Články / Články Dnes je 13. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Tři krátká desatera člověka, křesťana a pastýře

Čtvrtek, 16.4.2020
Krizová pastorační nabídka 2

Pavel Ambros

Impulzy P. Pavla Ambrose SJ pro duchovní život (nejen) v době pandemie.


1. Péče o náš všední život

1. Rodina není zrušená!
2. Příroda není zrušená!
3. Hudba není zrušená!
4. Četba není zrušená!
5. Hra není zrušená!
6. Zpěv není zrušený!
7. Smích není zrušený!
8. Naděje není zrušená!
9. Večer před tebou není zrušený!
10. Čas pro druhého a s druhými není zrušený!

2. Péče o Boží život v nás

1. Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento nový den života! Děkuj!
2. Udělej něco krásného a usměj se! Úsměv prodlužuje život. Směj se!
3. Věnuj trochu času rozjímání. Rozjímání uzdravuje srdce. Rozjímej!
4. Unikej nudě a všímej si všech malých věcí, které můžeš dělat. A dělej je s láskou.
Taková gesta zachraňují svět. Buď činný!
5. Všimni si, koho máš vedle sebe, a miluj ho dnes více než včera. Miluj!
6. Zkontaktuj způsobem sobě vlastním člověka, který je potřebný. Zatelefonuj mu, buď v kontaktu!
7. Dej se do studia něčeho moudrého. Moudrost občerstvuje ducha. Studuj!
8. Všimni si, že jsi na světě proto, abys žil, nikoli přežíval. Žij!
9. Dej prostor tichu. Dům bez ticha je jako komín s jedovatým dýmem, nedovoluje dýchat. Nadechni se a dej nadýchnout druhým!
10. Pamatuješ na modlitbu, než večer usneš? Zkus to. Modlitba pomáhá myšlenkám setrvat v dobrém. Modli se!
(Sestra Maria Cristina Daguati)

3. Každodenní péče pastýře o své vlastní srdce

1. Nejhorší chybou je neudělat nic.
2. Jen ti, s kterými jsem dnes, budou se mnou i poté, co vše skončí!
3. Mýlím se, když jsem přesvědčen, že křesťan může žít bez eucharistie.
4. Úmysl každé mše svaté, kterou slavím v soukromí, je věcí celého Božího lidu.
5. Při mši nemohu být nikdy sám, proto hledám různé formy přítomnosti Božího lidu.
6. Nespoléhej jen na vnější autority, které nemohou znát všechno, co prožívá lidské srdce.
7. Překonávej strach o sebe každý den, a posílí tě bázeň Boží.
8. Lidé ocení více tvé jasné slovo v pravý čas, než náhražky, které uklidňují nás samotné.
9. Věnuj se svým nejbližším spolupracovníkům, formuješ je tím, jak společně překonáváte zkoušky.
10. Největší klam je obelhávat sám sebe, spíše dosvědčuj, co říká Pán tvému srdci: „Ano, přijdu brzy!“ A co v srdci zaznívá jako odpověď: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“


Text ke stažení naleznete ZDE.

Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.6.2020 Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 – vidět, posoudit, rozhodovat (1)
9.6.2020 Evangelium, nebo pan dr. Mráček?
19.5.2020 Virus nás všech a Kristovo volání
18.5.2020 Kostel nikdy zavřený
14.5.2020 Maria, Nástroj Ducha svatéhoNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil