Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuitský noviciát a školy v Kongu navštívil otec generál

Čtvrtek, 9.5.2019
Kongo. Cesta P. generála do Afriky ho zavedla do noviciátu a tří jezuitských škol v Kongu.


Noviciát Tovaryšstva Ježíšova v Kisantu se nachází tři hodiny jízdy od hlavního města Konžské demokratické republiky a formuje se v něm šest noviců z Angoly a Konga. Otec Sosa se setkal s novici i personálem a naslouchal jim, když hovořili o své identitě Afričanů v Tovaryšstvu. Využil příležitosti a sdílel se s nimi o univerzálních apoštolských preferencích, o službě jezuitů v budoucnosti. Zvláštní pozornost věnoval P. Sosa první preferenci, která zve jezuity, aby druhým ukazovali cestu k Bohu. To je zároveň nejdůležitější požadavek pro ně samotné, zejména v noviciátě. P. generál jim naléhavě kladl na srdce, aby žili duchovní hloubku, ke které je každý jezuita veden prostřednictvím duchovních cvičení a praxí rozlišování. Připomínal, že právě tato preference má největší schopnost dotýkat se srdcí lidí.

Když se čas strávený s novici blížil ke konci, vyzval je P. generál, aby si velmi cenili období, které jim noviciát poskytuje pro posílení vztahu s Ježíšem Kristem, pro prohloubení duchovního života. Je to doba, která se zúročí ve všech fázích jejich zasvěceného života, a to jak v etapách formace, tak v apoštolském působení.

Hlavní téma setkání se čtyřmi sty padesáti studenty Kubama College v Kisantu znělo: „S mladými lidmi, pro ochranu našeho společného domova“. V uvítacím projevu řekl rektor školy P. Jean-Pierre Luzolo P. generálovi: „Budeme se snažit naplnit poslání Tovaryšstva Ježíšova.“ Škola chce připomínat studentům a zaměstnancům posvátnou povinnost chránit naši planetu jako nádherný dar, který nám daroval Bůh. Rovněž bude usilovat o udržování čistoty životního prostředí a každý rok vysazovat stromy, aby dostála výzvě učinit planetu příhodným životním prostorem. Povede svědomí mladých lidí tak, aby přemýšleli o tom, jak chránit společný domov, aby byl svět zachován pro budoucí generace.

V odpověď P. Sosa vyjádřil, že přeje všem mladým jisté pozitivní znepokojení, které vede ke snaze o dokonalost. „Stáváte se posly naděje pro konžskou a africkou mládež. Jako Tovaryšstvo Ježíšovo vás chceme doprovázet ve vytváření nadějné budoucnosti pro vás a budoucí generace.“

Bonsomi College v Kinshase slouží čtrnácti stům studentů hlavně z okrajových čtvrtí. Škola byla založena na konci šedesátých let jako reakce na výzvu jezuitského generála P. Pedra Arrupeho. Ten vyzval Tovaryšstvo k práci pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Návštěva P. Sosy byla slavnostní událostí. Kromě tradičních pozdravů a prohlídek mohl otec generál vidět umělecké dílny. Skupina studentů představila tradiční africké tance, které přispěly k radostnému charakteru setkání.

Boboto College je nejznámější jezuitská škola v Konžské demokratické republice. Jezuitská tradice vzdělávání se v ní praktikuje od roku 1937. Škola má téměř čtyři tisíce studentů. V kulturním centru, které je propojeno se školou, se P. Sosa setkal s velkou skupinou lidí, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s posláním Tovaryšstva v oblasti Kinshasy: rodiče studentů, příslušníci ignaciánsky zaměřených skupin, partneři v poslání v různých dílech. Zhlédl také africkou galerii současného umění.


Zdroj / Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.7.2019 Mladí lidé v Koreji naslouchali otci generálovi
18.7.2019 Poslání jezuitů v Koreji
17.7.2019 Otec Sosa přijal slavné sliby čtyř korejských jezuitů
16.7.2019 Třítýdenní cesta otce generála do asijsko-pacifické oblasti
10.7.2019 Projekt rakouských jezuitů ke sbližování místních obyvatel a uprchlíkůNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví
Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2019


Koncert ke cti svatého Stanislava


Slavnost svatého Ignáce z Loyoly


Koncert "Pocta svatému Ignáci"


více »

Nejbližší duchovní akce

Kreativní exercicie s bibliodramatem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil