Články / Aktuality Dnes je 17. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Novicové prošli kurzem psaní ikon

Středa, 6.2.2019
Ružomberok. Již od roku 2013 se společný česko-slovenský noviciát v Ružomberku v lednu pravidelně věnuje psaní ikon pod vedením P. Juraje Dufky SJ z Prešova a paní Janky Wagnerové z Košic, kteří se zabývají výtvarnou činností. Letos se kurz uskutečnil ve dnech 19. až 28. ledna. Po ukončení účastníci poslali následující zprávu.


Zatímco pro první ročník byla tato zkušenost zcela nová, novicové druhého ročníku už věděli, co tento kurz obnáší. Jako jediný noviciát máme možnost před duchovními cvičeními prožít psaní ikon jako samostatný „experiment“, jemuž je vyhrazen daný čas. Nejde zde především o výtvarnou aktivitu a zručnost, ale o rozvíjení života modlitby prostřednictvím ikony, kterou ztvárňujeme. Nikdo z nás není výtvarník, a tak celá činnost od nás vyžadovala velkou míru soustředění. V těžkostech a nejistých okamžicích jsme všichni uvítali cenné rady i zásahy paní Janky Wagnerové, která vždy vše a ráda i několikrát vysvětlila a pomohla, bylo-li třeba.

Duchovně nás kurzem provázel P. Juraj Dufka SJ, který na závěr při večerní mši svaté 28. ledna ikony posvětil. V tento den si církev připomíná památku svatého Tomáše Akvinského, který s ikonami má toho společného asi tolik jako s jezuity. Tento dominikánský učenec krásu chápal jako základní atribut dobra. Tuto souvislost mezi dobrem a krásou si jistě každý z nás uvědomil při psaní ikon, kdy jsme si každý zvolili světce, který je nám nějakým způsobem blízký a jehož máme rádi. (Letos jsme psali ikony Bohorodičky, svatého Josefa a svatého Mikuláše.) Především díky osobnímu vztahu k dobrému Bohu a dobru svatých jsme mohli vyvinout maximální úsilí k tomu, aby naše ikony byly skutečně krásné a skrze krásu aby vyzařovaly vnitřní dobro, jímž svatí vynikali a inspirují dodnes.

Ještě jednou bychom zde chtěli vyjádřit svůj upřímný dík našim přátelům P. Jurajovi Dufkovi SJ a paní Jance Wagnerové za jejich čas, ochotu a trpělivost. Velice nás těší, že mezi nás do Ružomberka jezdí rádi, a tak se těšíme na další setkání.


Foto: Noviciát Ružomberok.
Další fotografie naleznete ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.2.2019 Přednáška o kapli Povýšení svatého Kříže v Knínicích
30.12.2018 Inventář kostela a jezuitská lékárna v Telči, řádoví zpovědníci
7.11.2018 Soubor obrazů jezuitských generálů se stal kulturní památkou
26.9.2018 Bachův varhanní podzim
24.9.2018 Tanečně-výtvarné dílo v rámci oslav sta let české státnostiNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil