Články / Dokumenty Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Proměna v době pandemie

Úterý, 14.4.2020
Velikonoční poselství otce generála

Alena Rousová

Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa SJ napsal velikonoční zamyšlení a přání.


Velikonoce nám nabízejí nové světlo na cestu k Bohu, která je nám vyznačena pandemií COVID-19, která v posledních měsících zasahuje celé lidstvo. Velikonoce jsou Boží pascha, přechod ze smrti k životu, přechod, který proměňuje ty, kteří se otevřou zkušenosti Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého.

Velikonoce jsou časem na poděkování Bohu za tolik obdrženého požehnání. Upřímně děkuji všem svým jezuitským bratřím, partnerům v poslání a představeným a ředitelům děl. S velkorysostí a kreativitou jste podpořili tolik iniciativ, aby se vzdálenost, kterou vytvořil COVID-19, stala zdrojem blízkosti, a bolest, která je jím zapříčiněna, zdrojem naděje. Jsme vděčni širšímu církevnímu společenství, které si vědělo rady, jak vyjít, setkat se a sloužit jako „polní nemocnice“ pro mnohé. Jsme vděční za ty, kteří bez ohledu na vyznání, rasu, kulturu nebo věk proměnili tuto krizi na krok k proměně.

V této velikonoční době slavíme památku Pánovy paschy. S radostí přijímáme útěchu, přijímáme naději a děkujeme našemu Otci a našemu Bohu. Slavíme památku osvobozující Boží paschy, která rozdělila vody Rudého moře, aby se s ním lidé mohli setkat na poušti, zanechat otroctví a zahájit dlouhou cestu ke svobodě.

V této velikonoční době krize COVID-19 otevírá naše oči, abychom zblízka pohlédli na struktury, které dnes utlačují lidstvo a které vytvářejí obrovský prostor sociální nespravedlnosti. Krize přitahuje náš pohled na to, co nás utlačuje. Otevírá naše oči potřebě a reálné možnosti začít pracovat na přeměně těchto struktur.

V této velikonoční době s radostí přijímáme ukřižovaného Ježíše, vzkříšeného do Božího života. Tohoto Božího života lze dosáhnout pouze láskou tak velkou, že dobrovolně dává svůj vlastní život a překonává strach ze smrti. A tak si stavíme před oči všechny lidi, kteří odkládají strach ze smrti, riskují své vlastní životy, aby zachránili život každého z nás a samotné společnosti. Myslím na lékaře, sestry, zaměstnance nemocnice, kněze a řeholníky, dobrovolníky, civilní obranu, pořádkovou službu a tolik dalších, kteří - aniž by byli vidět - na tolika místech pomáhají k novému životu.

Rozjímání Ukřižovaného nás vede k hlubokému soucitu s těmi, kteří byli odhozeni současným světovým řádem. Mluvím o těch, kteří byli odsouzeni k smrti způsobené chudobou... nebo k smrti na periferii... nebo ke ztrátě základních práv..., o těch, kteří byli nuceni uprchnout ze své vlasti a žít daleko od těch, které milují. V takovém soucitu objevujeme Boha-s-námi. Vyzývá nás, abychom opatrovali lásku, která byla vylita do našich srdcí. Střežíme ji tím, že se otevíráme, abychom si navzájem umývali nohy a beze strachu se starali o životy ostatních.

Omezení uložené COVID-19, stejně jako Ježíšův hrob, nemůže zabránit naší touze žít a dávat život. Ukřižovaný Ježíš prošel hrobem. Tak se jeho smrt stala paschou k Božímu životu a také pro nás dveřmi do pravého života. Ježíšův hrob je prázdný, protože smrt nemůže zabránit síle osvobozující lásky. Prázdný hrob nám říká, že lidstvo lze zachránit. Omezení, které přinesl COVID-19, nám dává příležitost proměnit naše životy a znovuzrodit se v lásce, která vychází a setkává se s ostatními, s nimiž můžeme pracovat na vybudování lepšího světa.

Mnoho - příliš mnoho – lidí zemřelo kvůli COVID-19. Toto vědomí nám otevřelo oči, abychom viděli tolik dalších, kteří zemřeli jiným způsobem: kvůli nespravedlnosti, násilí nebo válce. Ale ty, kteří zemřeli na COVID, neztrácíme marně, pokud nasloucháme zprávě, kterou na nás křičí. Naléhají na nás, abychom podnikli nezbytné kroky k proměně našich životů, obnovili společnost, ve které jsme stavěli na nestabilních základech, a zachránili prostředí, se kterým jsme tak špatně zacházeli.

Ukřižovaný a Vzkříšený vstane z hrobu, aby vykonával své poslání útěchy. Ježíš Kristus nás utěšuje svým přátelstvím, skrze které nám předává Boží život. Pomáhá nám opustit strach z cesty pouští na setkání s ním. Pomáhá nám porozumět Písmu, které objasňuje mnoha způsoby, jak je Bůh přítomen v lidském životě a v přírodě. Vede nás skrze svého Ducha, ...pokud se necháme vést.

Ježíš Kristus je nám tak blízký, že ho můžeme obejmout. Jeho blízkost není ohrožením pro naše zdraví. Naopak, přijetím Ježíše Krista dosáhneme spasení. Přijetím Ukřižovaného a Vzkříšeného obdržíme naději. Toto objetí nám umožňuje rozhodnout se pro budování nových vztahů s ostatními i s prostředím, protože v něm k tomu najdeme odvahu a sílu. V něm přijímáme celé lidstvo, protože se cítíme být bratry a sestrami každého člověka, lidí a kultury. Tato rozmanitost nás obohacuje; tato kreativita nám umožňuje najít nové cesty ke vztahům, které zanechávají hrob prázdný.

Kéž jsou Velikonoce zmrtvýchvstalého Pána důvodem hluboké radosti a přinesou nám všem požehnání. Kéž jsou dobou radosti a proměny. Kéž vás obklopuje a obohacuje láska blízkých, rodiny a přátel. Ujišťuji vás o svých modlitbách za vás; prosím, pamatujte na mě při mši svaté a při modlitbě.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva JežíšovaNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil