Články / Aktuality Dnes je 10. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva Ježíšova

Středa, 6.5.2020
Řím. Ve středu 29. dubna a znovu ve čtvrtek 30. dubna vedl generální představený Tovaryšstva P. Arturo Sosa SJ virtuální setkání se stovkami jezuitů a jejich spolupracovníků. Tématem setkání byla péče o poslání. Bylo inspirováno dopisem, který poslal P. generál před několika týdny celému Tovaryšstvu a jehož název zněl „Péče při řízení života a poslání Tovaryšstva v době epochálních změn“.


V první části webináře připomněl otec Sosa posluchačům podstatné prvky svého dopisu z 25. března. V tomto textu chtěl dát několik odpovědí na výzvu k zamyšlení, jak spojit dohromady péči o osoby (cura personalis) a péči, která má být věnována apoštolské službě (cura apostolica). Významná část jeho přednášky umožnila lepší pochopení toho, co je zahrnuto v těchto dvou latinských výrazech ignaciánské tradice.

Všechno je otázkou péče. Ve vztazích mezi sebou, s přírodním a lidským prostředím vše spočívá na péči, kterou věnujeme našemu vztahu s Bohem.

Generální představený dvakrát explicitně propojil téma péče o poslání s univerzálními apoštolskými preferencemi. Naléhavě vyzýval k porozumění a prožívání univerzálních apoštolských preferencí jako celku, ve vzájemné provázanosti. Péče o osoby a apoštolská služba nesmí být chápány nezávisle na sobě, ale naopak společně směrovat k naplňování poslání Tovaryšstva v dnešní době.

P. Sosa apeloval na propojení mezi posláním Tovaryšstva a jedinečnou situací, ve které nyní ve světě žijeme kvůli pandemii COVID-19. Vidí to jako výzvu k ještě intenzivnější péči o vzájemné vztahy, která směřuje ke splnění poslání.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
22.4.2020 Belgičtí jezuité děkovali svým dobrodincůmNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil