Články / Aktuality Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Prožíváme Týden modliteb za duchovní povolání

Úterý, 28.4.2020
Čtvrtá neděle velikonoční se podle evangelní perikopy ze mše svaté nazývá Nedělí Dobrého Pastýře a je Dnem modliteb za duchovní povolání. Letos připadá na 3. května a církev ho církev slaví již po sedmapadesáté. Předchází ho týden modliteb na tento úmysl.


Kardinál Tomáš Špidlík SJ, jehož desáté výročí úmrtí jsme si připomínali 16. dubna, ve své knize „Klíč k neznámu“ věnuje pozornost také řeholnímu životu. Po shrnutí historie vzniku řeholního života pokračuje:

„V kanonickém právu bylo ovšem potřeba řeholní stav přesně označit. K tomu pomohlo známé rozlišení na příkazy a rady Písma. „Nezabiješ, nepokradeš“ platí pro všechny, je to příkaz. Prodat celé jmění a rozdat chudým Kristus nenařídil, ale výslovně řekl mladíkovi: „Chceš-li být dokonalý, prodej vše, co máš!“ Je to rada těm, kdo usilují o dokonalost. Řeholníci se tedy nespokojí s příkazy, ale zachovávají i rady. Toto rozlišení jistě není nesprávné. Přesto však upozorňují dnešní teologové, abychom je nepřeháněli. Mezi radami a příkazy není tak velký rozdíl. Svatý Bazil ostatně toto rozlišení nezná.

Bylo by jistě úplně nesprávné myslit, že řeholníci mají zachovávat pohlavní čistotu, zatímco lidem ve světě je dovoleno všechno. Čistota je příkaz pro všechny, pohlavní zdrženlivost je povinná všem, ovšem podle stavu a okolností života. Čistota manželská se uskutečňuje v jiných okolnostech než čistota člověka svobodného. I v samém manželském styku pak jsou příležitosti, kdy se od křesťana žádá pohlavní zdrženlivost, i když ho to stojí velké oběti. Zdrženlivost řeholníků tedy není jiná, odlišná ctnost, je to jen radikálnější její uskutečnění, utvrzené slibem.

Každý křesťan též musí zachovávat základní povinnosti chudoby a poslušnosti. Podstata chudoby totiž podle svatého Bazila zní: V jídle, oděvu, bydlení používat jen těch věcí, které jsou potřebné. Je jisté, že jsou různé potřeby ministra státu a jiné dělníka, jiné biskupa a jiné venkovského kněze. I mezi řeholníky jsou rozdíly. Základní pravidlo však platí pro všecky. Aby v něm nepochybili, zavazují se řeholníci, že sami nic nebudou vlastnit a spokojí se s tím, co jim dovolují pravidla a úsudek představených.

Všichni křesťané věří v Boží prozřetelnost, která se zvláště projevuje v církvi. Vždyť tu působí Duch svatý. Proto poslouchají všichni představené, kteří jsou zástupci Božími. Poslušnost řeholníků jde často až do nejmenších důsledků. Ale nemohou ji slíbit každému. Jen tomu, koho jim církev jménem Božím za jistého vůdce životem určila.

Jsou tedy řeholní sliby dokonalejší forma a pomůcka k uskutečnění základních křesťanských ctností. Proto se stav řeholní považuje za dokonalejší. Ne proto, že by všichni řeholníci už dokonalejšími byli, ale proto, že mají po ruce víc možností a prostředků, aby k dokonalosti došli, a o dokonalost se musí snažit.

Z toho plyne, že řeholní stav v té nebo oné formě patří k životu církve, k její svatosti. Tam, kde se žije v rodinách pravý křesťanský život, nebudou chybět mezi dětmi ty, které chtějí uskutečnit evangelium dokonale. Bude tu tedy hojnost řeholních povolání. Úpadek klášterů s sebou naopak nese úpadek celé církve.

„Všichni řeholníci,“ píše II. vatikánský sněm, „oduševnění plností víry a lásky k Bohu, k bližnímu, láskou ke kříži a nadějí v budoucí slávu, nechť rozšiřují po celém světě radostnou Kristovu zvěst. Jejich svědectví se stane zjevným, a bude tak oslaven náš Otec, který je v nebesích.“


Na stránkách Jezuitou dnes se můžete seznámit se základními charakteristikami Tovaryšstva Ježíšova, se členy české provincie, co je inspirovalo k tomuto způsobu života, s postupem jezuitské formace atd.

List papeže Františka k Týdnu modliteb za duchovní povolání je ZDE.


Zdroj: Tomáš Špidlík: Klíč k neznámu, str. 153-154.
Foto: Jakub Šerých.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.6.2020 Pouť slovenských jezuitů za povolání
24.5.2020 Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád
6.5.2020 Modlíme se za duchovní povolání
31.1.2020 Je šťastný každý, kdo jde za ním na cestě kněžského nebo řeholního života
6.1.2020 Noviciát v Ružomberku obdržel obraz Panny MarieNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil