Články / Aktuality Dnes je 26. 2. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Koordinátor Panamazonského projektu k Synodě o Amazonii

Pondělí, 14.10.2019
Vatikán. Synoda věnovaná problematice amazonských národů ve světle integrální ekologie byla zahájena v pátek 4. října a potrvá do 27. října. Má čtyři dimenze: pastorační, kulturní, sociální a ekologickou.


Tato synoda odráží touhu papeže Františka dát konkrétní orientaci encyklice Laudato Si. Ke stu osmdesáti pěti členům synody patří téměř všichni biskupové amazonského regionu a také ti, kteří pracují s obyvateli tohoto regionu nebo jsou s ním propojeni vzhledem k životnímu prostředí. Deset jezuitů je řádnými členy shromáždění, další čtyři patří mezi pozvané odborníky, dva jsou „auditory“ a další dva jsou součástí stálého týmu generálního sekretariátu synody.

P. Alfredo Ferro SJ z Kolumbie je koordinátorem Panamazonského projektu. Hovořil o tom, jak důležitá je tato synoda pro lidi žijící v Amazonii, pro katolickou církev a Tovaryšstvo Ježíšovo. Posláním projektu je hájit a podporovat život a udržitelné životní prostředí v Panamazonii v solidaritě s chudými a vyloučenými, zejména s domorodými obyvateli.

„Věřím, že jednou z nejdůležitějších výzev, kterým církev čelí, když nadnese otázku nových cest a zjišťuje, jak by měla vypadat misijní evangelizace, je přehodnocení naší praxe v terénu. Církev se podle mého názoru musí zaměřit na mezikulturní, mezináboženský a ekumenický dialog, který vyžaduje velmi pozorné naslouchání. Pryč jsou dny, kdy jsme se snažili aplikovat přesné modely, vnější logiku postavenou na naší vizi světa, západní obřady, které nezohledňovaly symboly a slavení domorodých obyvatel. Musíme přehodnotit naše aktivity, a proto je nezbytné a naléhavé uznat naše chyby a být pokorně ochotni nejen vést dialog, ale také se učit.

Skutečnost, že se synoda koná v Římě, je konkrétní formou globalizace Amazonie, abychom lépe pochopili, že planeta patří všem lidem a že to, co se děje v Amazonii, ovlivňuje všechny národy a všechna území i mimo tento region.

Současně podnět, který dal papež František synodě, a podpora amazonské církve jako takové vynesla amazonské území a jeho obavy do popředí. Papež bude synodu a její postup intenzivně doprovázet, protože má vážný zájem na podpoře změn a transformace v amazonské církvi. Taková změna bude mít nutně dopad na jiné církve, ať už místní, národní, kontinentální, nebo dokonce na univerzální církev. A konečně, zkušenosti z Panamazonské církevní sítě, která překračuje hranice a usiluje o lepší koordinaci mezi různými místními a národními církvemi v globální perspektivě, přispěla k všeobecnému povědomí o těchto skutečnostech.

Pro Tovaryšstvo Ježíšovo bude synoda velkou výzvou vzhledem k přítomnosti více než šedesáti jezuitů v několika zemích regionu. Tato výzva však není jen pro ty z nás, kteří žijí v Amazonii, ale pro celé Tovaryšstvo. My jezuité musíme přijmout závazek, který začíná větším povědomím o těchto skutečnostech, které nás všechny ovlivňují. Musíme se zavázat, že uskutečníme konkrétní prioritu, kterou Konference jezuitských provincií Latinské Ameriky dala Amazonii. Dnes můžeme říci, že to je příležitost pro nás všechny, navíc je posílena univerzálními apoštolskými preferencemi Tovaryšstva Ježíšova, zde se zvláštním důrazem na čtvrtou preferenci, kterou je „péče o náš společný domov.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.10.2019 Setkání domorodých zástupců Severní a Jižní Ameriky
17.10.2019 Svědectví biskupa Alfreda Vizcarry o prvním týdnu Synody o Amazonii
20.8.2019 Mladí se sešli na Filipínách k workshopu v duchu encykliky Laudato si
5.4.2019 Reakce jezuitů na následky způsobené cyklonem Idai
20.3.2019 „Péče o společný domov“ v indické BombajiNáš tip

Vychází z výsosti

Michal Altrichter

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho hlas? Jak v sobě objevit tvořivost ticha?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


Studentský Velehrad


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


Ignaciánská duchovní cvičení


Postní duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil