtí studenti jsou pozváni na postní duchovní obnovu do Charvát, jíž se ve dnech 9. až 11. března ujal nově ustanovený duchovní správce akademické farnosti P. Jan Regner. Připravit se na Velikonoce zamyšlením nad desaterem a skutky Božího milosrdenství v našem životě, osobním rozjímáním s následnou možností svátosti smíření nabízí také P. Ladislav Árvai 10. března na Velehradě. V kolínském klášteře jakožto Centru spirituality a duchovních cvičení vede postní rekolekci P. František Hylmar 9. až 11. března a další kurz spolu s P. Petrem Vacíkem 23. až 25. března.

Exercicie ve dnech 20. až 24. března na Hostýně povede P. František Lízna. Jejich tématem je první týden kompletních ignaciánských exercicií s podtitulem „Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství“. P. Michal Altrichter provází čtenáře Katolického týdeníku svými homiliemi na texty nedělního mešního evangelia od začátku roku, nyní se tedy můžeme začíst do postně laděných úvah.

V pravidelném rytmu se konají pobožnosti křížové cesty. Na Velehradě se o jejich vedení podělily členky Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje, členové Matice velehradské, rodiny, mládež, členové živého růžence a skupina dětí. V Praze je to úkol kněží a trvalého jáhna pana Zdeňka Dubského. Dávku originality v sobě mají křížové cesty studentů. V Olomouci si je připravují a vedou studenti sami před studentskou mší svatou. Ve středu 7. března se pomodlí křížovou cestu v centru města, a to rovněž večer, v tichu, jen za zpěvu písní z Taizé. Pražští studenti zase zvolili křížovou cestu za svítání. Modlí se ji každý pátek po šesté hodině ranní na Petříně „za svitu vycházejícího slunce a zpěvu probouzející se přírody“. Ti, kdo se chtějí zahřát výstupem na strmý kopec, mají sraz o něco dříve. Ve Svatém týdnu 28. března je večer po studentské mši svaté v Olomouci věnován postnímu nočnímu bdění, které má podobu adorace v kapli školy Caritas s možností přijmout svátost smíření.

K postní almužně na dobročinné účely se připojili v Brně a na Velehradě. Během několika posledních let získala v Praze oblibu maketa Golgoty s křížky, které znamenaly splněné postní úkoly. Letošní inovací je kříž, do jehož otvoru vhazují věřící lístek s navrženým úkolem poté, co jej splnili.

Poutní místo Hostýn nabízí tzv. Železnou pouť 16. až 17. března. Jedná se již o dvacátý první ročník noční pěší pouti ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn, jejíž délka je padesát kilometrů. Na Velehradě v sále kardinála Špidlíka je možné se 11. března ponořit do pašijí podle svatého Jana a tajemství vzkříšení s názvem „Mysterium světla“, které zprostředkuje Divadlo Víti Marčíka. V brněnském kostele ve dnech 28. až 30. března bude v rámci Velikonočního festivalu koncertovat brněnská filharmonie. Na programu je duchovní hudba sedmnáctého století. Zdánlivě prosté písně o utrpení a smrti Krista předkládá jako intenzivní rozjímání.


Foto: Ivan Dobrovolský.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.3.2018 Osmý tón Svatého Hostýna
13.2.2018 Společné jednání českých a slovenských jezuitů na Slovensku
12.2.2018 Čeští jezuité v pořadech TV Noe
2.2.2018 Poutní areál Svatý Hostýn prohlášen kulturní památkou
12.1.2018 Exercitátoři na exerciciích


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Osmé výročí úmrtí kardinála Špidlíka a kněžské svěcení


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 1. týden


Duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Víkend pro seniory


Duchovní cvičení (Kurz 238)


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil