Články / Aktuality Dnes je 27. 5. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuitský noviciát a školy v Kongu navštívil otec generál

Čtvrtek, 9.5.2019
Kongo. Cesta P. generála do Afriky ho zavedla do noviciátu a tří jezuitských škol v Kongu.


Noviciát Tovaryšstva Ježíšova v Kisantu se nachází tři hodiny jízdy od hlavního města Konžské demokratické republiky a formuje se v něm šest noviců z Angoly a Konga. Otec Sosa se setkal s novici i personálem a naslouchal jim, když hovořili o své identitě Afričanů v Tovaryšstvu. Využil příležitosti a sdílel se s nimi o univerzálních apoštolských preferencích, o službě jezuitů v budoucnosti. Zvláštní pozornost věnoval P. Sosa první preferenci, která zve jezuity, aby druhým ukazovali cestu k Bohu. To je zároveň nejdůležitější požadavek pro ně samotné, zejména v noviciátě. P. generál jim naléhavě kladl na srdce, aby žili duchovní hloubku, ke které je každý jezuita veden prostřednictvím duchovních cvičení a praxí rozlišování. Připomínal, že právě tato preference má největší schopnost dotýkat se srdcí lidí.

Když se čas strávený s novici blížil ke konci, vyzval je P. generál, aby si velmi cenili období, které jim noviciát poskytuje pro posílení vztahu s Ježíšem Kristem, pro prohloubení duchovního života. Je to doba, která se zúročí ve všech fázích jejich zasvěceného života, a to jak v etapách formace, tak v apoštolském působení.

Hlavní téma setkání se čtyřmi sty padesáti studenty Kubama College v Kisantu znělo: „S mladými lidmi, pro ochranu našeho společného domova“. V uvítacím projevu řekl rektor školy P. Jean-Pierre Luzolo P. generálovi: „Budeme se snažit naplnit poslání Tovaryšstva Ježíšova.“ Škola chce připomínat studentům a zaměstnancům posvátnou povinnost chránit naši planetu jako nádherný dar, který nám daroval Bůh. Rovněž bude usilovat o udržování čistoty životního prostředí a každý rok vysazovat stromy, aby dostála výzvě učinit planetu příhodným životním prostorem. Povede svědomí mladých lidí tak, aby přemýšleli o tom, jak chránit společný domov, aby byl svět zachován pro budoucí generace.

V odpověď P. Sosa vyjádřil, že přeje všem mladým jisté pozitivní znepokojení, které vede ke snaze o dokonalost. „Stáváte se posly naděje pro konžskou a africkou mládež. Jako Tovaryšstvo Ježíšovo vás chceme doprovázet ve vytváření nadějné budoucnosti pro vás a budoucí generace.“

Bonsomi College v Kinshase slouží čtrnácti stům studentů hlavně z okrajových čtvrtí. Škola byla založena na konci šedesátých let jako reakce na výzvu jezuitského generála P. Pedra Arrupeho. Ten vyzval Tovaryšstvo k práci pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Návštěva P. Sosy byla slavnostní událostí. Kromě tradičních pozdravů a prohlídek mohl otec generál vidět umělecké dílny. Skupina studentů představila tradiční africké tance, které přispěly k radostnému charakteru setkání.

Boboto College je nejznámější jezuitská škola v Konžské demokratické republice. Jezuitská tradice vzdělávání se v ní praktikuje od roku 1937. Škola má téměř čtyři tisíce studentů. V kulturním centru, které je propojeno se školou, se P. Sosa setkal s velkou skupinou lidí, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s posláním Tovaryšstva v oblasti Kinshasy: rodiče studentů, příslušníci ignaciánsky zaměřených skupin, partneři v poslání v různých dílech. Zhlédl také africkou galerii současného umění.


Zdroj / Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva Ježíšova
22.4.2020 Belgičtí jezuité děkovali svým dobrodincům
20.4.2020 Myšlenky z březnového dopisu otce generála celému Tovaryšstvu
14.4.2020 Proměna v době pandemie
8.4.2020 Generální kurie Tovaryšstva Ježíšova za situace pandemieNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Jáhni
Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Pouť za nová povolání


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení Anamnéza - mimořádní termín


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil