Články / Aktuality Dnes je 17. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Deset let Centra Aletti

Čtvrtek, 14.9.2006
Olomouc. Zakládací listinou jezuitského generálního představeného Petra-Hanse Kolvenbacha, která nese datum 14. září 1996, bylo před deseti lety zřízeno Centrum Aletti Velehrad-Roma se sídlem v Olomouci. "Bilancovat deset let života a práce Centra Aletti v Olomouci určitě není snadné," říká ředitel Centra Aletti prof. Pavel Ambros SJ. Zároveň je však přesvědčen, že "po deseti letech se v Centru Aletti vytvořil tým, který v duchu společného rozlišování objevil vlastní charizma pro službu církve a církvím."

Během deseti let existence se ustálila podoba Centra, takže činnost lze rozdělit do několika oblastí. Na prvním místě je společný život v duchu ignaciánského řeholního charismatu. "Ignaciánský duch Centra Aletti ukazuje na jeho prvořadou a vše ostatní pořádající ambici: pomoci každému člověku na cestě k Bohu hledat svůj vlastní profil ve světě, a to způsobem, který zakladatel řádu, Ignác, daroval všem lidem ? v umění objevovat Boha ve věcech a věci v Bohu," uvádí Ambros. Mezi další priority patří formace týmu a spolupracovníků Centra Aletti, duchovní obnovy nebo exerciční činnost. Na akademickém poli poskytuje Centrum stipendijní pobyty pro doktorandy, prostor pro studium pozvaných hostů, tematické konference, odborné semináře a nejrůznější přednášky. Členové Centra Aletti vyvíjejí také vlastní badatelskou činnost, především na poli pastorální a spirituální teologie. K tomu patří teologická rešerše, spolupráce s vědeckými pracovišti doma i v zahraničí, oborová komunikace s přednášejícími Tovaryšstva Ježíšova a kolegy těchže oborů ve světě, spolupráce a účast na programech církevních, akademických a ostatních institucí. Nechybí ani spolupráce s umělci a kulturním světem hudby, literatury a grafiky, koncepce a garance vydavatelské činnosti nakladatelství Refugium.

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.9.2018 Čeští jezuité zvou na pouť přátel a spolupracovníků
12.4.2018 Jezuité duchovně podporují křesťanské podnikatele
13.10.2017 Papežský východní institut slaví sto let
8.4.2016 Papež František slavil eucharistii s členy římského Centra Aletti
11.2.2014 Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ přednášel v OlomouciNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil