Články / Dokumenty Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Je šťastný každý, kdo jde za ním na cestě kněžského nebo řeholního života

Pátek, 31.1.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 12. března 1950

Alena Rousová

V neděli 2. února oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který je Dnem zasvěceného života. Při té příležitosti uvádíme výběr z promluvy P. Adolfa Kajpra, který své myšlenky k osmému zastavení křížové cesty propojil s úvahou o kněžství a řeholním životě.


„Neplačte nade mnou, nýbrž plačte samy nad sebou.“ Vyzývá nás tedy Pán Ježíš k tomu, abychom se sobecky starali jen o sebe? Jistě že ne. Každé jeho slovo a každý jeho čin jdou přece ve směru zcela opačném. Ale náš soucit s druhými může být někdy zcela povrchní, i on může vyplývat jen z jakéhosi jemnějšího sobectví. Můžeme litovat druhé, protože při tom pociťujeme více méně svoji převahu nad nimi a dělá nám to dobře. A přece jsme mnohdy ubožejší než ten, koho litujeme.

Takový soucit mají mnohdy lidé s těmi, kdož jdou na kněžství nebo kdo se věnují životu řeholnímu. Jejich život se jim zdá tak smutný, neradostný. Všem těm by však také Pán Ježíš řekl: plačte sami nad sebou. Každý, kdo šel z upřímných čistých úmyslů na kněžství nebo do života řeholního, kdo tam šel z pravé víry a z pravé lásky ke Kristu Pánu, toho nikdy nelitoval a nikdy se mu jeho život nezdál smutný, zbavený pravé lásky. Tak jako ani Kristus Pán nikdy nelitoval svého kříže, že jej na sebe vzal. Jen s naší krutostí, která mu jej vnutila, měl soucit. Vždyť on je přece jen všemu navzdory nejšťastnější ze všech těch účastníků umučení a jeho křížové cesty.

A tak je šťastný každý, kdo jde za ním na cestě kněžského nebo řeholního života a kdo jde za ním v jakémkoliv sebezáporu a v jakékoliv oběti, jakmile to všechno konáme z upřímného a pokud možno radostného srdce. A my proto, když konáme křížovou cestu, bychom měli všichni plakat nikoliv nad Kristem, nýbrž sami nad sebou, že jej pořád tak málo chápeme a že se pořád tolik bojíme uvěřit mu a vzít na sebe svůj kříž.


Zdroj: Adolf Kajpr,Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s.499).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.6.2020 Pouť slovenských jezuitů za povolání
24.5.2020 Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád
6.5.2020 Modlíme se za duchovní povolání
28.4.2020 Prožíváme Týden modliteb za duchovní povolání
6.1.2020 Noviciát v Ružomberku obdržel obraz Panny MarieNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil