Články / Aktuality Dnes je 6. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Novicové hovořili s otcem generálem

Pondělí, 24.2.2020
Culver City. Při svých návštěvách jednotlivých provincií se P. Arturo Sosa SJ vždy chce setkat s noviciátní komunitou a s komunitou starých spolubratrů, kteří již nejsou plně v aktivní službě. Důvodem je, aby si byli plně vědomi, že mají své místo v poslání Tovaryšstva Ježíšova. Již první den své únorové návštěvy v provincii USA-západ zavítal P. generál do Culver City v Kalifornii, aby slavil mši svatou a mohl hovořit s novici. Vyzval je, aby mu kladli jakékoli otázky o něm osobně, o Tovaryšstvu nebo církvi.


Novic Chris Castaneda reflektoval následovně:

„Když přemýšlím o čase, který mně a mým spolubratrům novicům otec generál laskavě poskytl, nemohu si pomoci, ale vážím si jeho ochoty být obyčejně přítomen a naslouchat. Čekali jsme na jeho příchod do noviciátu, nervózně poposedávali a snažili se přijít na to, jak nejlépe využít tento výjimečný čas, který nám byl přidělen, a doufali jsme, že uděláme „dokonalý dojem“. Otec generál vešel a okamžitě nás uklidnil svou srdečnou a radostnou povahou. Když jsme se představili, šel ke každému z nás a podal nám ruku. Poté zdvořile požádal, aby mohl mluvit soukromě pouze s námi novici, což nám poskytlo nerušené prostředí, abychom mohli vyjádřit naše naděje a myšlenky, které se týkaly naší dosavadní zkušenosti v Tovaryšstvu. Pokora, kterou projevil jednoduše tím, že byl přítomen a ochotně nám naslouchal, udělala na mě takový dojem, že se budu lépe starat, jak pokračuji na své vlastní cestě v Tovaryšstvu. Každý z nás byl povolán, aby pomáhal zrání duší v křesťanském životě, zejména těch, kteří byli vyvrženi společností; a schopnost být přítomen a být ochoten naslouchat těm, kteří nejsou slyšet, je důležitou lekcí ve světě, který je zahlcen tolik odrazujícím hlukem.

Když jsme se začali ptát otce generála na jeho osobní zkušenosti z formace, zjistil jsem, že něco takového prožívám také. Zeptali jsme se, jaká byla jeho nejoblíbenější součást noviciátu a formačního procesu, a jeho odpověď velmi potvrzovala mé vlastní zkušenosti v krátkých šesti měsících tady v noviciátu. Otec generál nám řekl, že společenství se spolubratry novici a sdílení jejich zkušeností bylo to, co si pamatoval a čeho si nejvíce vážil. Zdůraznil význam komunitního a modlitebního života jezuitů. To je něco, co se běžně objevovalo v mém modlitebním životě, a jsem vděčný za příležitosti, které mi bylo umožněno zažít v noviciátu. Myslím, že dva největší faktory mého štěstí v noviciátu vyplývají z komunitního a modlitebního života. Byla to dvě místa, kde Bůh projevil svou přítomnost a lásku v mém životě; jsou to zdroje povzbuzení a síly, zejména když se věci zdají obtížné. Otec generál zdůraznil význam, který měla nejen v jeho formaci, ale po celý život v Tovaryšstvu. Když vezmu v úvahu jeho zkušenosti, vidím, jak může být snadné ztratit ze zřetele důležitost komunity a života modlitby, když začneme přebírat více povinností ve službě našemu poslání. Jak nám ale otec generál vysvětlil, jedná se o zdroje energie a útěchy, které nám pomáhají vytrvat v našem poslání jako jezuité.

Poslední, co jsem si odnesl z rozhovoru s otcem generálem, bylo, že si musíme pamatovat, proč je tu každý z nás. Každý z nás byl vybrán Bohem pro toto zvláštní povolání, kde jsme žádáni, abychom darovali sami sebe „k větší slávě Boží“. Když jsme se otce generál ptali, co ho motivuje v jeho povolání, odpověděl, že si jednoduše připomíná Boží pozvání k tomuto životu. Zdůraznil, jak je důležité si každý den připomínat, jak je obdivuhodné, že jsme povoláni k tomuto životu, abychom sloužili Bohu, a abychom reagovali s vděčností a pokorou; k tomu otec generál během své návštěvy v noviciátě doplnil některé příklady. Když pokračuji ve své osobní jezuitské cestě, čas strávený s otcem generálem a poučení z něj bude něčím, co si vezmu s sebou a z čeho se budu dál učit, když procházím složitým bludištěm nazývaným „život“."


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.3.2020 Zemětřesení v Záhřebu poškodilo baziliku Nejsvětějšího Srdce Páně
20.3.2020 Otec generál na jednání Jezuitské konference Jižní Asie
13.3.2020 Pomoc chu-pejské provincii v boji s nákazou
11.3.2020 Portugalští jezuité mají nové kulturní centrum v Lisabonu
2.3.2020 P. generál Arturo Sosa SJ hovořil ke studentům v NepáluNáš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil