Články / Aktuality Dnes je 16. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek




Aktuality

         A     A     A

Rakouský jezuita P. Georg Sporschill vypráví o své apoštolské práci

Pátek, 12.7.2019
Rumunsko. P. Georg Sporschill SJ z Rakouské provincie je známý svou kreativitou v sociální oblasti. Zde je jeho svědectví o životní cestě, zejména o projektu Elijah (Eliáš), který vede od roku 2012.


„Studoval jsem psychologii a výchovu, protože jsem se vždy zajímal o terapeutické otázky a mládež. V roce 1982 jsem začal s Caritas, domem pro chlapce z vězení nebo z ulice, z nichž většina měla problémy s drogami a alkoholem. Následně jsem byl pod tlakem, abych ve spolupráci s radnicí ve Vídni založil dům pro dívky. Společně s úžasným týmem, všichni byli přátelé v Kristu, jsem další zimu otevřel tři nové útulky pro bezdomovce. V roce 1987 jsme založili restauraci Inigo, která nabídla bezdomovcům možnost učit se a pracovat ve stravovacích službách.

V roce 1990 jsem dostal nápad na Canisibus. Jedná se o minibus, který dodnes stále jezdí každou noc na hlavní nádraží a setkává se s bezdomovci. Tým dobrovolníků jim přináší horkou polévku, pomoc a přátelství. Od té doby Canisibus oslovuje mnoho lidí bez domova a otevírá jim dveře. Tímto způsobem je sv. Kanisius stále misionářem ve Vídni.

V roce 1991 jsem byl poslán do Rumunska, abych začal pracovat s dětmi na ulici. Concordia tak začala v Rumunsku, Bulharsku a Moldavsku; nabídka jídla, bydlení, pouliční práce, vzdělávání a profesní formace. V roce 2012 byla práce předána mým nástupcům.

Ten rok jsem se přestěhoval do Rumunska a pobýval ve vesnicích, kde mnoho Romů žije v neuvěřitelně zoufalých podmínkách. Většina rodin - každá s mnoha dětmi - žije bez vody nebo elektřiny a nemá žádný příjem. Rodiče neumí číst ani psát a nemají zájem posílat své děti do školy.

Stejně jako prorok Eliáš chceme bojovat za tyto strádající lidi a integrovat je jako občany do Evropy, a ne aby byli viděni pouze jako žebráci nebo zločinci. Hudba měla velký význam pro zahájení vzdělávání těchto dětí. Elijah nyní provozuje dvě hudební školy s dvěma sty padesáti žáky v šesti vesnicích. Dále byla zřízena čtyři sociální centra (mateřské školy, kuchyně s teplým jídlem, mimoškolní aktivity, prádelna, lékařská pomoc - zubní lékař a praktický lékař - nabízíme také sprchy).

Otevřeli jsme penzion s názvem Stella matutina (Hvězda jitřní). Zde se mladé ženy učí úklidu, pečení, vaření a kultuře stolování. Zemědělský projekt začal nabízet práci a formaci za účelem výroby zdravých potravinářských výrobků pro celou organizaci. Elijah má také dobře rozvinutou truhlářskou dílnu a tým stavebních dělníků, kteří renovují a staví rodinné domy ve zdevastovaných vesnicích.

Mnozí z našich sociálních pracovníků byli sami dětmi ulice, které byly schopny překonat své utrpení. Posloucháme a učíme se od Romů každým krokem cesty. Naším cílem není mluvit o Romech, ale mluvit s nimi a žít s nimi. Elijah je praktický experiment sdílení života se všemi jeho problémy a radostí.

Při pohledu zpět na své úkoly v průběhu let bych řekl, že budování mostů je přesně to, co my jako jezuité musíme dělat v sociálním apoštolátu. Jsme mosty mezi bohatými a chudými; mezi těmi, kteří mají, a těmi, kteří nemají; těmi, kteří mohou pracovat, a těmi, kteří nemohou; mezi Romy a ostatními Evropany; mezi starými a mladými; mezi nemocnými a zdravými. V této souvislosti jsem měl v těchto projektech za úkol je začít, formovat první generace a doprovázet je. Většina projektů funguje i nadále nezávisle na mně. S dobrovolníky a přáteli žijeme a nabízíme jezuitského ducha, který nás zve milovat více skrze skutky než slova.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
12.11.2019 Svědectví P. Ismaela Morena na konferenci o sociální spravedlnosti
7.11.2019 Konference k výročí Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii
18.9.2019 Studenti Maltské univerzity mezi chudými v zahraničí
28.8.2019 Na Filipínách byla zavražděna jezuitská dobrovolnice
16.8.2019 Nová zpráva o azylovém systému



Náš tip

Z pokladnice otců

Tomáš Špidlík

Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulzy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku ve formě krátkého meditativního čtení....
více »


Sedm příběhů s knihou

Michal Altrichter

Sedm příběhů s knihou otevírá svědectví těch, kdo s knihou přicházejí živě do styku. O svém vnitřním světě vypráví: ilustrátor knih, knihovník, knihkupec, píšící autor, čtoucí čtenář, literární kritik a dítě. Každému je přisouzena jedna ctnost: pokora, skromnost, štědrost, činorodost, pokoj, laskavost a cudnost...
více »





Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil