Články / Aktuality Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Postní příprava začala

Úterý, 3.3.2020
Olomouc/Praha/Velehrad. Postní doba je výzvou prohloubit svůj duchovní život, aby naše víra a radost o Velikonocích plněji zazářily. Farnosti spravované jezuity k tomu nabízejí některé podněty.


Pro studenty z vysokoškolského katolického hnutí v Olomouci je připravena postní duchovní obnova na faře v Charvátech ve dnech 20. až 22. března. Je nazvaná Najít oázu a povede ji P. Jan Regner SJ. Do programu jsou zařazeny biblické impulzy pro osobní rozjímání, bohoslužby, příležitost k rozhovoru nebo ke svátosti smíření, ale i možnost sdílení s ostatními.

Kromě toho je zde Postní výzva. V libovolném pořadí a v libovolném výběru je možné se inspirovat nabídnutými úkoly pro celou postní dobu.

V pražském kostele svatého Ignáce je možné se zapojit do modlitby křížové cesty v pátek a v neděli od 16.50 hodin, tedy před mší svatou. Jako pomůcka pro postní úsilí se nabízejí úkoly pro děti i dospělé, za jejichž splnění se připevňuje papírový květ na kříž na nástěnce.

Studenti z vysokoškolského katolického hnutí zorganizovali duchovní doprovázení osobní modlitby, které se již osvědčilo v adventní době. Jde o sdílení zkušeností s osobní modlitbou s doprovázejícími z řad kněží a řeholníků.

Ve velehradské bazilice se od Popeleční středy mohou děti i dospělí zapojit do postní přípravy zvolením si „postního kříže“. V kapli svaté Marie Egyptské je připravena maketa hory Golgoty a u ní křížky ve čtyřech barvách podle věkové kategorie. Každý si může vytáhnout jeden křížek a splnit úkol, který je na něm napsaný. Po splnění úkolu přinese křížek zpět do baziliky a umístí ho na horu Golgotu. Pak si může vytáhnout další kříž.

Každou neděli od 14.15 hodin je v bazilice pobožnost křížové cesty, kterou vždy vede jedno z farních společenství.

P. Ladislav Árvai SJ zve v sobotu 7. března od 9 do 15.45 hodin a postní duchovní obnovu a mottem: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky“. V sále kardinála Špidlíka budou dopoledne dvě přednášky vyzývající ke kajícnosti a následování Krista. Po obědě bude příležitost ke svátosti smíření a mše svatá za uzdravení vztahů v rodinách.


Zdroj: VKH Olomouc. Farnost sv. Ignáce. VKH Praha. Farnost Velehrad.
Foto: Alena Rousová.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2024 Může být náš půst pestřejší, než si obvykle myslíme? (2)
5.3.2024 Může být náš půst pestřejší, než si obvykle myslíme? (1)
14.2.2024 Plastiky Marka Trizuljaka v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné
13.2.2024 Půst je křesťanský pouze tehdy, je-li pozitivní
22.2.2023 Půst, almužna, modlitbaNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil