Články / Aktuality Dnes je 6. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Pomoc po zemětřesení v Nepálu

Úterý, 24.3.2020
Tipling. V horské oblasti Nepálu leží vesnice Tipling. Je to první místo mimo Káthmándú, kde nepálští jezuité rozvinuli svoje působení. Cesta, která k obci vede, byla vybudována zásluhou sociálního centra nepálských jezuitů po zemětřesení v roce 2015. Slouží zejména pro zásobování Tiplingu, který by byl bez ní zcela izolovaný od dalších oblastí Nepálu. S dílem se seznámil také P. generál Arturo Sosa SJ při své návštěvě Nepálu v první polovině března.


Svoje zkušenosti z místa vyprávěl P. Samuel Simmick SJ:

"Zažil jsem v Nepálu dvě zemětřesení. Dne 25. dubna 2015, když přišlo těsně před polednem první z nich, jsem seděl u šálku horkého čaje na místě zvaném Tarkerabari. Byl jsem s několika věrnými z tiplingské misie, kde jsem tehdy pracoval. Když 12. května přišlo druhé zemětřesení, byl jsem v Tiplingu v centru humanitární a rehabilitační práce, kde jsme plánovali další postup činnosti.

Po prvním ničivém zemětřesení o síle 7,8 mi trvalo téměř dva týdny, než jsem dorazil do misijní stanice, protože silnice a cesty, které jsme používali, byly zničeny při sesuvech půdy. Mohli jsme se tam dostat pouze vrtulníkem nebo riskovat život cestou mezi padajícími kameny. Vybral jsem první možnost, zařídil vrtulník s humanitárním materiálem a dostal se do vesnické misijní stanice. Stav vesnice byl zničující; náš pronajatý dům se zřítil. P. Norbert D’Souza, můj společník ve stanici, bydlel v roztrhaném stanu a poskytoval postiženým vesničanům duchovní, psychologickou a fyzickou podporu.

Neúnavná práce na zprovoznění stanice začala s určitým počátečním zmatkem, ale později nabrala na síle. Tato situace přiměla nepálské jezuity, aby se dlouhodobě zavázali pomáhat těmto lidem tím, že zřídí Nepálský jezuitský sociální institut s heslem „Dosažení nedosažitelného“. Cílem institutu bylo jít tam, kam nikdo nebyl schopen jít, a pomoci.

V počáteční fázi, protože nepálská vláda měla svoji vyhraněnou politiku na podporu těch, kteří přežili, bylo obtížné spolupracovat s Nepálskou národní rekonstrukční autoritou a hledat povolení k oslovení lidí a jejich podpoře. Mysleli jsme, že by bylo lepší působit prostřednictvím veřejného vzdělávání, protože budovy veřejných škol utrpěly velké škody. Pohotově jsme se přemístili do různých oblastí, kde nikdo nepomáhal; naši pomoc jsme začali rozvíjet v jedenácti oblastech zasažených zemětřesením. Nejprve jsme museli podporovat studenty a učitele pomocí psacích potřeb, školních uniforem a výukových materiálů. Brzy jsme začali podporovat školy dočasnými vzdělávacími středisky, aby byly děti řádně chráněny před deštěm nebo za horkého slunce nebo v chladné zimě. Úkol nebyl snadný, ale malá skupina odhodlaných pracovníků dokázala oslovit místa, která se nikdo neodvážil navštívit. Stav silnic byl tak špatný, že vozidla se stavebními materiály se často nedostala na místo určení, potřebovali jsme nosiče nebo mezky, abychom dopravili zboží, což zpozdilo práci a bylo to velmi drahé. S podporou štědrých dárců z jezuitských sítí a dalších agentur, vesničanů, vládních agentur a našich oddaných pracovníků jsme však mohli do konce února 2016 zapůsobit do téměř osmdesáti osmi veřejných škol.

Zjistili jsme také, že je nutné školit učitele veřejných škol; také jsme zjistili, že ženy potřebují naši podporu, vzali jsme za své otázku posílení postavení žen a začali stavět přístřeší a školili, jak získávat živobytí.

Když se ohlédnu zpět a vzpomínám na ty nuzné časy, jsem ohromen, když jsem zjistil, kolik jsme toho udělali a jak neúnavně pracoval malý tým z Jezuitského sociálního centra, aby se dostal do nedosažitelných oblastí. V Tiplingu a na mnoha dalších místech, která zasáhlo zemětřesení, jsme našli Boží ruku, která nás vedla, chránila a povzbuzovala. Kéž nám Bůh žehná velkorysými povoláními a energií, abychom dosáhli nedosažitelné!“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.4.2020 Příběh italského dobrovolníka během pandemie
2.4.2020 Výzva k evakuaci řeckých uprchlických táborů
30.3.2020 Svědectví učitelky z východního Nepálu
18.3.2020 Otec generál mezi chudými indickými dětmi
17.3.2020 Farnost v Kóhímě přivítala otce generálaNáš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil