Články / Dokumenty Dnes je 12. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Vstává vítězný a nesmrtelný

Sobota, 20.4.2019
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 29. ledna 1950 o vzkříšení mrtvých

Alena Rousová

V jedné modlitbě mše svaté jsou slova: „Bože, Tys důstojnost lidské bytosti podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil…“ Jen vzkříšením nabývají tato slova svého pravého smyslu a své skvoucí pravdy. Víra nás učí, že naši prarodiče v ráji byli stvořeni nesmrtelní. Bylo to skvělé. Ale pak přišel hřích a vnesl do Božího díla svůj příšerný zlozvuk. Objevuje se smrt a ničí, co podle slov Písem utvořil Bůh svýma vlastníma rukama a oživil svým vlastním dechem. Bude hřích a zlo mocnější než láska, která stvořila člověka? Bude smrt konečným výsledkem této lásky? To je nemožné, to je nepředstavitelné a nemyslitelné. Proto nastává ono podivuhodnější přetvoření. Přichází jiný Adam, čistý a svatý, jenž se dá rozdrtit lidskými hříchy, a zbaví je tak jejich otravujících účinků. A pak vstává vítězný a nesmrtelný.

Je jistě krásné představiti si prvního Adama, jak se prochází ve věčném jaru ráje. Ale druhý Adam, Kristus, jenž z obětavé lásky k lidstvu kráčí po cestě křížové, je při vší své zbědovanosti krásnější a šťastnější. První Adam v rajské rozkoši nedovedl milovat Boha, a proto mu nestačil ráj, proto se i v něm cítil nespokojen. Druhý Adam byl na kříži mučen horečnou žízní, a přece byl při tom klidný a šťastný, protože věděl, že pije z kalicha, který mu dal Otec. Všechny andělské kůry hleděly asi s posvátnou úctou a úžasem na ono tragicky krásné divadlo, které končilo zvoláním: „Dokonáno jest. Otče, v ruce tvé odevzdávám ducha svého.“ Jen člověk jako člověk, i Kristus jen jako člověk, mohl tuto krásu uskutečnit. Žádný seraf se nemohl dát zbičovat a přibít na kříž a modliti se při tom: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Nemá-li však tato krása navždy zahynout a zmizet, musí Kristus jako člověk vstát z mrtvých, aby na věky zachoval na svých rukou a nohou zářící stopy ran, aby z nich na věky sálala vítězná síla obětující se lásky, odpouštějící lásky, aby se ukázalo, co je to vlastně čistý a šťastný člověk.

Z toho vidíme znovu, že vzkříšení Kristovo není a nemůže být pouhým výplodem chvilkového vzrušení hloučku učedníků, ani halucinací zbožného znění, nýbrž nutným počátkem Božího soudu nad tímto světem, zábleskem věčných zákonů nepřemožitelnosti Boží, výkřikem z nebe: „Kdo jako Bůh?“


Vybráno z knihy: Adolf Kajpr,Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 331.
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.6.2020 Seznámení s P. Adolfem Kajprem SJ prostřednictvím interaktivního panelu
11.6.2020 Boží Tělo
6.3.2020 Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra má i svoji finanční stránku
2.1.2020 Touha po nekonečném životě
23.12.2019 Rehabilitace hmoty?Náš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil