Články / Aktuality Dnes je 21. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Apoštolské rozlišování na generální kurii

Středa, 9.1.2019
Řím. Ve dnech 5. až 13. ledna se na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě koná setkání P. generála s jeho poradci. Je to další důležitý krok v hledání toho, které oblasti apoštolátu jsou pro jezuity nejpřednější v nadcházejících letech.


Tohoto pracovního setkání se kromě otce generála účastní generální a regionální asistenti, prezidenti šesti jezuitských konferencí, vedoucí sekretariátů a další osoby zodpovědné za určité oblasti. Dohromady se jedná o dvacet pět osob. Průběhu jednání napomáhá Christina Kheng ze Singapuru. Celé jednání je pokračováním předchozích, která již proběhla na úrovni provincií a konferencí.

Na začátku zasedání otec generál podtrhl, že je důležité, aby přítomní jednali v duchu rozlišování, který charakterizoval úvahy svatého Ignáce a jeho prvních společníků. Kontext úkolu popsal takto: "Naším horizontem je spolupráce Tovaryšstva Ježíšova s posláním Pána, jak plyne z nitra celé katolické církve, jak to bylo definováno na Druhém vatikánském koncilu, v souladu s charismatem, které obdržel Ignác a první společníci."

Otec Sosa spojil základní prvky poslání Tovaryšstva definované posledními generálními kongregacemi: služba víře, úsilí o spravedlnost, dialog s kulturami a náboženstvími, smíření s Bohem, stvořením a lidmi; smíření, které s sebou nutně nese dimenzi sociální spravedlnosti. Pokud jde o hlavní cíl shromáždění, otec generál ho shrnul následovně: "Pomáhat apoštolskému tělu Tovaryšstva Ježíšova vtělit do svého apoštolského života, spolu s mnoha dalšími osobami, poslání smíření a spravedlnosti se všemi jeho důsledky, plynoucí z úplné identifikace s Ukřižovaným a Vzkříšeným." Očekávaným ovocem je návrh univerzálních apoštolských preferencí, které pomohou Svatému otci rozlišit, jak především může Tovaryšstvo sloužit apoštolskému poslání církve.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie v Římě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.3.2019 Otec generál navštívil provinční kurii v Bombaji a kněžský seminář v Pune
13.3.2019 Jezuitští bratři v Indii hovořili s otcem generálem
11.3.2019 Výzvy otce generála k absolventům jezuitských škol
7.3.2019 Indie přivítala generálního představeného jezuitů
20.2.2019 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova vyhlásil apoštolské preferenceNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Beseda Václav Vacek a jeho host Jan Rybář


Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil