Články / Aktuality Dnes je 22. 10. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Velehrad zve na Zimní pouť k výročí úmrtí svatého Cyrila

Středa, 13.2.2019
Velehrad. Ve velehradské bazilice bude v neděli 17. února od 10 hodin mše svatá k 1150. výročí úmrtí svatého Cyrila. Bude ji sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Bohoslužbu je možné sledovat v přímém přenosu na TV Noe.


Zatímco datum slavnosti svatých Cyrila a Metoděje 5. července je dobře známé, méně v povědomí je 14. únor, kdy tyto slovanské věrozvěsty slaví církev v Evropě. Jedná se o den, kdy roku 869 zemřel svatý Cyril. Letos tedy počítáme 1150. výročí. V neděli 17. února bude slavit poutní bohoslužbu ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Při příležitosti svátku těchto svatých bratří 5. července 1948 se nad jejich poselstvím pro nás zamýšlel P. Adolf Kajpr SJ:

„Díváme se na Cyrila a Metoděje s vděčností, což ostatně více méně dělá celý národ. Jenže naše vděčnost k nim prýští z jiných pramenů, než je tomu u obyčejných literárních historiků a dějepisců. I my jsme jim ovšem vděčni za to, že nám stvořili náš spisovný jazyk, že stojí u kolébky naší národní kultury. Více než za svůj spisovný jazyk jsme Cyrilu a Metodějovi vděčni za jejich nesmírnou lásku, která je přivedla k tomu, že se o nás zajímali, a to do té míry, že nám věnovali celý svůj život.

Jen se vžijme do jejich situace. Do jejich života učenců na byzantském dvoře. Tisíciletá všestranná kultura je tam jejich majetkem. Taková kultura vštěpuje člověku sebevědomí, které tak snadno přechází v pýchu. Ani láska ke Kristu nepřekonala u mnohých katolických misionářů tuto pýchu, takže mnohdy ono poselství evangelia považují za neoddělitelné od své francouzské nebo italské nebo anglické nebo německé kultury. A jak to bývá těžké, oddělit se od takového střediska kultury zejména pro intelektuály, jakými byli Cyril a Metoděj! Ale oni byli sice vzdělanci, ale vzdělanci praví, hlubocí, u kterých kultura přechází v svatost, která nezná žádných národnostních a jiných mezí. Za tento příklad svatosti, jenž stojí u kolébky našich kulturních dějin, musíme tedy být především vděčni svatým soluňským bratřím.

Ve známé cyrilometodějské písni jsou také slova: Dědictví otců zachovej nám, Pane. Tím dědictvím otců je míněna ona naše křesťanská víra. Víra je nezasloužený dar Boží a je tedy třeba se za ni modlit, vyprošovat si ji. Mít víru znamená už teď vidět neviditelno. Znamená cítiti, že Bůh je ve mně, že Ježíš Kristus je ve mně. Tento Ježíš je ve mně, protože mne má rád vášnivější láskou než jakou si mohou vymyslit a představit nejbujnější fantasie básnické. Věřit znamená tedy věřit v takovou Ježíšovu lásku a žít z ní a podle ní.

Víra je vzepětí všech sil za tím účelem, abych nikdy nezapomněl, že Ježíš mne má tolik rád, a abych se nechoval nedůstojně, zbaběle, abych nehleděl pošetile jiné lásky. Věřit znamená vzpínat se stále k tomuto Kristu, být přesvědčen, že každou svou polovičatostí a špatností se mu vzdaluji, že se mu vzdaluji každým svým požitkářstvím, svou lží a leností, kdežto naopak čím více se upřímně snažím, abych byl hodný a čistý, obětavý a poctivý, přímý a pravdivý, tím více je mi patrna jeho blízkost, která mi už zde na zemi dává nepřemožitelnost a nesmrtelnost světců a mučedníků."


Zdroj: Farnost Velehrad. Adolf Kajpr – Ministerium verbi. Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry, Nakladatelství Karolinum 2017, strana 446 – 450 (připravil Vojtěch Novotný).
Foto: Petr Slinták.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.10.2019 Velehradská pouť bohoslovců z Čech, Moravy a Slovenska
24.7.2019 Velehrad zve na koncert ke cti svatého Stanislava
30.5.2019 O radách pro dobrou zpověď promluví P. Pavel Ambros
9.5.2019 Na Velehradě proběhne sympozium k 1150. výročí smrti svatého Cyrila
25.2.2019 Prezentace rozhlasového cyklu Parnas: Veľkomoravské lierárne pamiatkyNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Misijní jaro církve
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
Národní úmysl: Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
více »

Nejbližší akce

Výstava "Kardinál Tomáš Špidlík Z celého srdce"


Beseda "Otec Špidlík mezi námi"


Víkend Jezuitou dnes


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil