Články / Aktuality Dnes je 12. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

P. generál navštívil farnost na periferii Paraguaye

Pátek, 22.11.2019
Bañado Norte. V oblasti Bañado Norte se nachází jezuitská farnost Svaté Rodiny. Členové pastoračního týmu při kapli svatého Vincence otci Sosovi během jeho návštěvy 10. listopadu vyprávěli, jak je každý rok jejich území po celé měsíce zaplaveno řekou Paraguay.


Řešení existuje, ale naráží na obtíže, kdy nejsou respektována práva rodin již dlouho na tomto místě žijících. Stejně jako jinde ve světě přitahují komerční projekty rozvoje velkou pozornost, která nepříliš zohledňuje možné vyčerpání území. Tyto projekty vidí řešení v přesidlování lidí do jiných oblastí, což ovšem není volba, která chrání důstojnost chudých lidí, kteří zde žijí. Otec generál naslouchal těmto vyjádřením zármutku, ale i radosti z pastoračních a vzdělávacích aktivit, které se uskutečňují navzdory mnoha překážkám. Prohlédl si okolí a seznámil se s možnostmi výdělku zdejších lidí.

Zbytek dne strávil ve farním kostele. Během setkání dal slovo zástupcům farnosti: lidem různých generací, silně angažovaným na všech úrovních farních služeb. Důrazně trvali na tom, že jezuité by měli přispívat k větší stabilitě v pastoraci také tím, že setrvají v působišti delší dobu. Otec Sosa vzal jejich žádost na vědomí; její řešení je více záležitostí provinciála. Ale využil příležitosti a zdůraznil, že kontinuitu pastorace by měli zajistit především zainteresovaní laici. Ti mají klíčovou roli; kněz samozřejmě přispívá, ale nemusí být nutně vůdcem každého projektu.

P. generál předsedal nedělní mši svaté. Jeho promluva, založená na biblických textech dne, se zaměřila na věrnost. Poznamenal, že v našich životech čelíme situacím, které testují naši víru a naši věrnost ve víře: ekonomické potíže, násilí, pocit bezmocnosti tváří v tvář bezpráví. Jiní třeba ohlašují zázraky, slibují celý svět nebo finanční zisky, což nemusí být myšleno upřímně. Ale při hlubším pohledu je vidět, že odvádějí od toho nejdůležitějšího. V této situaci musí být naším cílem zůstat věrný sobě samému, naší historii, naší identitě, našim hodnotám. Jde o věrnost Bohu a oddanost našemu křtu.

„Ve skutečnosti,“ dodal, „jestliže můžeme být věrní, je to proto, že Bůh nám je věrný. Dal nám svého syna Ježíše, který byl věrný svému poslání a věděl, jak čelit nejtěžším zkouškám ... Pak jeho život - jeho smrt a vzkříšení - přinesl mnoho ovoce.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.12.2019 Otec generál hovořil k novinářům
5.12.2019 Nový univerzitní kampus v Seville
2.12.2019 Jezuité ve Španělsku přivítali generálního představeného
21.11.2019 Jezuitská konference Latinské Ameriky slaví dvacáté výročí
18.11.2019 Nový prefekt Ekonomického sekretariátu Svatého stolceNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil