Články / Aktuality Dnes je 26. 5. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra má i svoji finanční stránku

Pátek, 6.3.2020
Praha. V neděli 22. září 2019 při mši svaté v kostele svatého Ignáce v Praze byl slavnostně zahájen proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ na diecézní úrovni. Příprava podkladů pro Kongregaci pro svatořečení v Římě s sebou nese nemalé náklady. Rektor kostela P. Pavel Bačo SJ a vicepostulátor Vojtěch Novotný k tomu napsali následující výzvu.


Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom se na Vás obrátili s žádostí o pomoc s procesem blahořečení P. Adolfa Kajra SJ (1902-1959), který zemřel v pověsti mučednictví. Jak víte, byl a je velmi úzce spojen s kostelem sv. Ignáce a je tu připomínán jako svědek maximálního křesťanství.

Proces nyní probíhá na diecézní úrovni. Historikové zkoumají doklady o jeho životě, teologové posuzují jeho spisy, jsou úředně vyslýcháni pamětníci. Vznikl podrobný životopis. Až bude tato práce hotova, bude veškerý materiál postoupen do Říma na Kongregaci pro svatořečení. Životopis i další spisy musí proto být přeloženy do italštiny, což přinese vysoké výdaje. Další nás pak čekají při pokrytí římské fáze procesu. Potřebnou částku v tuto chvíli odhadujeme na asi 350 tisíc Kč pro první etapu a na dalších asi 400 tisíc Kč pro etapu druhou. Náklady nese Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Pro tyto potřeby byl zřízen oddělený účet u Fio banky, č. ú. 2501753536/2010. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Vedle toho byla umístěna kasička v blízkosti Kajprových ostatků v boční kapli chrámu.

O výsledcích sbírky Vás budeme průběžně informovat. Předem děkujeme za Vaši štědrost!

Smyslem beatifikace je: oslavit Trojjediného Boha, poděkovat mu a představit jeho blahoslaveného jako přímluvce a příklad zdařilého křesťanského života.

P. Pavel Bačo SJ, rektor kostela, a Vojtěch Novotný, vicepostulátor


Foto: Archiv.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.1.2020 Touha po nekonečném životě
23.12.2019 Rehabilitace hmoty?
13.11.2019 Žít životem svatých: o blahoslavené Anežce České
23.9.2019 Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra
16.9.2019 Zahájení diecézní fáze procesu blahořečení P. Adolfa Kajpra SJNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Jáhni
Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Pouť za nová povolání


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení Anamnéza - mimořádní termín


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil