Články / Aktuality Dnes je 3. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V indické Matigaře se starají o nejchudší z chudých

Čtvrtek, 9.1.2020
Matigara. P. Julius Kujur SJ je ředitelem Jesu Ashram v Matigaře v Indii. Při návštěvě Kanady hovořil o práci tohoto zařízení.


Od svého založení v roce 1971 z iniciativy kanadského misionáře P. Roberta Mittelholtze SJ se Jesu Ashram zaměřil na jedno: starat se o ty, kteří jsou vyloučeni ze společnosti. Každá iniciativa zdravotnického zařízení byla pro chudé a marginalizované. Čtyři nové univerzální apoštolské preference Tovaryšstva jsou výslovným ukazatelem těch charismat, která prostupují všechny aspekty služby v Jesu Ashram. Není však těžké vidět, že jeho poslání je zaměřeno zvláště na preferenci "Kráčet s vyloučenými".

Pacienti a obyvatelé Jesu Ashram pocházejí z té části indické společnosti, která je často označována jako „nejchudší z chudých“. Lidé, kteří jsou nemocní a nemohou si dovolit léčbu jinde, tam najdou domov lásky, péče a nového života. Lidé, kteří trpí chorobami, jako je malomocenství, tuberkulóza a HIV, bývají svými komunitami odvrženi. Sousedé a široká veřejnost se jim vyhýbají a udržují si odstup kvůli obavě z nákazy. Členové rodiny se snaží nemoc utajit, ale bez léčby to vede pouze k dalším komplikacím. Lidé s takovými chorobami proto vědí, že mohou přijít do Jesu Ashram, aby našli příjemný domov lásky, přijetí a uzdravení. Tam se s nimi zachází s úctou.

Každý v Jesu Ashram je povzbuzován, aby se svými schopnostmi podílel na životě společenství. Například ti, kteří se starají o své nemocné příbuzné, hrají při provozu Jesu Ashram velkou roli. Pomáhají třídit odpadní materiál, udržovat areál čistý, také sázejí stromy a starají se o květinové záhony. „Jsem hrdý na to, že naše pozemky jsou plné zeleně,“ říká P. Kujur.

Mezi služby v Jesu Ashram patří denní péče o dvě stě pacientů ve zdravotnickém zařízení, krmení pacientů, vydávání léků a poskytování ubytování během léčby. O lidi, kteří nejsou schopni se o sebe postarat a kteří nemají oporu rodiny, se stará personál a praktikanti, kteří je krmí, koupou, berou na procházky na invalidním vozíku, stříhají jim vlasy a perou oblečení.

Kdykoli se v odlehlé venkovské oblasti vyskytne zdravotní problém, tým z Jesu Ashram pomůže. Lékařská péče je poskytována na požádání a léky jsou distribuovány. Týmy zaměstnanců a studentů také chodí do vesnic a škol, aby zvyšovaly povědomí o nemocech, jako je malomocenství, tuberkulóza, malárie, HIV a černá horečka, a podporovaly správnou výživu. Jesu Ashram také pomáhá pacientům na doporučení jiných zdravotnických zařízení.

Každý rok je patnáct mladých žen z chudých rodin přijato do vzdělávacího programu. Učí se angličtině a práci s počítačem, aby posílily svou sebedůvěru a zvýšily svoji kvalifikaci. Po dokončení tříletého programu si většina absolventek najde uplatnění v jiných zdravotnických zařízeních v Siliguri a okolí.

To, co Jesu Ashram odlišuje, je skutečnost, že kráčí s vyloučenými, s nejchudšími z chudých bez ohledu na kastu, náboženství nebo jakékoli jiné diskriminační rozdělování.


Zdroj/Foto: Canadian Jesuits International.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.4.2020 Výzva k evakuaci řeckých uprchlických táborů
30.3.2020 Svědectví učitelky z východního Nepálu
24.3.2020 Pomoc po zemětřesení v Nepálu
18.3.2020 Otec generál mezi chudými indickými dětmi
17.3.2020 Farnost v Kóhímě přivítala otce generálaNáš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Církev jako tajemství a jako společenství


Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil