Články / V médiích Dnes je 20. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
V médiích

         A     A     A

Sarkofág kardinála Špidlíka a dokumenty z historie Velehradu

Úterý, 20.3.2018
TV Noe vysílá reprízu tří pořadů ve vztahu k poutnímu místu Velehrad

Alena Rousová

Ve středu 21. března od 10.45 hodin se můžeme podívat na historii pod zorným úhled slovenských poutníků. Tentýž den od 19.05 hodin se nám ukáže Velehrad v době totalitního režimu. Do třetice od 21.15 hodin nás jezuita P. Marko Ivan Rupnik seznámí s myšlenkami, které vtělil do sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka. Další možnost shlédnutí je v pátek 23. března od 13.15 hodin a v úterý 27. března od 17.30 hodin.


Šestý díl pořadu Velehradská zastavení nese název Poutníci ze Slovenska. Uvádí do historie a tradice cyrilometodějského poutního místa. Zaměřuje se na poutníky ze Slovenska, kteří k němu neodmyslitelně patří. Slovenské sestry působily na Velehradě od roku 1958. V povědomí nejvíce zůstává účast Slováků na pouti v jubilejním roce 1985.

Dokumentární cyklus Bet Lechem – vnitřní domov je dílem autorů Jany Studničkové a Otakára Schmidta. Věnuje se portrétům o hledání vnitřního domova. V jeho pozadí jsou otázky: Cítíme se jako cizinci ve vlastní zemi nebo jsme v cizí zemi jako doma? Odkud až kam je domov? Dvacátý sedmý díl zachycuje jezuitu Marko Ivana Rupnika jako tvůrce Špidlíkova sarkofágu ve velehradské bazilice. Na tomto dokumentu se mimo jiné podílel jezuitský historik Miroslav Herold.

Slovinský jezuita P. Marko Ivan Rupnik je umělec a teolog. V roce 1973 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Studoval filozofii v Lublani a v roce 1977 se zapsal na Akademii výtvarných umění v Římě, kde ukončil studium v roce 1981. Následovalo teologické studium na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1985. Ještě na gregoriánské univerzitě se začal specializovat na misiologii. V roce 1991 získal doktorát na gregoriánské fakultě z misiologie. Od září 1991 žije a pracuje v Římě v Centro Aletti, jehož je ředitelem. Vyučuje v Papežském orientálním ústavu, na Papežské Gregoriánské univerzitě, v Papežském liturgickém institutu a dává semináře a přednášky v mnoha jiných evropských akademických institucích. Od roku 1999 působí jako konzultant pro Papežský koncil pro kulturu.

Dokument z roku 2013 nás zavede do římského ateliéru, kde otec Rupnik při dokončovacích pracech vysvětluje myšlenky, které jsou na sarkofágu zachyceny. Je zajímavé, že o tomto díle mluvil s kardinálem Špidlíkem ještě za jeho života. Mozaiková výzdoba zachycuje víru zesnulého i místa, která navštívil a oslovovala ho. Toto je propojeno s důležitými starozákonními i novozákonními biblickými scénami. V komentáři zaznívají myšlenky kardinála Špidlíka, že „pravé zdraví člověka závisí na vztazích,“ že „není důležité mít nakonec pravdu, ale hledat ji spolu s druhými.“ Na nejvíce viditelném místě sarkofágu jsou ztvárněny dva teologické výroky zemřelého kardinála a jeho podpis.


Celý výklad myšlenek zachycených na sarkofágu nalezneme v knize P. Rupnika Sarkofág otce Tomáše Špidlíka.

Zdroj: TV Noe.
Foto: Archiv.
Dokument o sarkofátu je ke shlédnutí ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.1.2019 Muzeum regionu Boskovicka vystaví fotografie ze života kardinála Špidlíka
28.12.2018 Pořad o kardinálu Špidlíkovi a film o svatém Ignáci z Loyoly
16.9.2018 O teologii života kardinála Špidlíka promluví P. Richard Čemus SJ
11.9.2018 V Boskovicích se uskuteční Koncert pro kardinála Tomáše Špidlíka
3.4.2018 Do římské koleje Nepomucenum nás zavede TV NoeNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil