Články / Aktuality Dnes je 18. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Postní plátno Patrika Hábla

Úterý, 5.3.2019
Olomouc. Ve studentském kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci bude na Popeleční středu 6. března od 19 hodin mše svatá s udílením popelce. Po ní bude slavnostně vystaveno nové postní plátno Patrika Hábla, které bude zahalovat oltářní obraz do Velkého pátku 19. dubna. Zájemci mohou vyslechnout výklad o zvyku zahalování oltářů.


„Chtěli jsme i v našem kostele nabídnout cílené zamyšlení nad smyslem postní doby. Patrik Hábl spojuje svět křesťanského života s uměleckým jazykem, který dokáže hovořit snadno a vnitřně,“ říká Michal Štverák, jež se na instalaci umělecké intervence organizačně podílí.

Tradice zakrývání oltářů, která sahá až do středověku, připomíná věřícím strohost postní doby, jež je spojená i s kázní smyslů. „Postní plátno má člověka odvést od věcí, které ho rozptylují, k tomu, co je opravdu podstatné a co může dát směr jeho roztěkanému životu. Odstranění květin a jistá prostota tohoto období pomáhá ukáznit naše smysly a zaměřit se na to, co nás přesahuje,“ uvádí administrátor olomoucké akademické farnosti P. Jan Regner SJ.

Postní doba je dobou chudoby ducha, která má člověka otevřít pro pravdy, které jsou očím neviditelné. Postní plátno může být dobrou inspirací zejména pro ty, kteří se ve farnosti připravují na iniciační svátosti církve. „Zakrytí hlavního oltářního obrazu podněcuje každého, kdo nemá zatvrzelé srdce, k tomu, aby jeho zrak spočinul na obětním stole a stal se účastným velikonočního tajemství, jež se na tomto místě zpřístupňuje. Nutí k velkodušnosti usebrání,“ dodává český jezuitský kněz. Podle jeho slov může Háblova umělecká intervence provázet člověka poutí do vlastního nitra, ne snad proto, aby se zaobíral sám sebou, ale spíše aby se otevřel zkušenosti vnitřního osvobození.

Patrik Hábl (* 1975, Zlín) vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, kde v současné době přednáší. V roce 2013 byl nominován na Osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin toho roku. Vytvořil řadu pozoruhodných vstupů současného umění do historických prostorů, mezi nimiž vynikají intervence postních obrazů, v nichž se spojuje duchovní a umělecký svět. V roce 2016 vytvořil patnáctimetrovou instalaci v klášterním kostele v německém Speinshartu. Na konci toho roku vystavoval v tradičním japonském domě Takeda House v Japonsku. V roce 2017 vytvořil mimo jiné malbu pro Malou pevnost Terezínského ghetta. V poslední době se podílel také na dotváření nových staveb v české metropoli.


Zdroj: Tisková zpráva.
Foto: Martin Staněk.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.2.2019 Přednáška o kapli Povýšení svatého Kříže v Knínicích
6.2.2019 Novicové prošli kurzem psaní ikon
30.12.2018 Inventář kostela a jezuitská lékárna v Telči, řádoví zpovědníci
7.11.2018 Soubor obrazů jezuitských generálů se stal kulturní památkou
26.9.2018 Bachův varhanní podzimNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


Postní duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Obnova zasvěcení TJ sv. Josefovi

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil