Články / Dokumenty Dnes je 16. 10. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Pravé milosrdenství

Pátek, 22.3.2019
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z května 1946

Alena Rousová

Tradičně se jako prostředky našeho (postního) obrácení uvádějí: modlitba, půst a milosrdenství (almužna, dobré skutky). P. Kajpr objasňoval milosrdenství následovně.


„Křesťanství nikdy neopovrhovalo spravedlností, naopak čítá spravedlnost mezi základní ctnosti, bez nichž nelze chtít stavět něco vyššího. Křesťanství však ví, že Ježíš Kristus, jeho nejvyšší a vlastně jediný učitel, řekl sice: „Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti,“ že však v téže řeči řekl i: „Blahoslavení milosrdní.“ Vždycky bude třeba milosrdenství, které je květem spravedlnosti, jen ono dává životu vlastní teplo a životnou krásu. Milosrdenství není nic urážejícího, není to „dělání milostí“. Jestliže by to tak někdo dělal, jestliže uděláme někomu něco dobrého a dáváme mu při tom znát, jak jsme dobří a jak zasluhujeme vděčnost a snad odměnu, pak kazíme svou milosrdnost, pak jí béřeme celou její vlastní vůni a krásu.

Člověk skutečně milosrdný je milosrdný z nejvnitřnější, takřka neodolatelné vlastní potřeby, on nemůže nebýti milosrdný, nemůže nekonati dobře, nemůže nemilovati a nečeká na žádnou odměnu a vděčnost, je dost odměněn sám nejvíce; je tím, že dobro koná, sám více obohacen než ten, komu dobro koná. Proto je nejvyšší milosrdenství většinou bezejmenné, je neviditelné, působí jako duše, která oživuje a působí, a přece je neviditelná; působí jako duch, jenž vane, kam chce, o němž nevíme, odkud přichází“ (srv. Jan 3,8).


Zdroj: Adolf Kajpr – Ministerium verbi. Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry, Nakladatelství Karolinum 2017, strana 400 – 401 (připravil Vojtěch Novotný).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.9.2019 Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra
16.9.2019 Zahájení diecézní fáze procesu blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ
23.8.2019 Přijetí Krista znamená dát se mu celý
5.7.2019 Co znamená být křesťanem
7.6.2019 Ježíšovo lidské srdce, srdce Boha saméhoNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Misijní jaro církve
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
Národní úmysl: Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
více »

Nejbližší akce

Výstava "Kardinál Tomáš Špidlík Z celého srdce"


Koncert k 400. výročí úmrtí košických mučedníků


Víkend Jezuitou dnes


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Založení jezuitské univerzity v Bogotě

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil