Články / Aktuality Dnes je 20. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Apoštolské rozlišování na generální kurii

Středa, 9.1.2019
Řím. Ve dnech 5. až 13. ledna se na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě koná setkání P. generála s jeho poradci. Je to další důležitý krok v hledání toho, které oblasti apoštolátu jsou pro jezuity nejpřednější v nadcházejících letech.


Tohoto pracovního setkání se kromě otce generála účastní generální a regionální asistenti, prezidenti šesti jezuitských konferencí, vedoucí sekretariátů a další osoby zodpovědné za určité oblasti. Dohromady se jedná o dvacet pět osob. Průběhu jednání napomáhá Christina Kheng ze Singapuru. Celé jednání je pokračováním předchozích, která již proběhla na úrovni provincií a konferencí.

Na začátku zasedání otec generál podtrhl, že je důležité, aby přítomní jednali v duchu rozlišování, který charakterizoval úvahy svatého Ignáce a jeho prvních společníků. Kontext úkolu popsal takto: "Naším horizontem je spolupráce Tovaryšstva Ježíšova s posláním Pána, jak plyne z nitra celé katolické církve, jak to bylo definováno na Druhém vatikánském koncilu, v souladu s charismatem, které obdržel Ignác a první společníci."

Otec Sosa spojil základní prvky poslání Tovaryšstva definované posledními generálními kongregacemi: služba víře, úsilí o spravedlnost, dialog s kulturami a náboženstvími, smíření s Bohem, stvořením a lidmi; smíření, které s sebou nutně nese dimenzi sociální spravedlnosti. Pokud jde o hlavní cíl shromáždění, otec generál ho shrnul následovně: "Pomáhat apoštolskému tělu Tovaryšstva Ježíšova vtělit do svého apoštolského života, spolu s mnoha dalšími osobami, poslání smíření a spravedlnosti se všemi jeho důsledky, plynoucí z úplné identifikace s Ukřižovaným a Vzkříšeným." Očekávaným ovocem je návrh univerzálních apoštolských preferencí, které pomohou Svatému otci rozlišit, jak především může Tovaryšstvo sloužit apoštolskému poslání církve.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie v Římě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.1.2019 Škola Nejsvětější Trojice slaví dvě stě let
16.1.2019 Týdenní jednání rozšířené rady ukončili jezuité v kostele Jména Ježíš
14.1.2019 Do průběhu jednání rozšířené rady otce generála byla zapojena i žena
27.12.2018 Padesát let Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii
14.12.2018 Filipínská jezuitská provincie přivítala generálního představenéhoNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil