Články / Dokumenty Dnes je 3. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Žít životem svatých: o blahoslavené Anežce České

Středa, 13.11.2019
Promluva P. Adolfa Kajpra SJ

Alena Rousová

Ve středu 13. listopadu slavíme památku svaté Anežky České. Touto osobností se inspiroval P. Kajpr k níže uvedené promluvě.


Na našich českých nivách tak málo toho dozrává v pravou svatost! Je to stesk tolikrát opakovaný, tolikrát vyslovený slovem i myšlenkou z úst autorů i kněží, z úst českých, která to jistě dobře s českým národem myslela. Ano, naše malá země dala nebi málo světců, zato tím větších! Či nebyla bl. Anežka Česká vonnou květinkou, utrženou Božíma rukama na českých nivách? Nezáří její aureola tak jasně v českém nebi? Jak pevnou důvěrou by nás to mělo naplniti!

Mějme důvěru v naše světce! Vždyť oni milují dosud svůj národ, milují nás a chtějí naše štěstí. A co je naším největším štěstím? Žít životem jejich, životem svatým, t. zn. životem v Kristu.

Život v Kristu je stále větší a užší spojení s ním pomocí Eucharistie. Být svatý znamená být s ním spojen, žíti jeho životem, žít z něho a v něm. „Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus!“, bylo nadšeným voláním apoštola národů, který v síle tohoto vědomí dovedl obracet národy a nést slovo Kristovo před pohany a krále.

Vyšli jsme z Boha, k němu musí směřovat všechno naše chtění, každý náš krok, v něm musí být náš cíl!

Má-li být srdce vyplněno Bohem, musí být oproštěno ode všeho, co není božské. Čistota srdce v pravém smyslu slova znamená vyplnit srdce cele Bohem, aby nic v něm nebylo přimíseno. Toto očištění – t. zn. odtržení se od světa – je vlastně cíl doby svatopostní. Bůh každoročním zachováváním čtyřicetidenního postu očišťuje svou Církev, modlíme se tak v neděli mešní oraci, očišťuje tedy každého z nás. Čím více unikáme světu, čím více a ochotněji se zříkáme jeho radostí, tím bezpečněji spějeme do náruče Boží, tím jistěji v nás vyrůstá Kristus. Má-li být naše duše cele vyplněna Bohem, pak musí v první řadě ztotožniti svou vůli s vůlí Boží. „Buď vůle Tvá“, modlíme se denně v otčenáši, a každým opakováním tohoto zvolání volíme svého Boha za svého neomezeného Pána, podřizujeme mu svou vůli, t. zn. dáváme mu to jediné svobodné, co v nás je.

Bohu sloužit znamená kralovati – jinými slovy, Bohu podříditi svou vůli znamená míti celý svět u svých nohou. Jak je to velké, a při tom jak snadné! Stačí jen věřit, že Bůh to se mnou dobře myslí, že chce jedině mé dobro, že moje zájmy jsou zájmy jeho, že za mne pracuje, myslí, ba i mé poklesky napravuje, jestliže jsem mu cele a bez výhrady obětovala svobodu své vůle.


Zdroj: Adolf Kajpr,Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 436-437).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.3.2020 Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra má i svoji finanční stránku
2.1.2020 Touha po nekonečném životě
23.12.2019 Rehabilitace hmoty?
23.9.2019 Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra
16.9.2019 Zahájení diecézní fáze procesu blahořečení P. Adolfa Kajpra SJNáš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Církev jako tajemství a jako společenství


Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil