Články / Dokumenty Dnes je 26. 2. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Reflexe uplyulého roku od Jezuitské služby uprchlíkům

Pátek, 17.1.2020
Dopis ředitele P. Thomase Smolicha SJ

Alena Rousová

Ve svém dopise zveřejněném na konci prosince se P. Thomas Smolich, mezinárodní ředitel Jezuitské služby uprchlíkům, ohlíží za rokem 2019. Vyzvedává některé úspěchy této organizace, která je jednou z nejvýznamnějších mezi těmi, kteří pracují s uprchlíky a násilně vysídlenými osobami. Jeho reflexe má duchovní rozměr a dává současnosti naději, kterou vyjádřil prorok Izaiáš, když napsal: „Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože.“


„Při pohledu na rok 2019 mně přicházejí na mysl lidé, které jsem letos potkal. Násilně vysídlené ženy a muži, kteří mně připomínají Boží přítomnost; personál, který tyto lidi doprovází a slouží bez velkých řečí; a rozšířená rodina Jezuitské služby uprchlíkům, jejíž duchovní a finanční podpora udržuje naše poslání - ti všichni jsou se mnou a připravujeme rok 2020.

Často slyším slovo „odolný“ ve vztahu k násilně vysídleným lidem. Odolní jedinci dokážou absorbovat a překonávat protivenství v mnoha podobách; a tato kvalita popisuje mnoho uprchlíků, se kterými jsem se letos setkal. Přesto je to termín, který může uprchlíky udržet v odstupu; libanonské cedry a kamenné zdi jsou také odolné.

Výrazně lidským výrazem odolnosti je naděje. Naděje je ctnost a perspektiva, milost, která nám umožňuje žít dnes ve víře v budoucnost, která není ani jasná, ani jistá. Naděje není optimismus, nedůvěryhodné mínění, že zítra bude lépe. Naděje se rodí z utrpení; dává unaveným sílu a spojuje lidi, aby vytvořili budoucnost známou pouze v Boží lásce. Abych citoval bývalého mezinárodního ředitele Jezuitské služby uprchlíkům Marka Rapera SJ: „Naděje je slib, který zakořenil v srdci... (Naděje) nám umožňuje žít plně v současném okamžiku.“

Tento rok jsem byl obdarován možností prožít naději v mnoha podobách. Byl jsem svědkem toho, když uprchlice z Rohingyy svědčila o tom, jak jí školení, aby se stala učitelkou, bylo katalyzátorem objevování jejího hlasu jako ženy. Nachází naději tam, kde více než milion obyvatel Rohingyy v táborech nemá zjevné řešení svého vysídlení a svět se k tomu zdá být lhostejný.

V Mabanu v Jižním Súdánu jsem slyšel, jak pedagogové hovoří o důležitosti přípravy učitelů, kterou nabízejí uprchlíkům, místní komunitě a vnitřně vysídleným obyvatelům jižního Súdánu. Mnoho z nich v dětství chodilo do školy Jezuitské služby uprchlíkům v ugandských uprchlických táborech před dvaceti lety; jejich naděje stále inspiruje a podněcuje.

V Kolumbii v Soacha jsem potkal venezuelskou matku, která odešla z domova se svým manželem a dítětem, protože nemohli najít léky pro svého staršího epileptického syna. "Když jsme dorazili, byl stočený do klubíčka, teď znovu chodí.“ Naděje žije a vzdává díky.

Naděje je samozřejmě založena na víře uprchlíků a na naší službě víře v Tovaryšstvu Ježíšově. Naděje bez lásky zůstává prázdná, a jak nám svatý Ignác připomíná, láska je lépe ukázána skutky než slovy. Přesto, tváří v tvář opozici, traumatu a utrpení, oplýváme nadějí - kopí se stávají vinařskými noži.

Kéž je toto prázdninové období naplněno nadějí pro všechny a kéž rok 2020 přinese budoucnost postavenou na naději - stejně jako lásku, která se projevuje ve skutcích - násilím vysídleným lidem po celém světě.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.2.2020 Vzdělávání mladých domorodců na ostrově Mindanao
29.1.2020 Misijní oblast Bukidnon v severním Mindanau
27.1.2020 Mezinárodní dobrovolnická služba
9.1.2020 V indické Matigaře se starají o nejchudší z chudých
12.11.2019 Svědectví P. Ismaela Morena na konferenci o sociální spravedlnostiNáš tip

Vychází z výsosti

Michal Altrichter

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho hlas? Jak v sobě objevit tvořivost ticha?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


Ignaciánská duchovní cvičení


Postní duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil