Články / Aktuality Dnes je 6. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Spolupráce škol v Los Angeles

Středa, 26.2.2020
Los Angeles. Při únorové návštěvě P. generála Artura Sosy SJ v provincii USA-západ se opakovaně ozývala výzva „sloužit roztříštěné společnosti, která potřebuje usmíření“. Rozdělení komunit, které má tomuto cíli napomáhat, bylo důležitým bodem při setkání s otcem generálem na začátku cesty. K tomu přistupuje skutečnost, že komunity pociťují rostoucí tlak v oblasti ekonomické, politické a filozofické. P. Sosa naléhavě vyzýval ke spolupráci mezi jezuitskými díly a k většímu důrazu na usmíření. Žádal jezuity a jejich spolupracovníky, aby byli kreativní při zpřístupňování svých služeb všem.


Verbum Dei je padesát osm let existující střední škola na jihu centrální části Los Angeles s více než třemi sty studentů ze čtvrti Watts. Před dvaceti lety diecéze Los Angeles vyzvala jezuitskou provincii, aby převzala správu této problémové školy, která působí v části města, která je ekonomicky neutěšená a náchylná k násilí. S použitím modelu „Corporate Work Study“ změnilo Tovaryšstvo Ježíšovo školu Verbum Dei na instituci zaměřenou na komunitu s plnou mírou možnosti přijetí na vysokou školu. Přitahuje studenty z komunity, která byla historicky z tohoto hlediska zanedbaná.

Loyola High School je instituce existující sto šedesát pět let s dvanácti sty studentů. Nachází se v Harvard Heights a je nejstarší nepřetržitě fungující vzdělávací institucí v jižní Kalifornii. Je známá tím, že z ní vycházejí ekonomové velkého formátu, politici, herci a sportovci. Přitahuje studenty z velké oblasti jižní Kalifornie. Ačkoli některé rodiny na Loyola High School pocházejí ze stejných čtvrtí jako Verbum Dei, odděluje je od studentů Watts kulturní propast, metaforická hranice mezi majetnými a nemajetnými.

Je lákavé myslet na tyto dvě školy, které jsou apoštolskými díly provincie USA-západ, jako na zcela odlišné entity. Mají rozdílnou historii. Slouží velmi rozdílným populacím. Každá z nich má kulturu, která by byla alespoň částečně cizí na kampusu druhé. Přesto se, inspirovány výzvou P. generála ke spolupráci a usmíření, podle slov svých prezidentů staly „jednou institucí na dvou místech“.

P. generál byl obeznámen s touto spoluprací, když navštívil kampus střední školy Loyola se setkáním nazvaným „Konverzace s otcem generálem Arturem Sosou SJ.“ Sešla se skupina patnácti seniorů z obou škol spolu s pedagogickým a administrativním personálem, rovněž z obou škol. Studenti střídavě prezentovali různé aspekty vzdělávacích možností na svých školách. Když jednotliví studenti hovořili o akademickém, náboženském, sportovním a mimoškolním životě svých škol, sdíleli také osobní zkušenost, kterou udělali po dobu trvání projektu s kolegy z druhého kampusu. Ty´Jona James ze školy Verbum Dei prohlásil: „Nejprve jsme se sešli, abychom pracovali na projektu s cizími lidmi. Dnes se scházíme jako bratři.“

V následujících letech Loyola High School a Verbum Dei budou rozvíjet vzájemnou spolupráci. Jezuité z obou škol již žijí ve stejné komunitě. Mezi školami bude sdíleno stále více akademických a mimoškolních aktivit. Provincie podporuje iniciativu, která spojuje nejen studenty, ale také jejich rodiny. Jinými slovy, výraz „jedna instituce na dvou místech“ nebude jen sloganem, ale skutečností v nové éře spolupráce a usmíření.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.3.2020 Zemětřesení v Záhřebu poškodilo baziliku Nejsvětějšího Srdce Páně
20.3.2020 Otec generál na jednání Jezuitské konference Jižní Asie
13.3.2020 Pomoc chu-pejské provincii v boji s nákazou
11.3.2020 Portugalští jezuité mají nové kulturní centrum v Lisabonu
2.3.2020 P. generál Arturo Sosa SJ hovořil ke studentům v NepáluNáš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil