Články / Dokumenty Dnes je 19. 8. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Pravé milosrdenství

Pátek, 22.3.2019
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z května 1946

Alena Rousová

Tradičně se jako prostředky našeho (postního) obrácení uvádějí: modlitba, půst a milosrdenství (almužna, dobré skutky). P. Kajpr objasňoval milosrdenství následovně.


„Křesťanství nikdy neopovrhovalo spravedlností, naopak čítá spravedlnost mezi základní ctnosti, bez nichž nelze chtít stavět něco vyššího. Křesťanství však ví, že Ježíš Kristus, jeho nejvyšší a vlastně jediný učitel, řekl sice: „Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti,“ že však v téže řeči řekl i: „Blahoslavení milosrdní.“ Vždycky bude třeba milosrdenství, které je květem spravedlnosti, jen ono dává životu vlastní teplo a životnou krásu. Milosrdenství není nic urážejícího, není to „dělání milostí“. Jestliže by to tak někdo dělal, jestliže uděláme někomu něco dobrého a dáváme mu při tom znát, jak jsme dobří a jak zasluhujeme vděčnost a snad odměnu, pak kazíme svou milosrdnost, pak jí béřeme celou její vlastní vůni a krásu.

Člověk skutečně milosrdný je milosrdný z nejvnitřnější, takřka neodolatelné vlastní potřeby, on nemůže nebýti milosrdný, nemůže nekonati dobře, nemůže nemilovati a nečeká na žádnou odměnu a vděčnost, je dost odměněn sám nejvíce; je tím, že dobro koná, sám více obohacen než ten, komu dobro koná. Proto je nejvyšší milosrdenství většinou bezejmenné, je neviditelné, působí jako duše, která oživuje a působí, a přece je neviditelná; působí jako duch, jenž vane, kam chce, o němž nevíme, odkud přichází“ (srv. Jan 3,8).


Zdroj: Adolf Kajpr – Ministerium verbi. Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry, Nakladatelství Karolinum 2017, strana 400 – 401 (připravil Vojtěch Novotný).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.7.2019 Co znamená být křesťanem
7.6.2019 Ježíšovo lidské srdce, srdce Boha samého
20.4.2019 Vstává vítězný a nesmrtelný
15.2.2019 Jezuita P. Adolf Kajpr - jeden z mučedníků komunismu
2.1.2019 Rozvití naší osobnosti a svatost Ježíšova jménaNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
více »

Nejbližší akce

Varhanní hudba jezuitů a pro jezuity


Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro mladé


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil