Články / Dokumenty Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Modlíme se za duchovní povolání

Středa, 6.5.2020
Výzva jezuitů ze zahraničí

Alena Rousová

Zahraniční jezuité napsali svoje zamyšlení a výzvu k modlitbám za kněžská a řeholní povolání. Světový den modliteb za povolání jsme si připomínali v neděli 3. května.


Každý rok v tuto dobu, o neděli Dobrého pastýře, se modlíme za povolání k řeholnímu a kněžskému životu. Skutečně potřebujeme lidi odhodlané a s plným zaujetím, kteří chtějí takto sloužit Kristu ve světě. Vždy to bude relativně malá skupina, ale je to nezbytná součást církve, abychom mohli postupovat vpřed. Potřebujeme řeholníky a kněze, kteří mohou sloužit lidem; kteří chápou vedení druhých jako službu, ne jako moc - připraveni umývat nohy svých bratrů a sester; kteří se dokáží včlenit do potíží každodenního života nás všech; kteří znají svou vlastní zranitelnost a křehkost, a přesto se cítí povoláni být učedníky.

Církev v posledních letech prochází hlubokou změnou. A v této době koronaviru se mění ještě rychleji. Tolik katolíků a křesťanů má potřebu a touhu pokračovat v životě z víry a hledat způsoby, jak Boha uctívat společně. V uplynulých desetiletích, zejména ve více sekularizovaném světě, jste často slyšeli lidi říkat: „Nejsem věřící, ale mám spiritualitu.“ Tato spiritualita byla často velmi osobní a skrytá. Ale nyní, v době Covid-19, se objevují nové touhy - tendence uvědomit si, že skrytá osobní spiritualita nestačí, že potřebujeme podporu bratrů a sester ve víře. Viděli jsme mše svaté online; viděli jsme modlitbu online a viděli jsme podněty pro katolíky, aby se společně v rodině modlili. To vše ukazuje, že se vyvíjí něco nového. Nevíme, kam to povede v příštích pěti nebo deseti letech, ale víme, že Bůh je vždy se svou církví a že nám pomůže a povede nás. Vše, co musíme udělat, je být otevření a naslouchat Duchu.

Můžeme se v tento Světový den povolání modlit, aby Boží Duch inspiroval mladé lidi, aby nastoupili cestu řeholního života a kněžství. Potřebujeme lidi, kteří mají vize a představivost, kteří nezištně pokračují ve skromné službě.

Na internetu je k dispozici poměrně málo zdrojů. V angličtině můžete navštívit stránky anglicky mluvících jezuitských provincií v Asii, Africe, Evropě nebo Americe. Jezuité Spojených států nabízejí na svých webových stránkách řadu videozáznamů.

A nezapomeňte, že pokud jste již knězem nebo řeholníkem, nebo pokud jste rodič nebo prarodič, modlete se, aby Duch Boží oživil církev nadcházejícími letnicemi; součástí této obnovy je výzva pro mladé lidi, aby sloužili jako kněží a řeholníci. Je to výzva, která je dnes velmi důležitá pro život a blaho náboženských komunit.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.6.2020 Pouť slovenských jezuitů za povolání
24.5.2020 Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád
28.4.2020 Prožíváme Týden modliteb za duchovní povolání
31.1.2020 Je šťastný každý, kdo jde za ním na cestě kněžského nebo řeholního života
6.1.2020 Noviciát v Ružomberku obdržel obraz Panny MarieNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil