Články / Aktuality Dnes je 17. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité usilují o nové uchopení svého poslání

Čtvrtek, 13.9.2018
Řím. Pro jezuity důležité pětidenní setkání začalo v pondělí 3. září ve Věčném městě. Rozšířená generální rada Tovaryšstva se zamýšlí nad dalším směřováním svého působení v tomto světě. Zasedání zahájila oslava eucharistie s místní jezuitskou komunitou. Jednání se týkají rozlišování univerzálních apoštolských preferencí, které mají být vyhlášeny v lednu 2019. Uvádíme výňatky z úvodních myšlenek otce generála.


Otec Arturo Sosa hovořil o apoštolských preferencích jako první. Zdůraznil, že tento proces, do kterého je vtaženo celé Tovaryšstvo, může vést k novému utváření řádu. Může také ukázat zvláštní způsob, jak žít naše vztahy ke Svatému otci. Rozlišování, které již proběhlo ve většině provincií a na setkáních konferencí provinciálů, může nyní posunout proces vpřed.

"První otázkou je význam, který mohou mít univerzální apoštolské preference v novém utváření apoštolského těla Tovaryšstva a v orientaci apoštolského plánování v nadcházejících letech," uvedl otec Sosa. Právě v tom podle jeho slov spočívá odpovědnost jezuitů za nalezení adekvátních všeobecných priorit ve svém misijním poslání.

To, že řád upřesnění své cíle na poli apoštolátu, může být příležitostí k lepšímu propojení řádu a církve - především díky ochotě jezuitů nechat se poslat Svatým otcem, kamkoli je pošle. "Proces společného rozlišování usiluje o prohloubení naší disponibility pro spolupráci v poslání církve tak, jak to Svatý otec považuje za nejlepší. Proto půjdu ke Svatému otci nejen hledat potvrzení a požehnání, ale spíše získat od něj zdůraznění poslání Tovaryšstva v příštích letech prostřednictvím apoštolských preferencí přijatých z jeho rukou," zdůraznil dále otec generál.

P. Sosa připomněl, že papež František je rád, že proces je koncipován jako určité pnutí mezi budoucností a současností. Papež také trvá na tom, že je třeba vzít v úvahu zranitelnost tolika osob. Zatímco slovo "smíření" bylo v některých kruzích znehodnoceno, musíme je vysvětlit a použít dobře. "Je středem poselství evangelia od počátku života církve," řekl P. Sosa.

"To, co budu sdělovat celému Tovaryšstvu, bude poslání, které jsme dostali od Svatého otce spolu s plánem pro přijetí," dodal. "Toto pokračování se může stát účinným nástrojem k dosažení touhy vyjádřené členy třicáté šesté generální kongregace, aby se vedení Tovaryšstva soustředilo na poslání."

Kontemplovat svět očima chudých

Otec Sosa pak hovořil o "výzvě obnovit hlásání víry a pastorační doprovázení lidského a křesťanského zrání jako osu všeho, co děláme. Musíme znovu navrhnout neotřelou cestu prvního hlásání víry."

Zdůraznil význam křesťanských komunit a jejich schopnosti rozlišovat:

"Jsou-li komunitami schopnými rozlišovat, pak budou komunitami schopnými přivítat ty, kteří jsou jiní; iniciovat a doprovázet nové způsoby, jak dát slovo naděje lidem, kteří v tradičním způsobu soustředění na morální učení církve nenacházejí prostor, nebo nenajdou místo ve společnosti, ale kteří jsou jako lidské bytosti také povoláni žít ze zkušenosti Boha. Komunity otevřené mladým, naslouchání mladým. Komunity otevřené pro podporu rovnosti mezi mužem a ženou, která v současných společnostech stále neexistuje," prohlásil otec Sosa.

Dále ve věci církve řekl: "Církev dnes stále čelí výzvě definitivně vtělit ekleziologii Druhého vatikánského koncilu. Stát se církví Božího lidu, církví, která je společenstvím společenství, církví otevřenou inspiraci Ducha svatého, církví schopnou rozlišovat, církví, která opouští vnitřní mocenské boje a nestará se o získání nebo udržení společenské prestiže podle norem těch, kteří ovládají svět."

Nevyhnutelným rozměrem našeho apoštolského působení je podle vize P. Sosy přispět k formování lidí v tomto pluralitním a multikulturním světě. Zdůraznil podporu kultury ochrany dětí a zranitelných osob.

Naše apoštolská chudoba

Třicátá šestá generální kongregace trvala na skutečné blízkosti chudým. To také znamená prostý život z naší strany, řekl P. generál.

"Přestože chudoba není ideálem, ale je to ovoce strukturální nespravedlnosti, což je jeden z největších projevů nelidskosti, je to také cesta vykoupení, pokud se učiníme chudými jako Ježíš," řekl P. Sosa. "Navrhuji pozvat apoštolské tělo Tovaryšstva ke zkoumání a rozlišování našeho apoštolského a náboženského života v chudobě, od něhož budou vycházet nejen směry navrhované revize, ale i efektivní způsoby, jak se přiblížit životu chudých a získat vizi tak charakteristickou pro Ježíšovy následovníky."


Zdroj: Jezuitská generální kurie.
Foto: Archiv.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.11.2018 Jubileum novosibirského přípravného semináře
9.11.2018 Jezuité v Paříži otevřeli nový dům
29.10.2018 Biskupská synoda o mladých, víře a rozlišování povolání dospěla k závěru
19.10.2018 Rozhovor s otcem generálem v Katalánsku
17.10.2018 Otec generál Arturo Sosa hovořil na Synodě o mladých lidechNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Duchovní obnova od 18 let


více »

Kalendárium

Památka bl. Michaela Augustina Pro


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil