Články / Aktuality Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Generální kurie Tovaryšstva Ježíšova za situace pandemie

Středa, 8.4.2020
Řím. Na generální kurii Tovaryšstva v Římě má s příchodem viru COVID-19 život jiný rytmus. Jako na mnoha jiných místech ubylo cestování a o to více se pracuje z kanceláře. Je méně osobních setkání a více se využívají virtuální média. Nicméně práce pokračují. Otec generál se podle běžného denního programu věnuje vyřizování záležitostí ve spolupráci s pracovníky kurie.


Vlády jednotlivých zemí se učí ze zkušeností Číny, Koreje a Itálie, jak se se situací vypořádat. Jejich reakce jsou rychlejší a opatření účinnější. Znepokojivý je dopad na chudé. Bohaté země a bohatí jednotlivci si mohou dovolit nejlepší lékařskou péči, ovšem i jejich možnosti mají své hranice. O to více bude nemožné zvládnout situaci pro země s omezenějšími zdroji. Pokud se virus nepodaří zastavit globálním úsilím, chudí jím budou postiženi nejhůře.

Italská vláda nastavila opatření, povzbudila ducha solidarity. Vzrostla naděje, i když jsou v zemi přísná omezující pravidla. Severní Itálie však zůstává v krizi.

Příznivci Tovaryšstva žádali, aby jezuité zveřejnili údaje, kolik členů bylo virem zasaženo po celém světě. Přes snahu o transparenci to není možné, protože informace jsou velmi kusé a vše se denně mění. Snahou je rovněž nezaměřovat se na vlastní členy, ale spíše na jejich misi a útěchu, kterou se snaží přinášet ostatním.

Generální ekonom sleduje dopad na investice a zdroje, které se snaží plánovat dopředu, a zjistit, jaké důsledky bude mít stávající situace na apoštolské působení. Krizový výbor se na kurii schází téměř denně, aby se zabýval vnitřními a vnějšími problémy.

Uprostřed toho všeho se vyskytuje mnoho útěšného a každodenní hrdinství, které tato situace vyžaduje od každého v malých i velkých věcech. Co by v této situaci udělal svatý Alois Gonzaga a další světci, kteří bojovali s morem a nemocí? Vyšli by do ulic a sloužili nemocným a bezdomovcům? Nebo kdyby věděli, co víme o šíření viru my, by našli jiné způsoby, jak být přítomni a přinést útěchu Kristovu? Někteří jezuité pracují v nemocnicích za použití veškeré potřebné ochrany. Další nabízejí doprovod telefonicky. Existuje nespočet dalších iniciativ. Vytváří se speciální sekce webu, aby vešly ve známost. Slovo Boží musí být hlásáno za všech okolností. Posláním Tovaryšstva je od samého začátku přinášet útěchu, naději a posilu od vzkříšeného Pána.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva JežíšovaNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil