Články / Dokumenty Dnes je 12. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Pravé milosrdenství

Pátek, 22.3.2019
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z května 1946

Alena Rousová

Tradičně se jako prostředky našeho (postního) obrácení uvádějí: modlitba, půst a milosrdenství (almužna, dobré skutky). P. Kajpr objasňoval milosrdenství následovně.


„Křesťanství nikdy neopovrhovalo spravedlností, naopak čítá spravedlnost mezi základní ctnosti, bez nichž nelze chtít stavět něco vyššího. Křesťanství však ví, že Ježíš Kristus, jeho nejvyšší a vlastně jediný učitel, řekl sice: „Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti,“ že však v téže řeči řekl i: „Blahoslavení milosrdní.“ Vždycky bude třeba milosrdenství, které je květem spravedlnosti, jen ono dává životu vlastní teplo a životnou krásu. Milosrdenství není nic urážejícího, není to „dělání milostí“. Jestliže by to tak někdo dělal, jestliže uděláme někomu něco dobrého a dáváme mu při tom znát, jak jsme dobří a jak zasluhujeme vděčnost a snad odměnu, pak kazíme svou milosrdnost, pak jí béřeme celou její vlastní vůni a krásu.

Člověk skutečně milosrdný je milosrdný z nejvnitřnější, takřka neodolatelné vlastní potřeby, on nemůže nebýti milosrdný, nemůže nekonati dobře, nemůže nemilovati a nečeká na žádnou odměnu a vděčnost, je dost odměněn sám nejvíce; je tím, že dobro koná, sám více obohacen než ten, komu dobro koná. Proto je nejvyšší milosrdenství většinou bezejmenné, je neviditelné, působí jako duše, která oživuje a působí, a přece je neviditelná; působí jako duch, jenž vane, kam chce, o němž nevíme, odkud přichází“ (srv. Jan 3,8).


Zdroj: Adolf Kajpr – Ministerium verbi. Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry, Nakladatelství Karolinum 2017, strana 400 – 401 (připravil Vojtěch Novotný).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.6.2020 Seznámení s P. Adolfem Kajprem SJ prostřednictvím interaktivního panelu
11.6.2020 Boží Tělo
6.3.2020 Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra má i svoji finanční stránku
2.1.2020 Touha po nekonečném životě
23.12.2019 Rehabilitace hmoty?Náš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil