Články / Články Dnes je 18. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Pravý křesťan má uprchlíkům pomáhat

Neděle, 9.12.2018
Jezuita Prakash z Jezuitské služby uprchlíkům o křesťanském postoji k migraci

Redakce Jesuit.cz

Spolupracovník Jezuitské služby uprchlíkům (JRS) pro Střední východ a Severní Afriku, jezuita Cedric Prakash, završil své tříleté působení v pozici poradce pro komunikaci JRS v tomto regionu. Při té příležitosti pobídl křesťany k tomu, aby se snažili vzít vážně doporučení papeže Františka vítat, chránit, podporovat a integrovat bratry a sestry, kteří prchají před válkou a chudobou.


Vlády mnoha zemí upravují svou migrační politiku a snaží se uprchlíky vrátit zpět do zemí původu, nebo je odradit od útěku. Přestože řada lidí prchá před ozbrojenými konflikty a chudobou, cílem těchto opatření je poslat domů co nejvíc „nelegálních“ migrantů. Politici se snaží dojít k bilaterálním dohodám s vládami zemí, odkud či přes které uprchlíci utíkají, a to včetně takových, kde jsou u moci diktatury a jsou známé tím, že nedodržují lidská práva.

Jezuita Cedric Prakash poslední tři roky žil a pracoval bok po boku uprchlíků z válkou zmítané Sýrie, ale také z Iráku, a díky tomu se podle svých slov mnohému naučil a objevil nové perspektivy. Naučil se prý „především naslouchat pláči, bolesti a utrpení uprchlíků a vysídlených osob“ a došel tak k přesvědčení, že „každý z nás, kdo o sobě prohlašuje, že je Kristovým následovníkem, by měl vyjít ven a přivítat migranty a vysídlené osoby, kterých jsou miliony.“

V atmosféře, kdy se zdá, že jediným cílem je odmítat uprchlíky a chránit národní hranice, uvažuje otec Prakash o tom, jakou odpověď by si na některé základní otázky měl dávat křesťan: „Evropa zná války, poznala násilí, mnoho Evropanů muselo uprchnout ze svých domovů a hledat novou vlast. Takže, když není záchranné lodi Aquarius umožněn přístup do italských nebo maltských přístavů, musíme se nad tím vážně zamyslet.“ Otec Prakash k tomu dodává: „Není to jenom o tom, jestli si daná osoba zaslouží azyl nebo ne, ale o tom, jestli dokážeme být lidmi.“

I když řada vlád pokračuje v úsilí odmítat tyto lidi, existuje řada organizací, která o vysídlence a migranty dobře pečuje. „To, co ale nyní potřebujeme, jsou dobré vládní opatření,“ domnívá se jezuita a dodává, že dokonce i vláda v jeho rodné Indii zastavila přijímání Rohingů. „Myslím, že to je zločin,“ říká nesmlouvavě.

V platnosti je i řada dohod, smluv a mandátů Organizace spojených národů, které mají zaručovat důstojnost jednotlivých lidí, na kterých se shodla většina zemí. Otec Prakash taky uvažuje o lidech, kteří sami sebe považují za dobré katolíky, nemají ale problém prohlásit, že migranti nemají v jejich zemi co dělat. „Takový katolík mne pak pozve do kostela a políbí Marii, matku Ježíše. Jaký je ale význam takové víry,“ ptá se indický jezuita.

Podle otce Prakashe bychom se měli zeptat sami sebe, proč se bezdůvodně zlobíme na naše bližní a pátrat po zdrojích násilí. Je zřejmé, že mnozí profitují z prodeje zbraní a munice. Je podle něho zarážející, že výrobci zbraní a munice jsou v takové míře v křesťanských zemích. Zamýšlí se také nad rolí náboženství a nad tím, že lidé jsou nálepkováni podle svého vyznání. Jsou podle jeho mínění mnozí, kteří zneužívají nebo dezinterpretují náboženství k obhajobě vlastního násilí. „Dívejme se na člověka se soucitem, s milosrdenstvím, s láskou, s důvěrou ve spravedlnost, abychom skutečně mohli dosáhnout toho, že svět bude lepším místem,“ uzavírá svou úvahu otec Prakash.


Zpracoval Juraj Krivošík
Zdroj: Vatican News


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.3.2019 Zapomenutá lidskost
22.2.2019 Rodiny v Barceloně přijímají uprchlíky
19.2.2019 Jezuité vyzývají k solidaritě s obyvateli Haiti
15.1.2019 Jezuité v Kanadě a Spojených státech podporují migranty
11.1.2019 Irští studenti nocovali s bezdomovciNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


Postní duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Obnova zasvěcení TJ sv. Josefovi

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil