Články / Aktuality Dnes je 26. 2. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Centrum spirituality Manresa hovoří o svém působení

Pátek, 24.1.2020
Quebec City. Centrum spirituality Manresa bylo založeno v roce 1976 P. Gillesem Cussonem SJ s podporou dalších jezuitů, kteří chtěli obohacovat současníky ze zdrojů ignaciánské spirituality.


Od počátku centrum přikládalo velký význam intelektuální hloubce při interpretaci Duchovních cvičení v trvalém dialogu se současnou kulturou a při utváření duchovního doprovázení. Praktikováním skupinového přístupu k duchovním cvičením v každodenním životě se centrum podílelo na rozšíření duchovních cvičení mezi širší vrstvy obyvatelstva, na zpřístupnění ignaciánské cesty a služby duchovního doprovázení laikům.

Tým animátorů střediska dnes tvoří většinou laici. V duchu první z univerzálních apoštolských preferencí pomáhá „ukazovat cestu k Bohu skrze duchovní cvičení a rozlišování“. Učí duchovní cestě, která je přizpůsobená běžným lidem dnešního světa.

Radikálně integruje křesťanskou spiritualitu do dynamiky závěrečného rozjímání duchovních cvičení „Nazírání k nabytí lásky“. Vybízí, abychom směřovali k lásce v tomto světě, který se bezprostředněji než v uzavřených exerciciích stává spolu s každodenním životem (rodinným, profesním, sociálním, ekonomickým a politickým) předmětem samotných duchovních cvičení . Každodenní život nás v podstatě nutí ve všem rozlišovat Boží dílo a plně se na něm podílet.

V duchu vyjádření P. generála Artura Sosy centrum usiluje uchopit současnou společnost jako „znamení doby“ s cílem šířit dar duchovních cvičení a rozlišování.

V několika posledních letech v centru zavedli praxi společného čtení biblických textů. Je to určitý nový prvek, který ukazuje, že laici mohou interpretovat Písmo a rozeznávat v něm vtělené Slovo skryté ve světě. K tomuto výkladu dochází dialogem: s vlastním životem a se skupinou, v rámci duchovního rozhovoru, jehož ignaciánská originalita je zajištěna duchovním doprovázejícím. Naslouchání Slovu prostřednictvím biblických čtení, což je základní duchovní cvičení, lze také kombinovat s jinými metodami, které podporují dosažení cíle, včetně specificky laděných způsobů jako je umění, Zen, pouť atd.

Slovo nenáleží jen jednotlivci. Lze je sdílet a rozvíjet uvnitř komunity. Ta je ideálním místem, kde je možné se učit osobnímu i společnému rozlišování, které musí nejen „zavlažovat“ život církve, ale také společenské a politické jednání. Je to rozsáhlý projekt, který bude realizován v následujících letech.

Duchovní cvičení a rozlišování umožňují centru přijmout tři další apoštolské preference: práci s vyloučenými podporou každého, kdo se chce v realitě každodenních rozhodnutí stát jedním z Ježíšových učedníků; péči o náš „společný domov“ a pomoc mladým lidem poznat, jak Bůh miluje stvořený svět svými činy.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.2.2020 Alláh je na tom líp?
17.1.2020 Teologie pro život!
23.12.2019 Teilhard stále v zákazu!
21.11.2019 Pravda Páně zvítězí
29.10.2019 Jan Baptista nebo Kristitel?Náš tip

Vychází z výsosti

Michal Altrichter

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho hlas? Jak v sobě objevit tvořivost ticha?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


Ignaciánská duchovní cvičení


Postní duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil